Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Schiphol moet doorgroeien!

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 669 
|
 Amstelveens nieuwsblad 
Schiphol moet doorgroeien!

INGEZONDEN - Het is een groot gemis dat in de milieueffectrapportage geen alternatief is meegenomen voor de mainportstrategie van Schiphol. Er is alleen gekeken naar alternatieven waarbij de hinderbeperking centraal staat. Schiphol zal tot 2010 moeten groeien tot zeker 520.000 vliegbewegingen om ook in de verdere toekomst het internationale vestigingsklimaat van de Noordvleugel van de Randstad, en daarmee voor Nederland veilig te stellen.

De kwaliteit van het internationale vestigingsklimaat hangt nauw samen met het netwerk van bestemmingen dat door luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, frequent vanaf Schiphol wordt bediend. Dit stelt de Amsterdamse Kamer van Koophandel als reactie op de uitkomsten van de milieueffectrapportage van het ministerie van Verkeer & Waterstaat voor de korte termijn. Deze rapportage is noodzakelijk om het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol aan te kunnen passen.

De korte termijnoplossing zal te allen tijde voldoende groeiruimte aan Schiphol moeten bieden om ook voor de verdere toekomst de rol van mainport voor Nederland te waarborgen. Anders komt het internationale vestigingsklimaat van de Noordvleugel van de Randstad en de welvaart van heel Nederland in gevaar.

Mainportstrategie is niet meegenomen in de alternatieven
De Kamer van Koophandel vindt dat de mainportstrategie centraal had moeten staan in de milieueffectrapportage. Het ‘kabinetsstandpunt Schiphol’ van april 2006 luidt immers: ‘in de eerste plaats moet de positie van Schiphol als één van de belangrijkste hubs behouden blijven. In de tweede plaats wil het kabinet de hinder die Schiphol in de omgeving veroorzaakt, zoveel mogelijk terugdringen’. In de milieueffectrapportage zijn echter alleen alternatieven meegenomen gericht op hinderbeperking.

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
Ook is geen maatschappelijke kosten- en batenanalyse (m.k.b.a.) gestart waarin zowel de regionale als nationale welvaartseffecten inzichtelijk worden gemaakt van de diverse alternatieven. De Nederlandse bevolking, en zeker de inwoners van de Noordvleugel van de Randstad, hebben recht om te weten wat de consequenties van de alternatieven voor hun welvaart betekent.

Ontwerp-Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
De betrouwbaarheid van Schiphol is bepalend voor de kwaliteit van Schiphol. Als de luchtvaartmaatschappijen, de reizigers en de ladingbelanghebbenden niet kunnen rekenen op een snelle afhandeling van het vliegverkeer zonder vertragingen, zullen zij Schiphol de rug toekeren. Het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol moet dan ook voldoende ruimte bieden, met name in de piekuren. Deze zijn namelijk bepalend voor het hub-and-spoke-systeem van KLM en het netwerk van bestemmingen van Schiphol. Ook de capaciteit in de nacht en vroege ochtend zijn voor een mainportfunctie van de luchthaven onontbeerlijk. Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol moet voldoende ruimte en flexibiliteit bieden om ook bij incidenten of bij minder goede weersomstandigheden een betrouwbare luchthaven te zijn.

U kunt ook reageren op de vindplaats.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit castricum

En zo keutel-dreutelt, oreert en verrijkt een bepaalde groep om Schiphol maar verder. En met zo'n stuk denken ze medestanders te verwerven. Ze stellen zich op als de pachtheren van ons luchtruim en wij, de pachters ( in hun ogen ) moeten zwijgen en het slikken en het nog leuk vinden ook! Nee dus! Voor die zogenaamde en kleine groep pachtheren hang ik o.a. op 31 oktober de vlag dus halfstok!

Geplaatst door Rose uit Randstad

Schnabbeldt heer Cerfontaine wat bij door stukjes in krantjes te schrijven?

Rose

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Jaha, dit is een rechtstreekse pennevrucht van Schiphol of KLM zelf die het hoofdkantoor nog in amstelveen heeft, je herkent de stijl van schrijven........

Geplaatst door Wim H uit castricum

Het artikel beschrijft de enorm eenzijdige en enge visie van mensen die alleen in tunnels leven.

Geplaatst door O. B. uit Castricum

PROBLEEM

Het m.e.r. is toch niet bedoeld als ontwikkelingsprogramma?
Ik dacht dat het dient om aan te geven hoe de bescherming wordt gehandghaafd van de maatschappelijke en milieuruimte, waarbinnen de gewenste ontwikkeling wordt gepland.

De verwarring ontstaat inderdaad misschien daardoor dat de wetgeven tegelijk belanghebbende is. Daar kun je vraagtekens bij plaatsen.

ONTKOPPELEN DUS?

Deze verwarring heeft ook tot gevolg dat de begrenzingen van het bedrijf en de begrenzingen van de luchtverkeersdienst worden gezien als een enkel geheel. Dat is waarschijnlijk principieel onjuist. Wat dat betreft zijn er ook bij het m.e.r. vraagtekens te stellen.


Geplaatst door boudy uit kudel

Cerfontaine schrijft alleen in de Volkskrant want hij weet dat de meeste
klagers de zeurende-arbeiders bladen lezen.