Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol moet binnen de geluidsnormen blijven

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1137 
|
 Haarlems Dagblad 
Schiphol moet binnen de geluidsnormen blijven

SCHIPHOL - Schiphol mag niet meer afwijken van de geluidsnormen. Ook niet wanneer daardoor hele woonwijken extra hinder van het vliegverkeer ondervinden.

,,Regels zijn regels en alleen daarop kunnen wij handhaven. Schiphol en de Luchtverkeersleiding hebben de zorgplicht dat de geluidsnormen op alle handhavingspunten niet worden overschreden’‘, benadrukt een woordvoerder van de inspectie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Alle commotie is ontstaan doordat in het afgelopen geluidsjaar (dat eindigde op 31 oktober) op drie plaatsen de geluidsnormen voor het jaar net iets waren overschreden. Het gaat om de meetpunten aan de zuidzijde van de Kagerplassen. Schiphol, de Luchtverkeersleiding en de maatschappijen hebben overigens willens en wetens deze normen overschreden. De Kaagbaan wordt sowieso het meeste gebruikt, maar door veelvuldige zuidwestenwind werd die baan nog vaker gebruikt. De partijen hadden kunnen uitwijken naar de Aalsmeerbaan, maar dan werden de dichter bevolkte kernen van Aalsmeer en Uithoorn extra belast. Juist omdat indertijd werd onderhandeld over het Aldersakkoord, was het tijdelijk sluiten van de Kaagbaan om binnen de normen te blijven geen goed signaal.

,,Het was ook een keuze die past bij het Aldersakkoord. Daarbij is gekozen om start- en landingsbanen die de minste overlast voor woonwijken geven het meeste te gebruiken. Alleen is dat uitgangspunt nog niet omgezet in beleid’‘, geeft de woordvoerster van Schiphol toe. ,,Dit jaar zullen we ons dus wel aan de eisen van de inspectie moeten houden. We moeten dan eerder uitwijken naar andere banen. Dat we dit jaar tien procent minder vliegtuigen hebben wil niet zeggen dat we makkelijk binnen de normen blijven. Het baangebruik hangt namelijk sterk samen met de windrichting.’‘

De inspectie houdt de vinger aan de pols door te eisen dat half oktober nog tien procent van de geluidsbelasting voor de drie meetpunten bij de Kagerplassen niet is gebruikt. Iedere twee weken moet de stand van zaken worden doorgegeven en zijn ingrepen mogelijk.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Afspraak is afspraak ? Tot op heden hebben we de handhavingspunten nog. Dit bericht geeft nog maar weer eens aan, hoe gelijk BLRS had, door niet in te stemmen met het verdwijnen van die handhavings-punten. Je hebt daarmee iets concreets in handen, integenstelling tot wat men nu wil: Een handhavingsstelsel stelsel met vage afspraken : VVA
Prof Michiels (Universiteit van Tilburg) zei dit recent -mei 28-2009- in zijn rapport in opdracht van het ministerie van V en W
Overigens wordt met dit rapport weer erg geheimzinnig gedaan: BLRS kreeg tot op heden dit rapport niet ! Dit terwijl minister Eurlings de Kamer tot 2x toe beloofde: "Alle bewoners worden gelijkelijk geinfor-meerd ! "
Uiteraard is BLRS bezig dit raport te ontvangen. Er zijn al kamervragen over gesteld.
Er werd wel eens gesteld: "Die handhavingspunten zijn ook niet ideaal."
Men kan de grenswaarden oprekken.
Dat gebeurde inderdaad, maar de Tweede Kamer wilde dat niet meer. Zo ook zomer 2007 bij de Buitenveldertbaan ! De Kamerwilde handhaven (BLRS heeft dat zwart op wit,doch 15 minuten voor het A.O gaf de dorpsarts van Ojik uit zwanenburg "namens de bewoners" 1,9 dBA weg op eigenhoutje,tot grote verbazing van de kamerleden...
Zogenaamd om een jaar later een grotere vis binnen te halen. We hebben gezien, wat die grotere vis was: Een vaag stelsel VVA !
BLRS hield de Kamerleden scherp, en dat VVA staat nu dus nog steeds ter discussie
Ook daarover is eenmotie aangenomen. De Kamer eist ook locale- en meer rechtsbescherming (Die overigens in 2002 al bij het huidig stelsel werd uitgehold!-zie raport Novioconsult)

Nu zegt de inspectie, dat ze zal handhaven..... Een goede zaak, dat kan men nu nog, maar zal straks bij dat eventuele VVA een veel moeilijker want ingewikkelder en ondoorzichtiger klus worden.

