Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol valt op met omwonenden

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1157 
|
 Haarlems Dagblad 
Schiphol valt op met omwonenden

SCHIPHOL - De manier waarop de luchthaven Schiphol met de omwonenden omgaat, is volgens collega luchthavens opvallend goed. Zo goed, dat ze Schiphol afgelopen week uitriepen tot de beste luchthaven van Europa.

In Spaarndam en plaatsen als Uitgeest en Castricum zal het nieuws over de prijs met ongeloof worden ontvangen. Deze bewoners zijn nog steeds boos over de aanleg van de Polderbaan onder de vorige Schipholdirecteur. Sinds de opening van de baan zitten zij in de vliegtuigherrie.

Maar de jury heeft vooral naar de laatste maanden gekeken. Daarin is het Aldersakkoord tot stand gekomen. Onder leiding van Hans Alders hebben bewonersgroepen, de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en de overheid een akkoord bereikt over een beperkte groei van de luchtvaart de komende jaren. Verder is afgesproken dat de nachtelijke hinder wordt verminderd en bepaalde startbanen minder of anders worden gebruikt.

Daarnaast viel het de jury op dat Schiphol, na lang aandringen van bewoners uit Hoofddorp-Noord, maatregelen neemt tegen het grondlawaai van startende vliegtuigen op de Polderbaan.

Na een prijsvraag is een ontwerp uit de bus gerold voor een geluidswal van tentdoek. Die wordt volgend jaar aangebracht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

De jury niet gehinderd door kennis van zaken, geeft Schiphol een prijs. Ach hoe gaat dat onder gelijkgestemden......

De passagiers gaven via de peiling door Forbes iets geheel anders aan: Via miljoenen passagiersstemmen, buitelde schiphol uit de Top 10 op de z.g.n. Forbeslijst, met boven zich Kopenhagen en Zurich

Geplaatst door AN uit Amsterdam

Wij van WC Eend adviseren......WC Eend.

