Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol mag alles

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1007 
|
 Amsterdam Centraal 
Schiphol mag alles

Amsterdam-West - Wanneer u in Amsterdam-West woont moet u vanaf 13 maart ramen en deuren gesloten houden. Naden en kieren dichtkitten en de brievenbus afplakken. Haal bij de drogist goed sluitende oordoppen en een gezinsverpakking paracetamol.
Als u nog belangrijke dingen tegen uw huisgenoten te zeggen hebt, doe dat dan voor donderdag, want daarna gaat het minstens een halfjaar niet meer lukken om uzelf verstaanbaar te maken.
Wellicht heeft u het meegekregen uit uw huis-aan-huis blad, maar Schiphol gaat een experiment doen. Op u. Als u in West woont althans en dan met name in De Aker en Nieuw Sloten.
Samen met de minister van Verkeer en Waterstaat heeft Schiphol namelijk bedacht dat het wel leuk zou zijn om tussen 13 maart en 31 oktober niet minder dan 10.000 extra vliegtuigen te laten vertrekken vanaf de Zwanenburgbaan. Dat is een proef. En zoals het gaat met elke proef van overheidswege: er moeten ineens wel heel veel doden bij vallen wil de proef daarna niet permanent geregeld worden.

Schiphol mag altijd alles. Formeel bijna alles, maar dat is voor onze menselijke maat hetzelfde als alles. En daarom komt Schiphol weg met dingen die u als burger niet hoeft te flikken: veel lawaai maken en de lucht verontreinigen. Maar u moet niet zeuren, want Schiphol is een toegangspoort naar Europa, Schiphol is een grote werkgever, Schiphol is een van de pijlers van onze economie. Daar moet ieder woongenot voor wijken, daar mag u best een paar jaar eerder van doodgaan.
Daarbij komt dat u zelf ook altijd zo nodig op vliegvakantie moet, dus het is uw eigen schuld.

Tot 6 maart had u bezwaar kunnen maken op de website www.inspraakpunt.nl. Ik had u natuurlijk eerder kunnen waarschuwen, maar dat was toch zinloos geweest. Inspraak is namelijk een quasi-democratisch instrument om de burger de illusie te geven dat zijn mening ertoe doet. Dat is natuurlijk niet zo. Men hoort u aan en doet daarna z’n eigen zin. Want Schiphol is in het algemeen belang en u bent geen algemeen belang. Algemeen belang is alleen voor mensen die er geld aan verdienen en dus voor de economie.

Gaat u maar na: Amsterdam gaat een milieuzone instellen. De binnenstad is straks verboden gebied voor vuile auto’s. Misschien wel uw auto. De milieuzone geldt echter niet voor vuile vliegtuigen. Zelfs niet de allersmerigste lawaaivliegtuigen. Ja zeg, ze gaan daar een stukje omvliegen!
Wanneer u een auto van voor 1992 hebt, wordt u vriendelijk doch dringend verzocht dat ding te laten slopen. In het huidige tijdsgewricht is het immers redelijk dat iedereen z’n steentje bijdraagt aan het welzijn van onze planeet.
Iedereen, behalve Schiphol. Daar kunnen vliegtuigen van voor de Bijlmerramp (ook 1992) gewoon landen en opstijgen. Ruil uw oude Ford Fiesta dus gewoon in voor een gammele Messerschmidt uit de Tweede Wereldoorlog en u zit voorlopig weer geramd.

Op Schiphol geldt een rookverbod. Voor u, niet voor vliegtuigen.
U betaalt zich blauw aan brandstofaccijns, een vliegtuigmaatschappij niet.
Als u een popconcert organiseert moet u een vergunning hebben. En denk erom: na twaalven geen lawaai meer! Schiphol heeft ook een vergunning, maar dan voor een paar honderdduizend popconcerten tegelijk. Dat is noodzakelijk voor de economie.
Parkeren is op Schiphol een stuk voordeliger voor vliegtuigen dan voor auto’s. Logisch, want het is voor de economie. En voor de bonus van directeur Gerlach Cerfontaine, want die heeft natuurlijk wel een extraatje verdiend als hij dit lawaai-experiment op de bewoners van Amsterdam-West erdoor krijgt.

