Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol test stiller landen overdag

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1777 
|
 Telegraaf 
Schiphol test stiller landen overdag

SCHIPHOL -  Luchthaven Schiphol breidt een succesvol verlopen proef met stillere nachtlandingen binnenkort uit naar vluchten in de avond en overdag. Dat zei een woordvoerster van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) vrijdag.

De plannen voor de proef staan in een convenant dat de luchthaven een dezer dagen naar buiten brengt, en dat gaat over de middellange termijn van de luchthaven. Het convenant volgt op de adviezen voor de toekomst van Schiphol door de zogeheten Alderstafel.

Door vanaf een hoger punt in de lucht en met zo min mogelijk motorvermogen te landen, moet de geluidshinder op de grond afnemen. Bij de proef zijn in eerste instantie vluchten tussen tien en elf ‘s avonds betrokken. De test wordt vervolgens uitgebreid naar de landingen tussen ‘s avonds half negen en tien uur. In de laatste fase moeten vluchten overdag ‘geluidarm’ landen.

Welke landingsbanen bij de proef betrokken worden en wanneer de test precies van start gaat, is nog niet bekend.

Sinds november 2007 werd de proef al uitgevoerd onder nachtlandingen op de Polderbaan, in samenwerking met de luchtverkeersleiding en KLM. Vanwege de afgenomen geluidshinder wordt het stillere landen ‘s nachts daar definitief ingevoerd, zo werd vrijdag bekend. Toestellen die daartoe technisch niet in staat zijn, kunnen voortaan niet meer ‘s nachts op de Polderbaan terecht.

Bewoners in het gebied ten noordwesten van de luchthaven hebben tijdens de proef minder geluidshinder ervaren. Verantwoordelijk wethouder Christel Portegies van Castricum toonde zich daarom blij met de blijvende invoering van de stillere nachtlandingen. „Deze maatregel is een goede eerste stap op weg naar vermindering van geluidshinder en verbetering van de leefomgeving.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

"Sinds november 2007 werd de proef al uigevoerd onder nachtlandingen op de Polderbaan", enz. Mispoes!! We worden bijna elke nacht wakkergebulderd, je bed schudt er zelfs bij tijd en wijle van. Grote horzels maken je met hartkloppingen wakker of het is nèt of er een hels onweer losbreekt. Echt mooie praatjes, die voor diegenen, die dit ondergaan niets oplevert.

Geplaatst door Angela uit Limmen

Ja. Els. je hebt gelijk voor de mensen onder de aanvliegroute heeft het niets opgeleverd. Nog steeds bijna elke nacht wakker gebulderd (bij zuid/zuidwesten winden). Er is nog niets verbeterd, ik weet niet waar ze het vandaan halen, ik wil nu wel weer eens normaal slapen 's nachts. Cros en LVNL wanneer gaat dat er van komen??

Geplaatst door Gerard uit NULL

Je kunt de hinder aanzienlijk verminderen door de aanvliegroute 's nachts te spreiden over meerdere routes en dagen. Nu zijn het steeds dezelfde mensen die uit hun slaap worden gehouden, iedere nacht weer. Want zóveel stiller vliegen ze niet dat je er niet meer wakker van wordt. Zéker na half 5 's morgens is het gewoon nog steeds HERRIE. Waarom verdeelt de overheid die route niet? Dan krijgt ieder zijn deel, en dan bedoel ik niet de herrie , maar de nachtrust die je als mens gewoon moet hebben om te kunnen functioneren. Zo moeilijk kan het niet zijn om meerdere routes aan te wijzen. Als ze maar willen!

