Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol moet blijven groeien

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 3397 
|
 Witte Weekblad 
Schiphol moet blijven groeien

HAARLEMMERMEER - Het Witte Weekblad blikt de komende weken met behulp van een aantal stellingen vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Deze week in de krant en op de website de reacties van lokale politieke partijen op stelling 5: Schiphol moet blijven groeien.

Van de elf partijen die meedoen zijn drie het met de stelling eens, zeven partijen stemmen op oneens en één partij heeft hier nog geen mening over.

Eens:

Michel Bezuijen (VVD): ‘Schiphol is van groot belang voor de werkgelegenheid. De afgelopen jaren hebben bewezen dat werkgelegenheid niet vanzelfsprekend is. Het verlies van banen laat zich ook in deze regio voelen. De VVD is van mening dat groei van Schiphol noodzakelijk is om de werkgelegenheid bij grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf vast te houden en te bevorderen. Tegelijkertijd moet vermijdbare hinder worden voorkomen. De afspraken over het verleggen van uitvliegroutes, parallel starten en het verminderen van grondgeluid moeten onverkort worden uitgevoerd.’

Paul Meijer (Forza!): ‘Schiphol is erg belangrijk voor de lokale economie, veel inwoners van Haarlemmermeer verdienen er hun brood. De economische activiteiten van en rondom Schiphol moeten, zeker nu het economisch niet goed gaat, worden gestimuleerd. Zo kan werkgelegenheid behouden worden en is Schiphol er klaar voor als de economie weer aantrekt. Forza! vindt niet dat er een extra start- en landingsbaan moet komen. Er zijn vliegvelden die minder banen hebben en meer vliegbewegingen kennen. Forza! vindt dat van Schiphol een grotere financiële bijdrage mag worden verwacht om de lusten en de lasten beter in balans te brengen.’

Denise Abbas (D66): ‘Schiphol moet economisch blijven groeien, het is een aanjager van onze economie. D66 wil dit stimuleren binnen de kaders van het huidige banenstelsel, oppervlakte en binnen de huidige milieunormen. Reservering van de tweede Kaagbaan wijzen wij af omdat daarmee Rijsenhout en Schiphol-Rijk in onzekerheid blijven. Amsterdam Connecting Trade (ACT) en de Kennis- en Innovatie Agenda Luchtvaart juicht D66 toe. Ter ondersteuning stelt D66 voor een HBO voor Duurzame Technologie & Innovatie naar de gemeente te halen.’

Oneens:

Ed Koster (CDA): ‘Schiphol mag alleen groeien als de balans tussen lusten en lasten goed in het oog wordt gehouden. De commissie Alders, waarin gemeente en bewoners hebben geparticipeerd, heeft terecht geadviseerd de capaciteit te beperken tot 510.000 vliegbewegingen en vluchten te verplaatsen. Het CDA vindt (verbetering van) de leefbaarheid een belangrijke randvoorwaarde. Groei op langere termijn mag alleen binnen het bestaande aantal banen. Een nieuwe baan betekent dat een andere moet worden gesloten. Geluidshinder moet echt gemeten worden en niet alleen berekend.’

Arjo van Bezooijen (ChristenUnie-SGP): ‘Schiphol krijgt te veel ruimte van de landelijke overheid om groei te realiseren. Werkgelegenheid op Schiphol mag groeien, maar niet ten koste van de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners of van het milieu. De nadruk moet blijven liggen op het beperken (en waar mogelijk verminderen) van overlast voor de omwonenden en het milieu. De luchthaven moet daarvoor effectiever de gegeven milieuruimte benutten en daar hoort een uitbreiding met start- en landingsbanen in onze polder wat de fractie ChristenUnie-SGP betreft niet bij.’

Marjolein Steffens (HAP): ‘Van Schiphol hebben we last, maar we plukken er ook de vruchten van. De plaats die Schiphol inneemt in onze samenleving ligt vast in de uitkomsten van de Alderstafel. Zo is de groei van het aantal vluchten gemaximeerd op 520.000 en moeten vluchten die niet bijdragen aan de hub-funtie op termijn worden uitgeplaatst. HAP vindt dat Haarlemmermeer zich moet inzetten om milieu- en geluidsoverlast te verminderen en moet toezien op investeringen voor onze leefomgeving. HAP is tegen een extra start- of landingsbaan. Ook Schiphol moet haar beloften waarmaken.’