Merk verder op wat oud minister Netelenbos in 2000 nog schreef :

Bron
"Stenografisch verslag van de Tweede Kamer van 19 juni 2000 van een notaoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat"
over het definitieve kabinetsvoornemen Toekomst van de nationale luchthaven

Minister Netelenbos:
"Er worden belangrijke technologische ontwikkelingen voorspeld: de commissie is zelf bij de vliegtuigindustrie geweest om te horen wat er allemaal aankomt. Als vooral KLM, die immers de hoofdgebruiker van de luchthaven Schiphol is, investeert in de nieuwste generatie vliegtuigen, is het mogelijk om op het vijfbanenstelsel te groeien tot tussen de 520.000 en 600.000 vliegtuigbewegingen; maar alleen dan. Naarmate men slordig is bijvoorbeeld met het afwikkelen van vliegtuigen door de luchtverkeersleiding Nederland of naarmate men minder investeert in de nieuwe generatie vliegtuigen, wordt er minder gegroeid. Op het vierbanenstelsel gaan wij tot 460.000; 520.000 zit er niet zoveel boven. Of er nog doorgegroeid kan worden, hangt dus zeer af van hetgeen er allemaal gebeurt en hoe men zich inspant. De rapporten met al die rekenmodellen zijn u bekend. Die hebben wij u allemaal toegestuurd. Als men niet investeert c.q. niet zijn best doet, is er nauwelijks sprake van een groeimogelijkheid. Dat is dan een feit. Wij moeten met elkaar afspreken dat wij ons niet onder druk laten zetten in het geval dat.... Afspraak is afspraak, normen zijn normen. Als men zich inspant, kan er meer; als dat niet gebeurt, kan er minder. Dat gebeurt bij andere vergunningsplichtige bedrijven ook."

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

PS: Van De huidige 35 handhavingspunten, liggen er een aantal niet ideaal. Wat BLRS betreft, mogen er een aantal anders worden gesitueerd. O.a. punt 10. dat in weiland ligt.
Met een handhavingspunt b.v. voor Spaarndam
en in de buurt van Castricum en Uitgeest , is veel meer controle mogelijk, en minder overlast.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jan Griese, ik ben het niet met u eens dat hhpunten bij castricum en uitgeest minder overlast tot gevolg zouden hebben.

Al in 2004 werd op de ALV van PVRC door de heer Balke, LVNL, ik meen in uw aanwezigheid, aangetoond dat er geen relatie is tussen de Lden-niveaus waarvan men hinder veronderstelt en de feitelijk optredende hinder bij het type landend vliegverkeer in de regio Noord Kennmemerland.
Er dient in onze regio m.i NIET vetrouwd te worden op hhpunten als het gaat om indicatoren van hinder. Er dienen m.i. aanvullende maatregelen genomen te worden.

Overigens, de hindermaat LAx gaf in het onderzoek van de heer Balke wél een relatie met de feitelijk waargenomen hinder in onze regio. Jammer dat de deskundigen vliegtuiggeluid de LAx als indicator van hinder destijds in een paar regels in de ban hebben gedaan.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Gerard, Dat moet uiteindelijk PVRC beslissen. Binnenkort gaan we/BLRS de zaak in het hele gebied nog eens met deskundigen bespreken. W.b. de maat LAx , daar ben ik geen expert in. Mogelijk kan jij ook bij die bespreking worden uitgenodigd. PVRC is/was toch ook bezig, de nachtroute bij Castricum nog ooit te verleggen?
Ik weet wel,dat je met Handhavingspunten de zaak enigermate in de hand houdt, maar de bestaande hinder niet wegneemt.