Geplaatst door Els uit Castricum

Gerard precies,als de overheid dat maar wil. Maar daar zit nou nèt het addertje onder het gras. Dat willen ze dus niet! Want dan gaan véél meer mensen klagen over een groter gebied. Want oei, oei, oei als er dan gemeld wordt: "er klagen veel meer mensen." Nu is het een klein aantal en daar van kan gezegd worden, dat het àltijd ook maar dezelfden zijn. Of dat het klagen, murw als we geworden zijn, maar opgehouden is. Dus dan is alles opgelost en kunnen er nog meer vluchten bij. Nederland wordt één landingsbaan! Tenzij de hele luchtvaart op zijn gat komt te liggen, nèt als de banken. En voor mijn gevoel gaat het daar écht naar toe. Dus er is dwars door de ellende, hoop!!

Geplaatst door Gerard uit NULL

Els, de kluchtvaart gaat op termijn niet op z'n gat. Op z'n best wordt de groeiprognose wat bijgesteld. Luchtvaart ís er, en zal altijd blijven. 't Maakt minsn inziens wél uit hoe je het concreet inricht, en welke ruimte je het geeft. Dat eerste is voor de korte termijn (mens) van groot belang, dat tweede voor de lange termijn, het milieu, en daarmee het overleven van de mensheid (en meer...) op onze planeet.

Geplaatst door Els uit Castricum

Gerard, een goeie...kluchtvaart. En dat is precies wat ik bedoelde. De kluchtvaart. Het voor een habbekrats naar een plek te vliegen, voor wat??? Om een feestje te vieren? Een normáááále luchtvaart zal er inderdaad altijd blijven en daar hebben we het ook niet over. Het moet weer fatsoenlijk worden en niet zo uit de kluiten gewassen zoals nu.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Aan Gerards opmerking zou ik een vuistregel willen toevoegen:

Dichtbij Schiphol, dus vlak rond de banen, is concentreren beter dan spreiden: Je kunt daar, in het binnengebeid, ook beperkingen invoeren, zodat de concentratie daar wordt uitgevoerd waar de vrijheid van vestiging beperkt is.

Op afstand van Schiphol is spreiden veel en veel beter dan concentreren. Een overweldigende reden is dat de ruimte waarover je kunt spreiden met de afstand van de luchthaven enorm veel sneller toeneemt dan die afstand, zodanig zelfs dat de spreiding veel en veel meer effect heeft dan stillere motoren of kleinere aantallen.

Een tweede mogelijkheid is daar verder: spreiding in de tijd. De kans dat een toestel last geeft wordt meteo afhankelijk, iets waar bij de planning ook rekening mee gehouden kan worden.
Het is het produkt van spreiding in de tijd en in de ruimte, zodat ook hier afstanfafhankelijkheid bestaat.

Over deze problemen wordt nooit met een woord gesproken, hoewel het evident is en we er al jaren op hameren. Men houdt de 'niet wetenden' liever onkundig.

Daarmee wordt ook kritiek op de onderzoeken over werkzaanheid van maatregelen gerechtvaardigd: resultaten van ondervragingen worden onnauwkeuriger naarmate de tijd sedert de laatste hinder varieert en meer afhankelijk van subjectieve appreciatie. Welnu in het meetgebied was deze voor de ondervragers onvoorspelbaar en de variatie niet 'stochastisch' dat is niet onbelangrijk. Theoretisch is zeer goed mogelijk dat de gemeten verschillen en effecten gevolg waren van andere zaken dan het vliegen zelf.

Pas wanneer men met de billen bloot komt en een onafhankelijke evaluatie van statistische gegevens kan laten zien (peer review), hecht ik enig geloof aan de resultaten. Zoiets is in de zorgwereld de gewoonste zaak van de wereld. Indien deze uitblijft bestaat er een levensgrote kans dat we worden geflest, juist omdat dit punt niet is uiteengezet en het probleem zo evident is.
Het is precies hetzelfde als het probleem van het voorkomen flessen in de zorg- en pharmaceutische industrie .

