Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol publiceert klimaatplan en MVO jaarverslag

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 2076 
|
 DuurzaamOndernemen.nl 
Schiphol publiceert klimaatplan en MVO jaarverslag

Amsterdam Airport Schiphol heeft, voor wat betreft de eigen bedrijfsactiviteiten, als doel in 2012 CO2- neutraal te zijn. Voor het jaar 2020 is het doel twintig procent van de eigen energiebehoefte op Schiphol duurzaam op te wekken. Het zijn twee van de klimaat doelen die staan beschreven in het Klimaatplan Schiphol dat door Schiphol Group is opgesteld. Dit plan formuleert het beleid, de strategie en het programma ten aanzien van klimaat op Schiphol. Het is in te zien en te downloaden van Schipholgroup.nl. Vandaag is ook het verslag Verantwoord Ondernemen 2007 verschenen. Het belicht onder meer het beleid, de activiteiten en prestaties op het gebied van eigen personeel, veiligheid, innovatie, milieu, klanttevredenheid en de betrokkenheid van Schiphol bij maatschappij en de omgeving.

“Wij willen vergroenen, initiatieven nemen op het gebied van water en energie, het opwekken van alternatieve energie en het reduceren van CO2 en NOX uitstoot” zegt Gerlach Cerfontaine - President & CEO van Schiphol Group - in dit verslag.

Reductie CO2
De CO2 die afkomstig is van de eigen bedrijfsactiviteiten wil Amsterdam Airport Schiphol vooral reduceren door energiebesparing en het gebruik van schonere brandstoffen en groene energie. Een van de belangrijke bronnen van uitstoot van CO2 op de luchthaven is energiegebruik. In 2008 wordt een Blauwdruk Energie opgesteld waarin zal worden aangegeven hoe het zelf opwekken, distribueren en efficiënt gebruiken van energie voor de locatie Schiphol zal worden gerealiseerd.
In 2007 was 49% van de door Schiphol ingekochte energie groene stroom of zelf duurzaam opgewekt. De eigen opwekking bestaat voornamelijk uit warmte- en koude opslag in de
bodem.

In het verslag Verantwoord Ondernemen valt onder meer het volgende te lezen:

Schonere brandstoffen
Vorig jaar is een proef met biodiesel gestart. Sindsdien rijden veertien auto’s van Amsterdam
Airport Schiphol rond op biodiesel. De 26.000 liter koolzaad werd afgenomen van De
Meerboeren uit de Haarlemmermeer. Omdat de resultaten van de proef goed waren wordt in 2008 bekeken of biodiesel kan worden toegepast op grotere schaal, bijvoorbeeld bij voertuigen van sectorpartners.

Succesvolle start Schiphol College
Met het Schiphol College, dat in 2007, is opgericht wil Schiphol Group kansarme werkzoekenden kansen geven. Het college werkt daartoe nauw samen met de Dienst Werk en Inkomen Amsterdam. Het Schiphol College biedt o.a werkervaringsplaatsen op luchthavens voor mensen uit de omgeving aan die geen afgeronde opleiding of (bijna) geen werkervaring hebben. Ook biedt zij stageplekken aan voor (V)MBO-HBO-WO studenten en maatwerktrainingen.

Het Schiphol College heeft haar doelstelling voor 2007 ruimschoots gehaald. Zo werden er 42 werkervaringplaatsen en 107 stageplaatsen gerealiseerd. Vijftig deelnemers kregen maatwerktrainingen. Voor het jaar 2008 heeft het Schiphol College als doel om aan 520 mensen een werkervaringsplaats en 360 deelnemers maatwerktrainingen te bieden. De focus ligt ook dan op de werkgebieden logistiek, facilitaire dienstverlening en beveiliging.


Schipholfonds
Stichting Het Schipholfonds geeft sinds de oprichting in 1994 financiële steun aan sportieve, culturele en maatschappelijke instanties zonder winstdoelstelling in de omgeving van de luchthaven. In 2007 heeft Het Schipholfonds 218 aanvragen gehonoreerd. Er werd een totaal bedrag van EUR 720.000 uitgekeerd. Amsterdam Airport Schiphol is de enige schenker aan het Schipholfonds.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

We zien (groene) propaganda en we zien hoe Schiphol Group de kosten laaghoudt door banen voor laagopgeleiden in te vullen met stagiaires.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Dit gaat over het eigen terrein, maar hoe staat het nu met de CP-2 reductie in de Lucht heer Cerfontaine?

Geplaatst door Rose uit Randstad

"We willen vergroenen..., zegt Gerlach Cerfontaine."

Schiphols president-directeur wil vlak voor zijn vertrek nog een daad stellen. Hij zal de geschiedenis ingaan als een komediant en meester-manipulator, met alleen maar oog voor 'de economie' en het eigen voordeel.

De datum van publicatie, 1 april, lijkt mij een juist gekozen moment.