Als u straks het zoveelste paracetamolletje tegen de herriehoofdpijn neemt, bedenk dan: het is slechts een klein offer voor Schiphol, de stinkende, brullende motor achter onze Heilige Economie!

Arnoud de Jong


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Mooi stuk! De ALLESomvattende waarheid.

Geplaatst door Gerard uit NULL

laatste zin: die NIMBY-aap komt uit de mouw. Zoals de hele polderbaan eigenlijk NIMBY is.... Voor Amsterdam dan

Geplaatst door Ton uit NULL

Ik vind het voor 80% een goed stuk.
Die 20% zijn NIMBY. Daar weten we ten noorden, ten westen en ten noordwesten van de polderbaan álles van in de afgelopen jaren.
Het is hypocriet om de rotzooi, de herrie, de stank bij anderen te leggen.
TOEN in 2003 en NU in 2008.
Er is dus maar 1 ( één ) oplossing.
Minder vliegen.
Dát geeft Arnoud de Jong in die 80% goed aan.
Dáárom vind ik het toch een goed stuk.


Geplaatst door leo uit de kwakel

** Zijn we eigenlijk niet allemaal flink NIMBY?

Daarom ben ik het eens met de kortste zin van Ton hierboven.

Geplaatst door Gerard uit NULL

leo, eens.
Ieder mens wil, als het er op aan komt, aan NIMBY doen. Ik ook hoor.. Jammer dat steeds weer die power play van Amsterdam de kop opsteekt. Logisch dat het gebeurt hoor, maar wel jammer. Amsterdfam is immers een van de betere plekken waarover men juist wél zou moeten vliegen. Het geeft minder overlast voor ieder individueel persoon. Wegens de maskering van het vliegtuiggeluid door het geluid van het stadsgewoel. Laat ik het daar maar bij houden.

Maar, met je eens, minder vliegen, veel minder, zou beter zijn. Veel beter.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

ALGEMEEN OVERLEG

Binnen een week vindt overleg plaats tussen kamerleden en de minister(s) over Schiphol

De brieven die de minister in verband hiermee naar de kamerleden stuurde zijn op zijn minst gesteld in een ambtelijke taal die er niet op is gericht het publiek inzicht te geven in zijn voornemens.

WAT NIET EN WAT WEL ZAL GEBEUREN

Wat daarvan ook zij; 'de hinder moet minder' of 'er moet minder worden gevlogen' zijn niet aan de orde. De minister wil zich richten op groei van Schiphol. Overleg over wel of niet toestaan van experimenten is voor de minister lijkt me niet meer of minder dan een welkome afleidingsmanoeuvre om de werkelijke punten die hem interesseren doorgedrukt te krijgen: dat is vermijden dat de luchtverkeersleiding losgezongen wordt van zijn veilige positie in LIB en LVB als onderdeel van de sector en dus zonder zorgverplichting ten aanzien van de omgeving.
De enige zorgverplichting die de LVNL daar heeft is zich te houden aan regeltjes, die - met welwillende toestemming van aanzitters aan de Alderstafel - nog enigszins zijn opgerekt.

MISTROUWEN

Wat hij schijnt na te streven is ruimte open te houden voor verdere uitbreiding van Schiphol met een tweede Kaagbaan. In theorie geeft dit speelruimte aan de LVNL voor meer vrijheid van keuze ter voorkoming van hinder. In de huidige situatie geeft dit alleen maar ruimte aan meer groei en distributieve onrechtvaardigheid. Het laatste betekent misbruik maken van macht om meer hinder over nog meer mensen te verdelen zonder aanzien des persoons.
Een andere brief doet vrezen dat de minister Schiphol meer regionaal gezag wil verlenen tegenover het natuurlijke gemeentelijk gezag. De regio is dan niet meer dienstbaar aan Nederlands economisch belang maar aan het belang van Schiphol.