Henk Stots (NKP): ‘Schiphol moet zijn internationale mainport-functie behouden. Doch de leefbaarheid en de gezondheid van mensen die in de nabijheid van aan- en uitvliegroutes wonen mag niet door overschrijding van de huidige grenzen van lawaai en luchtvervuiling verder worden aangetast. Nu zit Schiphol nog onder de grens van het aantal vliegtuigbewegingen. Bij overschrijding zou een groter deel van de chartervluchten vanaf andere luchthavens moeten gaan opereren. Zo is er ook meer ruimte voor niet-Schiphol-afhankelijke bedrijven, wat de economie en werkgelegenheid stabieler maakt.’

Conny de Bree (Trots op Nederland): ‘Op Schiphol is 18,4 procent minder vrachtvervoer, 12,7 procent minder handelsverkeer en 8,4 procent minder passagiers. Vele Haarlemmermeerders zijn hun baan kwijt door de recessie. We moeten er voor vechten dat Schiphol weer ‘omhoog’ komt en wij deze banen weer terug krijgen. Er is momenteel geen behoefte aan uitbreiding, maar nu is het moment voor innovatie: schonere lucht, minder lawaai, klimaatneutraal opereren, duurzaam investeren en anticiperen op uitbreiding in de toekomst. Als dat wordt gedaan en het luchtvervoer trekt aan dan gaan we er hard tegenaan.’

Rinus Beusenberg (SRH): ‘Schiphol is heel belangrijk in onze gemeente, en biedt aan heel veel mensen werk. Daarnaast is SRH trots op Schiphol, maar om ongelimiteerd Schiphol te laten groeien, gaat SRH te ver. Laten wij eerst de overlast terugbrengen naar een aanvaardbaar niveau. Ook de problemen met Chipshol van de familie Poot zou SRH opgelost willen zien. Dit jarenlang voortslepende geschil is niet goed voor de Haarlemmermeerse werkgelegenheid. Laat Schiphol eerst de overlast van het grondgeluid en het voornoemde geschil oplossen, daarna zien we of Schiphol kan en mag groeien.’

Jeroen Nobel (PvdA): ‘De PvdA ziet Schiphol als een heel groot, maar normaal bedrijf. Dat houdt in dat zij zich net als ieder ander bedrijf moeten houden aan de regels die de overheid hen oplegt. Schiphol mag dus, net zoals elk ander bedrijf, groeien binnen die (milieu)regels. Wij zetten ons ervoor in, dat in Haarlemmermeer een balans komt tussen de lusten en lasten. We vergeten niet dat de inwoners en economie veel baat hebben bij Schiphol, maar niet tegen elke prijs in de vorm van overlast. Dus wij willen geen zesde startbaan, al kunnen we dat nooit in ons eentje tegenhouden.’

Herman Tuning (GroenLinks): ‘Schiphol is, zeker in Haarlemmermeer, groot genoeg. Het bedrijf levert werkgelegenheid, maar zorgt ook voor veel overlast: herrie, uitstoot, drukte op de wegen. Bovendien legt Schiphol een enorm beslag op de ruimte. Dat pleit er voor het vliegverkeer beter te spreiden. Wij denken dat Nederland sowieso niet moet inzetten op groei van vliegverkeer: de kosten zijn te hoog, de marges te klein, en de CO2-uitstoot van vliegtuigen is gigantisch. Daarom investeert GroenLinks liever in een duurzame economie, zodat ook toekomstige generaties een goed leven kunnen hebben.’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" De VVD is van mening dat groei van Schiphol noodzakelijk is om de werkgelegenheid bij grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf vast te houden en te bevorderen. Tegelijkertijd moet vermijdbare hinder worden voorkomen. De afspraken over het verleggen van uitvliegroutes, parallel starten en het verminderen van grondgeluid moeten onverkort worden uitgevoerd."


VVD Eersel tegen uitbreiding van vakantievluchten.

Is dit de zelfde partij? Of zijn dit de echte NIMBY's ?

Zolang het maar niet over hun eigen hoofden gaat. En vermijdbare hinder....zodra er sprake is van hinder, is het al niet meer vermijdbaar. En wat is aanvaardbaar?
80 dB(a)? of 100 dB(a)? of 55 dB(a)?

Of moeten we maar accepteren dat de Staat Der Nederlanden een flink deel van haar inwoners mag terroriseren, tengunste van dat andere deel dat dan op een partij stemt zoals de VVD?

Geplaatst door Gerard uit NULL

@ vvd: hinder is vermijdbaar. Zelfs als het wat piekcapaciteit kost. Maar daar wil niemand aan, met name om die reden genereert Schiphol erg veel onnodige hinder tot vér buiten de grenzen van de Haarlemmermeer.