Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol noemt effect Polderbaan ‘dramatisch’(Geloof in voorspelbaarheid verloren?)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1802 
|
 PVRC 
Schiphol noemt effect Polderbaan ‘dramatisch’(Geloof in voorspelbaarheid verloren?)

INLEIDING

De stukjes die hier onder staan laten zien dat Schiphol zelf het effect van de Polderbaan op de omgeving dramatisch vindt en niet lijkt te geloven in de gebruikelijke systemen. Net als de Platforms vinden ze dat we verder moeten. Wij bevelen lezing dringend aan. Vooral het eerste is een beetje taai, maar de moeite waard, want tussen de regels door kun je lezen hoe Schiphol werkelijk denkt, wanneer niet de omgeving maar collega’s er naar luisteren.
Wij vragen vooral ook aandacht voor het kader waarbinnen Schiphol sinds kort dit soort onderzoek uitvoert.
De methode die hier wordt beschreven is overigens interessant en laat zien dat men heeft ontdekt wat iedereen al zei, dat het herhalen van verstoringen ook overlast geeft. Zie hier.
Het geintegreerde onderzoek systeem, WINGS genoemd, dat aan het eind van deze bijdrage wordt beschreven, werkt precies zoals door de Platforms als nodig werd aangeven in hun nota’s.
Grappig is dat WINGS toevallig zo werd opgestart nadat de nota door de Platforms was geschreven en gepresenteerd.

Het is duidelijk dat het na de privatisering niet aan Schiphol kan worden overgelaten op te treden als de instantie die voor de veiligheid en leefbaarheid van het luchtruim moet zorgen.
In de toekomst zal, zoals de Platforms ook voorstellen, de overheid het voortouw moeten nemen bij het sturen en toepassen van dergelijk onderzoek. Het kader van een Luchtruimschap waarbinnen kennis en inzicht steeds worden teruggekoppeld naar de realiteit - lijkt hiertoe ideaal. Zo wordt de gemeenschap zelf verantwoordelijk voor de mate waarin zij ruimte ter beschikking stelt en de luchtvaart voor het optimaal gebruik van waar zij over kan beschikken.
Vreemd is dat helemaal niet. Notabene bestaat er zelfs binnen VenW een vergelijkbaar sturend instituut: het Gemeenschappelijk Nautisch beheer. Dat treedt sturend op bij het verkeer op een plaats waar ook voor veilgheid en orde moet worden gezorgd, de Westerschelde. Het heeft een vergelijkbaar orgaan onwikkeld, de WesterscheldePlanner. Die heet WESP. Klik er op om down te loaden. Boeiend om te lezen hoe fraai en enthousiast een ministerie soms in het belang en de veiligheid van de omgeving voor den dag kan komen.
Nu volgt het artikeltje van Schiphol:

Het verband tussen NA70 en Klachten uit de Bevolking tijdens het Ingebruiknemen van de Polderbaan door Amsterdam Airport Schiphol

P. Balke, H.W. Verbeek, LT, NLR, Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam, Nederland,
J. Nijmeijer, SP Galis, Amsterdam Airport Schiphol, P.O. Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol, Nederland
Abstract 421 voor een bijdrage op Dinsdag 24 Augustus 2004, aan het Internoise Congres, Praag, Tsechoslowakije van 22-25 Augustus 

Kort geleden hebben rond de Luchthaven Schiphol grote veranderingen plaats gevonden, die verband houden met het in gebruik nemen van de nieuwe vijfde start- en landingsbaan. Na het in bedrijfstellen van deze nieuwe baan is het aantal klachten afkomstig van de omwonenden dramatisch toegenomen. Standaard methoden voorspellen dit effect niet erg goed. Daarom wordt met het huidige onderzoek een eerste stap gezet om te komen tot een meer realistische weergave van de overlast rond de luchthaven en om de voorlichting in de richting van de gemeenschap te verbeteren. Op Amsterdam Airport Schiphol is een geluidinformatie systeem (NOMOS) in werking dat op 18 vaste en 3 mobiele locaties gegevens verzamelt over de luidheid van het vliegtuiggeluid. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor berekenen van de NA70 (Number of noise events Above 70 dB(A) - Aantal afzonderlijke geluidpieken boven 70 dB(A)). Daarnaast kunnen in een netwerk voor dezelfde locaties ook NA70 getallen uit berekeningen worden afgeleid van gegevens afkomstig van FANOMOS (Flight Track and Aicraft Noise Monitoring System). - Vliegtuigtraject en -geluid informatiesysteem). De nieuwe baan (Polderbaan, PVRC) werd in Februari 2003 alleen opengesteld voor nachtvluchten; juni 2004 was de laatste maand van de 4 baans configuratie. Vanaf de 1e Juli werd de nieuw baan geleidelijk steeds meer in gebruik genomen en per 1 November was de 5-baans configuratie volledig operationeel. Elk van die wijzigingen in baanconfiguratie markeert een significante verandering van het vliegpatroon rond Schiphol; het is daarom in het begin het onderzoek op deze 3 maanden werd betrokken. De gemeten en de berekende NA70 waarden worden met het aantal klachten in verband gebracht en regiogewijs gepresenteerd.

(Gegevens hier : Internoise), (Vertaling: PVRC)

Waar wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De Schiphol studies horen waarschijnlijk thuis binnen een door de Schiphol group ontwikkeld Wettelijk Informatiesysteem Naleving Grenswaarden Schiphol (WINGS) dat in april van 2004 in weking is getreden.
WINGS maakt gebruik van bestaande luchthavensystemen zoals bijvoorbeeld het Havengeldsysteem waaraan nieuwe functies zijn toegevoegd. In het nieuwe informatiesysteem worden alle bij een vliegtuigbeweging behorende gegevens (zoals bv. de geluidmeetgegevevens uit NOMOS) aal elkaar gekoppeld. Ook worden gegevens over weersomstandigheden en operationele vluchtgegevens zzoals radar toegevoegd….
Met behulp van het integrated Noise Risk and Emission Model (INREM) dat momenteel wordt ontwikkeld, worden binnen WINGS voor elke vliegbeweging de mlieu- en veiligheidsberekeningen uitegvoerd en toegevoegd. Samen met de meteogegevens over baangebruik en -beschikbaarheid leidt dit tot een enorme database waarin per vliegbeweging vlucht- en milieuinformatie wordt opgeslagen. Zo beschikt de luchtvaartsectoer niet alleen over de statistische data die nodig zijn voor de wettelijke rapportage, maar ook over gegevens waarmee allerlei analyses kunnen worden uitgevoerd.

(Gegevens: Milieumonitor, mei 2004,7,#4, p11)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik ben heel benieuwd naar de gehouden presentatie! De informatie is vast openbaar, anders werd hij niet geprenteerd op een ambitieus internationaal noise congress. Ze mogen van mij de populair-wetenschappelijk variant bij ons komen voordragen... Dat zou pas het publiek op de hoogte houden!