Geplaatst door Observer uit Nederland

Ik kan het met veel wat u (en anderen) schrijft(-ven) eens zijn.
Maar alles valt en staat met Eerlijkheid.
Ik stelde me eerder op het standpunt: Als overal gevlogen wordt : (Spreiding dus) zal men dit in de toekomst uitnutten, om steeds meer te vliegen, (capaciteit)de frequenties opvoeren, en zijn we verder van huis.
Bij een max Volume (Voorstel nu 510 k) aantal hoeft dit niet te gebeuren.
Maar wat als een ander kabinet een streep zet door die zgn Cap =510 k)
Conclusie: Met betrouwbare mensen van goede wil zijn oplossingen mogelijk.
Maar dit dossier al jaren volgend ervaar ik weinig tot niets van die betrouwbaarheid!

Geplaatst door Gerard uit NULL

Observer, waaraan ontleent u dit door u gesuggereerde verband? Het zijn toch de banen en niet de routes die de capaciteit bepalen? Bij parallel starten werd piekcapaciteits probleem toch onmiddellijk opgelost via routeverlegging en later door tijdelijk oprekken van de wet en weer later via ruimte die de Alderstafel gaat geven?
Met uw bewering maakt u het voor de (toekomstig) geconcentreerden nog moeilijker aan hun (toekomstig) lot te ontsnappen.
Geeft toch liever ieder het recht op zijn eigen aandeel in de schaars te verdelen nachtrust.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Gerard , Ik begrijp je niet. Wat mij betreft deelt natuurlijk iedereen in de eventuele misere...
Je hebt gelijk: Routes zijn iets anders als banen, maar men bedenkt altijd wel redenen , zie wat jij schrijft: "en later door tijdelijk oprekken van de wet en weer later via ruimte die de Alderstafel gaat geven?"

Waar ik op doelde: Van mij mag die spreiding die geconcentreerden soelaas kan bieden.
Maar ongelimiteerde spreiding,zonder voorwaarden, lijkt mij in de toekomst het gevaar geven, dat het over de hele linie door capaciteitsvermeerdering voor ons allen
erger en erger wordt.
Ene Leo bracht daar eerder al eens tegen in, dan gaan steeds meer mensen klagen, dat is winst. Zou kunnen, maar met een inmiddels gekortwiekte BAS klachtenprocedure en de eerder al genoemde onbetrouwbare overheid, blijft het tobben.
De manipulaties blijven maar voortduren....

Geplaatst door Gerard uit NULL

Observer
1) Ik meen dat het beter is als iedereen het recht op nachtrust deelt. Dat is toch wat er staat?
2) Met mijn voorbeeld parallel starten geef ik aan dat routes geen beperking zijn als het er op aan komt. Die kan je zonder kosten zodanig aanpassen dat de capaciteit alsnog gediend wordt. Het Aldersprincipe, als dat advies negatief wilt uitleggen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Observer

Naarmate de afstand van de luchthaven toeneemt, heeft capaciteitsbeperking als hindermaatregel minder zin. Van nature zal er naarmate de afstand groter is al spreiding optreden - zo nauwkeurig is vliegen ook weer niet. Wanner je daar toch capaciteitsbeperking vraagt, gebruik je capaciteitsbeperking als slordig machts-middel, maar ben je onzindelijk of slordig bezig..

De capaciteit beperken heeft alleen zin als er géén uitwijkmogelijkheid is en dus alleen geldt voor alles wat op die plek passeert en er als regel weinig alternatieven zijn. Dus dichtbij de luchthaven. Capaciteitsbeperking is dus een zinvolle lokale techniek, ten behoeve van lokale convenanten. Een handhaingsmaatregel.
Capaciteit moet dus plaatselijk gedefinieerd worden, zoals in een handhavingspunt, en volgens in convenanten ovreengekomen getallen wettelijk gehandhaafd. De samenstellers van het oorspronkelijke systeem waren niet gek!

Spreiding daarentegen is als correctietechniek bij dreigende overlast geen handhavingsmaattregel, maar een zorgmiddel. Het is een mogelijke alternatief, toepasbaar ten dienste van de actuele bescherming, en varieerbaar op geleide van actuele observaties.