Geplaatst door Ton uit NULL

Hallo Jan Griese.
Er is een Ton2. Er is een Ton uit Amsterdam.
En ik ben die Ton uit Velsen. Daar vroeg je naar. Maar ik weet ook een heleboel over Beverwijk en over Assendelft en over Spaarndam.
Ik heb veel waardering voor je kennis en je ervaring en je inzet m.b.t. de vermindering van hinder rondom Schiphol. Ik hoop van harte dat je dat nog lang kunt doen, want we hebben veel aan jouw informatie gehad.
Niettemin vind ik dat we Nederland luid en duidelijk moeten confronteren met het tevéél aan vliegen en de hinder die daardoor rond Schiphol is gegroeid.
Die hinder door vliegtuigen is begonnen in een betrekkelijk klein gebied.
Badhoevedorp, Buitenveldert, Amstelveen.
En de rest van Noordholland en Nederland vond het wel goed zo.
Daarna een uitbreiding met Zwanenburg, Assendelft, Aalsmeer, enzo.
En de rest van Noordholland en Nederland vond het wel goed zo.
En daarna een uitbreiding met Spaarndam, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum ,enzo.
En de rest van Noordholland en Nederland vond het wel goed zo.
Maar in de omgeving van Schiphol begon men zich nu eindelijk “massaal” te roeren.
Kortom, als je er geen last van hebt, hoef je er ook geen aktie om te voeren.
Buiten die plak van 25 kilometer rondom Schiphol vindt iedereen het nog steeds wel goed zo.
Maar als er wérkelijk met die dolle vliegerij , de overlast en andere nare gevolgen ervan rondom Schiphol iets wil verbeteren zal Néderland dus in aktie moeten komen en stoppen met te zeggen of te denken dat het “zo wel goed is”.
Je zegt dat 50% van de Nederlandse bevolking tegen groei van Schiphol is en dat inmiddels een kritische meerderheid van 76 parlementariërs tegen groei is.
Jawel,
er waren echter een paar jaar geleden maar een kleine 200 demonstranten in den Haag,
er zijn nog maar ongeveer 100 regelmatige bezoekers op de website van “vlieghinder”,
wat is er gebeurd met de duizenden klachten over hinder van vóór 1990 en met die tienduizenden van voor 2003 en met die miljoenen van ná 2003, en met die klagers,
het aantal vliegbewegingen is gegroeid van 200.000 naar 420.000 en de toestemming voor nóg veel meer is al binnen ,
de hinder en overlast is navenant gegroeid,
de oppositie is uit elkaar gespeeld in een VGP , een BLRS een 0-groei Schiphol en een stel individualisten,
van Ojik heeft zijn positie als bewonersvertegenwoordiger misbruikt door de rotzooi van Zwanenburg weg en bij de buren over de schutting te laten gooien,
net als de grootaandeelhouder Amsterdam dat deed door de polderbaan te fiatteren, waardoor Buitenveldert en Amstelveen ontzien worden en werden en de troep over de schutting ging,
en Schiphol maakt mooie sier met een "award" voorbijgaand aan de realiteit.
Kortom,
Als heel Nederland er niet luid en duidelijk mee geconfronteerd wordt, zal het Nederland een zorg zijn. Datzelfde is ook al eerder in de regio rond Schiphol gebeurd.
Als over de vliegerij en de hinder ervan lándelijk wordt beslist, zal het ook lándelijk ervaren moeten worden. Die “kritische meerderheid van 76 parlementariërs” beschouw ik als sociaal wenselijke mooipraterij. Toch houd ik wel hoop.
Ik hoop dat ’t lukt om de massa van Nederlandse stemgerechtigden middels allerlei kleine en grote drukmiddelen te bewegen zodanig dat we met z’n allen voldoende steun in de 2e kamer verkrijgen om die waanzinnige veelvliegerij te doen verminderen en daardoor de overlast en hinder.
Daar zijn we met z’n allen in ‘t klein mee bezig.
Maar om het écht te doen slagen zal heel Nederland gemobiliseerd moeten worden en zal ’t groot moeten worden, want de Schipholgroup is machtig. Ze maakt deel uit van die top-500, die samen golfen, bridgen, Hollandse nieuwe eten, zeilen en cruisen en besloten vergaderingen houden.
Die zullen elkaar niet laten vallen. Ze zijn ’t verplicht aan elkaar steun te geven. Houdt de deelnemers groot en sterk, dan blijf je als geheel groot en sterk.
Het enige blok dat we daar tegenover kunnen stellen is de massa van de stemgerechtigden.
En dat kan alleen maar door heel Nederland wakker te bulderen en door confrontatie middels spreiding van de vliegbewegingen.
En zoals al eerder door mij gezegd. Het kost óók een hoop geld.
Anders vindt Nederland het wel goed zo.
Of anders moeten we onze hoop maar richten op een voortzetting van de negatieve gevolgen van de recessie op deze waanzinnige vliegerij.
Wellicht krijgt Nederland weer wat duurzame en gezonde wijsheid terug.


Geplaatst door leo uit de kwakel

** Bravo !

Ton uit Velsen. de spijker op zijn kop!

Geplaatst door Els uit Castricum

Diep onder de indruk van je stuk, Ton. Zou je het ook niet aan Minister- President Balkenende kunnen sturen? Het zou kunnen, dat er bij hem ook een adertje gaat trillen als hij dit leest. En...je krijg antwoord. Want elk klein beetje helpt, daar heb je helemaal gelijk in!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ton uit Velsen toont volgens mij de achilleshiel van de vliegproblematiek:

het interesseert helemaal niemand in NL ook maar iets dat wij vannacht nauwelijks hebben kunnen slapen, 'men' vindt het veel belangrijker dat men een drankje en een broodje in het vliegtuig op weg naar hun vakantiebestemming krijgt.

Zolang er geen brede 'awareness' is zal de sector kunnen doen en laten wat ze wil.

De vraag rijst: op welke (nette) manier kweek je awareness voor een probleem dat niemand heeft op een paar mensen na...?