Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

‘Schiphol mag groeien’ is voorbarige conclusie

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 665 
|
 Stichting Natuur en Milieu 
‘Schiphol mag groeien’ is voorbarige conclusie

Reactie Natuur en Milieu op Alders-advies Schiphol:
‘Schiphol mag groeien’ is voorbarige conclusie

Voorzitter Alders van het Schiphol-overleg rekent zich al rijk met een nieuw systeem om de geluidhinder van het vliegverkeer in de hand te houden. Hij gaat er vanuit dat in het nieuwe systeem Schiphol kan groeien zonder extra geluids-overlast voor omwonenden. Stichting Natuur en Milieu vindt deze conclusie veel te voorbarig en stelt dat in het nieuwe systeem omwonenden veel minder zekerheid en bescherming hebben tegen de geluidsoverlast van Schiphol.

In het nieuwe stelsel mogen omwonenden niet meer last van geluid hebben dan in het oude systeem. Dat klinkt goed, maar de werkelijkheid is ingewikkelder. Het nieuwe stelsel borgt alleen dat het totaal aantal mensen en huizen dat blootstaat aan zware geluids-belasting in de directe omgeving van Schiphol niet groter mag zijn dan voorheen.

De verdeling van de geluidsoverlast over de regio is minder goed geregeld. Dat betekent dat mensen veel meer onzekerheid hebben over wat zij gaan merken van Schiphol in de toekomst. Gebieden die nu nog weinig geluidsoverlast ondervinden, zouden in de toekomst alsnog onder een vliegroute kunnen komen te liggen. Bovendien biedt het nieuwe stelsel minder waarborgen voor de woongebieden verder weg van Schiphol, zoals de omgeving van Castricum of Leiden.

In het experiment van Alders mag Schiphol eerst groeien van 420.000 naar 510.000 vliegtuigen per jaar. ‘Het vliegverkeer zit de komende jaren nog ver af van het afgespro-ken maximum van 510.000 vluchten. In het voorgenomen experiment kan dan ook niet getoetst worden of dit nieuwe stelsel mensen net zo goed beschermt tegen geluidsoverlast als het oude stelsel,’ zegt Maarten van Biezen, teammanager Mobiliteit van Natuur en Milieu.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

is Nattur & Milieu, en mn hun die-hard Jan Fransen, niet zelf weggelopen van de Alders tafel? dit lijkt mij een beetje op "azijn zeiken", en het laatste argument gaat net zo goed op voor het oude/huidige normenstelsel, dat is ook nooit op maximum volume getest. in 2003, bij opening Polderbaan, dacht vriend en vijand overigens nog dat dat ca 520.000 was, met doorgroeimogelijkheden tot 600.000 bij vlottvernieuwing en beperken vliegen in de nacht; dat was GELIJKWAARDIGE omzetting tov het vanuit de PKB uitgewerkte stelsel; daarna begon het gedonder met dit perverse stelsel, mn door de scenariogevoleigheid en wantrouwen; met iedere update/correctie heeft de sector als enige aanzienlijk moeten inleveren, met de huidige Aldersakkoorden als een voorlopig eindresultaat 480.000 a 510.000 tot 2020 klink toch als een heel ander groeiperspectied dan 520.000 a 600.000, waarop de hele PKB herziening tbv aanleg/investering in de Polderbaan gebaseerd was (het grootste/duurste project van Schiphol ooit..) wie durft nog te beweren met deze feiten dat er geen aandacht voor milieubescherming/maatschappelijk verantwoord ondernemen is, of dat de Polderbaan geen milieubaan was/is? ook de zeer aanzienlijke reducties in aantallen ernstig gehinderden en slaapverstoorden tov de PKB garanties uit 1995 spreken voor zich, zie de stapel Evaluatierapporten.

Daar is nu ook nog eens een brede overeenstemming tussen sector, bestuurders en regiovertegenwoordigers bijgekomen, die natuurlijk niet door iedereen als ideaal gezien wordt, maar met de lange historie en het wantrouwen tussen alle betrokkenen toch echt als op dit moment best haalbare gezien moet worden

niet getreurd, over twee jaar weeer een evaluatie, voordat besluiten defintief worden en het oude stelsel door de zijdeur verdwijnd..