Dat ooit ingestemd is met saldering , dat is plaatselijk oprekken van capaciteit, met behoud van het totaalvolume, is een gotspe, en toont een totaal gebrek aan respect voor de zin van capaciteitsbeperking. Het is een even cynisch spelletje ten aanzien van het binnengebied als capaciteitsbeperking dat is in het buitengebied. Het betekent dat je mag besluiten de mensen toch maar plat te walsen als je langs een andere weg niet binnen kunt komen. Het is tekenend voor sfeer van het overleg dat het toelaten van salderen de discussies zo verziekt heeft dat niemand meer helder kan denken.

Tenslotte: noch het maken van wetgeving, noch het maken afspraken, noch toedelen van verantwoordelijkheid hebben enige zin wanneer je uitgaat van oneerlijkheid.

Geplaatst door Observer uit Nederland

" Tenslotte: noch het maken van wetgeving, noch het maken afspraken, noch toedelen van verantwoordelijkheid hebben enige zin wanneer je uitgaat van oneerlijkheid."

Zo is het,dat was de esentie van wat ik wilde poneren !


Geplaatst door Observer uit Nederland

Gerard,
Als je dat bedoeld:
Ik liet al eerder weten: Nachtvluchten zijn wat mij betreft Taboe. (Idem ook voor disproportionele herrie overdag !)
Elk mens heeft recht (althans in deze Rechtstaat Nederland, zoals beweerd wordt)
Maar in feite world wide !
Zie ook de Verklaring van de Wereld Gezondheids Organisatie inzake definitie van Gezondheid : Gezondheid: Een toestand van volledig Fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen maar de afwezigheid van ziekte of gebrek.

Dit schreef een van onze betere ministers van VROM de heer Prof. Ginjaar al in 2004 (pag 29 Rapport Geluid en Gezondheid .Nr 1994/15)

Hij werkt dit verder uit en besluit aan het eind: Ook Hinder valt hieronder !

Maar onze huidige kabinetten lappen dit alles aan hun laars.
Als ene hr Eurlings echt nog eens MP zou willen worden, hetgeen menig politiek analyst als zodanig interpreteert,dan lijkt mij, dat hij uit een ander vaatje moet gaan tappen.
Maar ja,onze huidige MP lapt het idem aan zijn laars: Normen en waarden weet u nog....
.......................

Geplaatst door Gerard uit NULL

#Observer,

Natuurlijk heeft iederen liever geen nachtvluchten. Blij dat u dat ook vindt. Maar ze zijn er, en voorlopig ook niet weg te denken. Het accepteren van de huidige status quo v.w.b. de concentratie van vliegverker over steeds dezelfde woonkern lijkt me in dat verband niet goed. Dus pleit ik ervoor om dat concentratiestreven nu eens los te laten.

Het punt dat ik probeer te maken is dat het bewust concentreren van de overlast op relatief weinig burgers niet alleen niet rechtvaardig is, maar dat er geen reden is om aan te nemen dat het concentreren van vliegverkeer groeibeperkend werkt. Ik geef daarbij een feitelijk voorbeeld (het parallel starten) waarbij ik aantoon dat de sector ook in dit geval heel goed in staat is de regels naar hun hand te (ver)zetten.

U beweerde dat concentreren groeibeperkend werkt en dat men dit dus zou moeten blijven doen, kennelijk zelfs als dit onrechtvaardig is met als argument dat de sector niet is te vertrouwen.

Ik vroeg u op basis waarvan u tot uw stelling komt dat concentreren groeibeperkend werkt, ook bij een onbetrouwbare sector. Helaas reageert u juist niet op dít cruciale aspect.


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

@Gerard. Sta me toe even in te breken in die discussie. Ik denk dat je het met het volgende eens zal zijn.

