Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol ‘s nachts uur langer dicht

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1718 
|
 NHD 
Schiphol ‘s nachts uur langer dicht Download het gehele artikel 'Schiphol ‘s nachts uur langer dicht'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

BEDROG DOOR OPZETTELIJK MISLEIDEND WOORDGEBRUIK

Zoals Gerard op 05 april al schreef:
dit betekent dat het CDA vliegen (langs Noordeind in Castricum en Limmen) een uur langer doorgaat.
Tot op heden werd vanaf 6 uur de last verdeeld over meerdere regio's in kennemerland, meestal elders in Castricum. Nu zullen dezelfde mensen de last een uur lager moeten blijven verduren. Uit eigen ervaring weet ik dat die wisseling om zes uur voor mensen buiten dat deel van de gemeente onaangenaam is, maar de wetenschap dat de overlast in de komende uren gewoonlijk verspreid wordt maakt de zaak verdragelijk, hoewel niet minder onaangenaam. Bij zuidelijke winden word je gewoon vroeg gewekt.

WAT IS DE OORZAAK?

Het probleem is dat CDA vliegen met, een scherpe bocht tussen Limmen en Castricum, bij de nadering van de Polderbaan niet werkt zoals bedoeld. Bij Noordwijk ligt de zaak anders: daar is de noodzakelijke bocht naar de Kaagbaan toe minder scherp dan de bocht bij Limmen naar de Polderbaan (zie ook de nachtplaatjes op'radar' hierboven) en wordt deze bocht bovendien op grotere hoogte gevlogen. We hoorden bij de presentatie namens de LVNL dan ook dat bij Noordwijk nog mogelijkheid bestond om de techniek te verbeteren, maar dat het bij Castricum, door de geringe ruimte tussen Limmen en Noordeind van meet af aan al hopeloos is en experimenten daar ook geen zin hebben.

HOOG AANVLIEGEN EN GLIJVLUCHT? FORGET IT.

Ik ben het er mee eens dat zowel de voorstellen bedriegelijk zijn en berusten op onkunde. Ik denk niet dat de gemeente Haarlemmermeers daaraan schuld is; daar wordt het verhullend spraakgebruik (hoger aanvliegen, stille glijvlucht) aangenomen zoals door de sector bedoeld, namelijk als een truc om het door de omwonenden te laten slikken. Een van de oorzaken is de fascinatie met het abstracte idee dat de snm had, zonder zich ooit bezig gehouden te hebben met de feitelijke situatie die bij de uitvoering ontstaat. Een medicament moet je niet alleen toedienen. Je moet ook het effect controleren, anders ben je een slechte arts.

HANDBOEK SOLDAAT

Ik denk dat het hoogtijd wordt dat alle terminologie die gehanteerd wordt rond Schiphol op zijn waarde wordt getoetst en dat er een 'handboek soldaat' wordt vervaardigd waarin voor eenieder duidelijk gemaakt welke werkelijkheid onder verullende woorden verborgen is. Een dergelijk voorstel is in bespreking, al verlopen de besprekingen moeizaam. Pas wanneer de overheid ernst maakt en eist dat niet de woorden maar de feiten tellen, kan er echt worden nagedacht. Vandaar dat experimenteren onder geleide van CROS zinloos is. Het moet state of the art experimenteren zijn door de LVNL met een goed kennisinstituut op de achtergrond. Maar dan in opdracht van een controlerende overheid die in staat is door toepassen van sancties op de uitvoering van zijn opdracht toe te zien. Dat is een taak voor het nieuwe kabinet.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Bij zuidelijke wind vroeg gewekt... Wat een heerlijkheid. Daar kan ik alleen maar van dromen. Wat het landen betreft mogen ze van mij nog een uurtje langer zo vliegen, want na zessen komen ze niet langs maar over het huis. Maar die vertrekkers ben ik na zessen liever kwijt. Nu draaien de meesten naar het westen ipv over de achtertuin en dat scheelt toch en slok.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Olav, 'dezelfde last'? 't blijft niet allen boven ons hoofd, maar wordt ook nog veel erger op dat tijdstip, want, omdat het dan druk wordt, kan men nog minder gemakkelijk 'hindervriendelijk' aanvliegen. Ik vrees dat de praktijk zal zijn dat ze hier, zoals overdag, op zeer lage hoogte over zullen komen scheuren.


Geplaatst door Gerard uit NULL

O ja, en de strafmaat voor nachtelijk geluid loopt ook nu al to 7 uur 's morgens. Dus daarin verandert niets in dit voorstel. 't enige dat verandert is dat men voortaan verplicht een uur langer recht over onze gemeente dient te vliegen. Waar hebben wij dat nu toch aan te danken?

Wie wil weten hoe dit de geluidsregels riond schiphiol in elkaar zitten: lees eens:
basiskennis Geluidszonering

Geplaatst door Olav uit NULL

Gerard.

Ik ben het helemaal met je eens. Ik schreef ook niet 'dezelfde last', maar 'dezelfde mensen' . Zo is het. Het verschil is belangrijk:

EEN WEZENLIJK VERSCHIL

Men dient bereid te zijn concreet vast te stellen of de kans bestaat dat ergens bewoners niet vrij zijn van ernstige geluidhinder door vliegtuigen. Dat zou moeten gebeuren op de manier waarop in een kadaster ook ruimtelijke grenzen tot op de centimeter vast stellen dat de grenzen van jouw woning worden gerespecteerd.

GELUIDZONERING DRAAIT ZAKEN OM

In de wetgeving rond geluidszonering is de zaak net omgekeerd. De zonering moet inschatten hoe groot gemiddeld de kans is dat bedrijven (overheid of sector) binnen bepaalde contouren worden geconfronteerd met onrust door protesterende bewoners. Het gaat dus om overlast voor de overheid, niet voor de bevolking. Dat betekent dat struktureel ernstige overlast een aanvaardbaar element is, als je de tijd, of het aantal mensen, maar beperkt houdt.

WET BESCHERMT BEDRIJVEN NIET BEWONERS

De maatstaf voor zonering is dus het risico op sores voor verantwoordelijke of wetsbare bedrijven en niet het respect voor bewoners.

Geplaatst door Els uit Castricum

Goedemorgen Paas- Lawaailand,

Na een nacht, waarin de grote belangen van Schiphol weer gediend moesten worden en slapen na vijf over half drie niet meer mogelijk was, dwarrelden er allerlei overeenkomsten door mijn hoofd. Je moet toch wat, als je niet slapen mag.
En dat wil ik hier even van me afschrijven voordat ik ontplof naar een ander toe, die er ook niets aan kan doen.
Ik dacht aan de gevangenen van Guantánamo Bay en aan W. Holleeder. Die klagen over het feit, dat ze kapot gaan aan het wakker- gehouden- worden! Het moet een schrale troost voor hen zijn, áls ze het weten, dat er hondderduizenden dit lot met hen delen.
Daarbij denk ik, dat W. Holleeder met een open raampje mag slapen maar wij mogen dat niet. Dat is een luxe hoor, als dat wèl kan en VROM wil dat zelfs.
Het is droevig, dat op het feest van een Nieuw Begin van al het leven, ik hier dit stukje van me afschrijf, moe en treurig over deze straf, die we geen van allen verdiend hebben.