Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Schiphol moet na 2007 nee verkopen’

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 613 
|
 NRC 
‘Schiphol moet na 2007 nee verkopen’ Download het gehele artikel '‘Schiphol moet na 2007 nee verkopen’'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B uit Castricum

Wanneer economen concluderen dat de dubbeldoelstelling gehaald is, betekent het dat de nu gehanteerde handhavings-protocollen niet in de weg hebben gestaan van de tot nu gewenste uitbreiding van capaciteit.
Dat dezelfde handhavings-regels de in de toekomst te verwachten groei wel tegenhouden, betekent dat de nu groei van de luchtvaart een grotere versnelling zal ondergaan dan men verwachtte. Zoals gezien de gewenste aantallen ook uit eerdere berekeningen volgt en hier ook wordt gesuggereerd is men uit op de aanleg van een extra baan, iets wat wederom de kans meebrengt op extra hinder.

Dat economen tot de conclusie komen dat het aantal ernstig gehinderden is afgenomen, kan niet berusten op eigen onderzoek van deze commissie, maar moet als oordeel berusten op door de overheid aangeleverde gegevens, waarvan we nu weten dat deze berusten op onjuiste protocollen. Zelfs de sector geeft toe dat de hinder meer en op andere plaatsen is toegenomen dan de protocollen berekenen. Ook de stelling dat hinder kan worden voorkomen door manipulatie van geluidsterkte in plaats van beperken van duur en frequentie van blootstelling aan geluid, is een die je niet in een rapport van universitaire economen zou verwachten. Ik ben dan ook benieuwd naar de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Het kritisch vermogen van de NRC, lijkt hier wat te kort te schieten, maar misschien komt er nog een vervolg?.

Het selectief publiceren van resultaten midden in de evaluatieperiode kan de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek ongunstig beïnvloeden.

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Nu ik dit stukje bericht lees en nog een
keer lees, krijg ik bijna een woede-aanval!
Wij vragen absoluut niet om nog meer
vliegbewegingen! De luchvaartmaatschappijen
vragen om al die starts en landingen, zo
wordt hier gesteld. Natuurlijk, als de
kerosine die je op Schiphol kunt tanken
bijna voor niets is, in vergelijking met
nabije luchthavens! En ja, natuurlijk
vrijwel elk onderzoek toont aan dat Schiphol
de dubbeldoelstelling waarmaakt, zo wordt
door het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat gesteld.
Hoe kan het ook anders, als je de herrie
gewoon verplaatst naar kleine
leefgemeenschappen! Vervolgens zorg je als
overheid er voor dat er een soort van bouw-
-verbod komt in die zogenaamde
buitengebieden en kun je scoren als
overheid! Je vergeet gewoon even de
waarheid, namelijk dat nu een 'kleine'
hoeveelheid mensen de enorme last moeten
ondergaan voor het welvaren van een grotere
groep mensen! Dit is dus blijkbaar ook
democratie: de triranieke overwicht van de
meerderheid!
En: er moeten dan maar nog meer vluchten
overdag plaatsvinden en minder s'nachts zo
wordt gesteld. Met alle respect: het blijven
lap-oplossingen! Ook overdag wordt vliegtuig
lawaai niet als prettig ervaren! Zeker niet
als ze om de 1 a 2 minuten en zeer laag over
je dak razen! Als je in bijvoorbeeld
Zandvoort loopt, zie je dat ze daar ook
overvliegen, echter nogal wat hoger dan
boven Castricum/Uitgeest! Het stoort dan ook
een stuk minder zoals er boven Zandvoort
wordt gevlogen! Ook boven de Veluwe wordt
gevlogen, eveneens een stuk hoger! Ook boven
Lelystad, richting Schiphol, eveneens een
stuk hoger! Wij worden in deze regio ten
onrechte enorm zwaar belast! Ik heb dit
reeds een aantal keren kenbaar gemaakt bij
oa. het Cross. Maar denkt u dat je een
verklarend antwoord krijgt? Schiphol is wat
mij betreft al lang niet meer 'onze
nationale trots', maar slechts 'onze
nationale luis in de pels'!
Deze overheid is volledig de weg van de
werkelijkheid kwijt, anders zou je zo'n
bedrijf als de luchthaven Schiphol al lang
aan een touwtje hebben vastgeknoopt.
De staat heeft een zorgplicht, zij voldoet
daar absoluut niet aan, nu zij een toch niet
onaanzienlijke hoeveelheid mensen zo in hun
woongenot tiraniseerd. Dit is voor mij
een vorm van staatsterreur.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

B heeft gelijk. Alleen NRC bekritiseert zelden als het om Schiphol gaat. Die geeft slechts weer wat de econoom van de UVA zegt. Ik was bijde presentatie van het rapport donderdagmiddag jl. Hij benadrukte, dat hij binnen zijn onderzoeksopdracht moest blijven (!!) Hij zei er wel bij: Onderzocht moet nog worden, wat het voor het milieu betekent. Dat is het zelfde verhaal als wat CPB directieur Don zei, bij het werkdocument 126 , dat groei aanbeveelt:
De milieukant is niet onderzocht. Wordt dat dan na de evaluatie ? De kritiek door Prof van Ewijk is nog steeds zeer actuueel: Een volledige KOSTEN-BATENANALYSE ontbreekt.
Zie voor MEER NIEUWS MAANDAG DEZE SITE , daar waar het om economie gaat

Jan Griese