Al zou concentreren groeibeperkend werken, dan nog is dat geen reden om te concentreren.
Groei beperken is geen direct doel uit het oogpunt van hinder. Het is naturlijk altijd goed voor het milieu en duurzaamheid, maar daar gaat het nu niet om.
Duiselijk is dat spreiding dient te worden toegepast en concentratie vermeden, daar waar spreiding hinderbeperkend is.

Maar let op: Ook ‚hinderbeperkend’ is nog een dubbelzinnige term:
In het buitengebied zal het altijd moeten gaan om het beperken van de intensiteit van hinder die men personen aan doet, waar die ook wonen, en dat altijd geprobeerd moet worden juist daar de hinder te het meest verminderen waar de personen wonen die het meest belast worden. Als je voor glijvluchten vaste routes nodig hebt, dan moeten er meerdere vaste routes komen, zodat men vrijheid krijgt ook daar naar behoefte te spreiden..
Verder gaat het er ook niet om te zorgen dat er in een gebied weinig mensen wonen die ernstig worden gehinderd. Je dient gewoon te voorkomen dát er mensen zijn die worden gehinderd

Ik begrijp dat Gerard bedoelt, dat alle personen gelijkwaardig zijn, en dat je streven moet naar een voor iedereen gelijkwaardige bescherming van de leefomstandigheden.
Daar ben ik het gloeiend mee eens

In het binnengebied, dus op en rond de plaats van de luchthaven zelf, is dat anders. Daar moet je gewoon vermijden dat er mensen wonen op de plekken die je noodzakelijk aan het vliegverkeer moet opofferen. Je kunt dat gebeuren voor bedrijven en andere utilitaire inrichtingen. Ernstig gehinderden dienen ook daar niet te wonen. Het is de taak van de gemeente om daarover afspraken te maken. Ik dacht ook dat dat de oorspronkelijke taak was van CROS. Eigenlijk is het betrekken van omwonenden als belanghebbende gesprekspartner ook daar een vreemde zaak en heeft dat geleid tot de misvatting dat geluidsbelasting onderhandelbaar is. Daar zijn de omwonenden - helaas - mede schuldig aan.

De luchtverkeersleiding zal altijd zeggen dat ook zij het hier mee eens kan zijn en dat ze het nog doet ook. Zie ook hun kennisinstituut.
Dat kan ik niet te bestrijden. Ze hebben al doende en onder druk van de omgeving veel geleerd. Maar zo lang als het geen formele en ook door onafhankelijke instanties gecontroleerde opdracht is, kunnen ze altijd terugvallen op: „Nu even niet, want ‚ze’ hebben behoefte aan capaciteit”. Zeker wanneer de sector invloed kan hebben op hun functioneren. Dus in de wetgeving dient die verantwoordelijkheid te worden vastgelegd en dient, bovendien, voorzien te worden in de middelen voor uitvoering en voor controle. Het wordt tijd dat de ministeries aangeven dat daar aan wordt gedacht en gewerkt.
Wanneer dat zo is, behoeven we niet zo bang te zijn voor eerlijk of oneerlijk.

Geplaatst door Observator uit Nederland

Gerard: U schreef: "U beweerde dat concentreren groeibeperkend werkt en dat men dit dus zou moeten blijven doen, kennelijk zelfs als dit onrechtvaardig is met als argument dat de sector niet is te vertrouwen.'

Ik vroeg u op basis waarvan u tot uw stelling komt dat concentreren groeibeperkend werkt, ook bij een onbetrouwbare sector. Helaas reageert u juist niet op dít cruciale aspect.

Dit is pertinent onjuist dat zijn geen citaten van mij! Vandaar geen reactie.
Verzoek: Lees eerst goed wat ik schreef.
inclusief wat ik over Nachtvluchten schreef en de Definitie van Gezondheid.

PS Overigens krijg ik de indruk, dat V en W en Sector u in uw regio aardig belazert met dat CDA vliegen, op slechts 1200 meter .