Geplaatst door Els uit Castricum

'Schiphol mag niet meer afwijken van de geluidsnormen.'
Welke geluidsnormen zijn dat dan? Elk vliegtuig op 600m hoogte, is een overschrijding van de geluidsnorm. En vele honderden keren per dag, is een overschrijding van vele honderden keren per dag.
Waar gaat dit over? Welke oetel heeft vastgesteld aan hoeveel overschrijdingen wij blootgesteld mogen worden? Het moet gewoon stoppen, al dit geneuzel. Laat Schiphol weer een doodgewone luchthaven worden, dan nog is het vreselijk dat zo'n buldog er op die plek ligt.

Geplaatst door Ton uit NULL

Els,ik ben 't alweer volledig met je eens.
Al 20 jaar geneuzel, gezwets, onderhandelingen op niets af, aan 't lijntje houden, kluitjes in 't riet, het bos in gestuurd, suf geleuterd, bij de neus genomen, belogen en bedrogen, zand in de ogen gestrooid, enz.
Inclusief provinciale en landelijke politici.
Resultaat.
Van 200.000 vliegbewegingen (met flink wat hinder overigens) naar 420.000 vb. en de rest komt nog.
Het hindergebied is vele malen groter.
Er zijn 230.000 gehinderden ingeruild voor 265.000 gehinderden in IJmond, Zaanstreek en Kennemerland.
Ach ja, kletsen. Dat kunnen ze.
Natuurlijk maken we zó ook geen kans tegen een batterij advokaten, vliegdeskundigen, PR-medewerkers en daarbij een flinke zak (belasting)geld.
Niettemin, houd moed, misschien helpen alle kleine beetjes tóch een beetje.

Geplaatst door Gerard uit NULL

@ Jan Griese: Ik ben het niet met u eens dat je met handhavingspunten in onze regio ‘de zaak enigermate in de hand zou houden’, zoals u stelt. Ze zijn juist gevaarlijk voor Noord Kennemerland omdat ze een 'acceptabel' (sick) hinderniveau suggereren, terwijl het feitelijk ervaren hinderniveau bij landend verkeer eigenlijk veel hoger ligt dan een grenswaarde in Lden zou doen vermoeden. Dat komt omdat de hindermodellen niet zijn gebaseerd op landend vliegverkeer met zijn specifieke geluid, maar zover ik weet, vooral op startend verkeer met relatief hoge geluidspieken met daarbij ook een lagere tonaliteit. Er wordt bij de huidige hindermodellen in het geheel geen rekening gehouden met de sterke tonaliteit van het geluid. Ook de relatief grote aantallen voordat een bepaalde Lden-grenswaarde wordt bereikt worden niet in ogenschouw genomen.

Voor uw informatie: wetenschappelijk is al jaren geleden aangetoond dat tonaal geluid (dus geluid dat jankt en/of fluit) al bij relatief lage (soms zelfs heel lage) geluidsniveaus als zeer hinderlijk wordt ervaren. De ARBO-wetgeving houdt hier bijvoorbeeld wel rekening mee, in die context wordt voor tonaal geluid veelal een 10 tot 20 dB lagere grenswaarde gehanteerd als zijnde nog acceptabel voor een gezonde werkomgeving.
Mijn advies aan u: zorg óók voor voldoende technische expertise in uw gelederen en om uw strategie –mede- op te baseren. Ook op deze website zijn zeer ter zake kundige lieden te vinden.

Mijn aanbod om PVRC te adviseren staat overigens al jaren open. Maar uit hetgeen ik waarneem lijkt het alsof PVRC geen adviezen nodig heeft. Dat zou kunnen, omdat men het zelf goed weet. Of omdat men het onbelangrijk vindt. Als men überhaupt met de materie bezig is natuurlijk.

Verder heb ik in tegenstelling tot u niet de indruk dat PVRC bezig is met nachtvluchten of met handhavingspunten in onze regio. Dat blijkt althans niet uit de laatste nieuwsbrief van PVRC aan de leden, te vinden op deze website. Ik zou eerlijk gezegd niet weten waar ik dat uit zou moeten afleiden. Waaruit leidt u af dat dit toch het geval zou zijn?