OPROEP

ik maak van de vrijheid die deze site biedt dingen in het openbaar te zeggen, om onze kamerleden te vragen toch helderheid, eenheid en duidelijkheid te manifesteren en er oog voor te hebben;
1. dat wij een luchtvaart hebben waarvan we een verantwoorde bijdrage van Nederland in het Europese concert verwachten en niet een ziekelijke gerichtheid op eigen groei: daarvoor is dit te veel een verbindend instrument.
2. dat de storende weerslag die luchtverkeer heeft in de omgeving ondanks dat niets te maken heeft met milieu of omgevingskwaliteiten, maar met de mate waarin het individuele personen het leven zuur maakt. Het is een klassiek gegeven in de historie dat je wanneer je door macht iets van de gemeenschap afneemt dan ten allen tijde dient te zorgen voor een eerlijke verdeling tussen getroffenen en zelfbeperking in eigenbelang. Dit heet in de ethiek distributieve rechtvaardigheid.
Ruil-rechtvaardig geldt alleen regionaal, wanneer het landjepik betreft en daarmee samenhangende convenanten. De rest strooit maar zand in de ogen.
3. De noodzaak meer aandacht te geven aan misbruik van grondstoffen en behoud van natuurlijke diversiteit ook in kleine regio's spreekt voor ieder weldenkend mens vanzelf.

VOORBEELD

Er is dringend behoefte aan een met van de luchtvaart afkomstig geld gefinancierd instituut dat normen en verantwoordelijkheden integreert en permanent onderzoek regelt ten aanzien van drie, uitdrukkelijk onderscheiden zaken:

[1] Efficiënt en veilig vliegverkeer, met specifieke verantwoordelijkheid van de verkeersleiding voor permanent behoud van de kwaliteit en integriteit van de leefomgeving van alle personen die aan dit verkeer worden blootgesteld
[2] Flexibele Sociaal Economische Inpassing op Europees niveau van de activiteiten van regionale Luchthavens
[3] Duurzame bedrijfsvoering van Luchtvaartmaatschappijen

EN

Laat de hinder afnemen zonder anderen daar weer voor te straffen

Geplaatst door rob uit Amsterdam

Schiphol is als luchthaven internationaal het meest bezig met lawaai-beperkende middelen. Alles wordt gedaan om overlast te voorkomen....maar het is en blijft een luchthaven, en als je daar in de buurt gaat wonen heb je voordelen en nadelen. Als je t mij vraagt moet je dan kappen met t gezeur, typische nederlanders

Geplaatst door JO uit Almere

Rob, Schuiven met overlast bedoel je waaschijnlijk. Daarom weer gewekt om 01.30 vanmorgen. Droom jij lekker verder. Aantal milieudoden gestegen in 2 jaar van 15.000 naar 21.000. Ik wil niet meer stoppen met gezeur, maar mij tot het uiterste in spannen voor een gezonde Randstad. Het gezwel Schiphol past hier zeker niet in.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Rob

Je begrijpt het blijkbaar niet.

Er wordt door de overheid helemaal NIETS gedaan aan bestuurlijke wet- of regelgeving voor het luchtverkeersgebied buiten de regionale luchthavens, of het nu Schiphol en omstreken betreft of de andere luchthavens, zoals in Limburg.

Daarom is dat gebied nog steeds vogelvrij.
Dat is dus een punt dat nu opgepakt dient te worden.

Dat handhavingspunten bescherming bieden naar buiten door "schaduwwerking' is een mythe die alleen tussen de oren van de beleidsmakers bestaat. Daar zit de oorsprong van het feit dat er levensgrote overlast bestaat en dat de onrust na jaren alleen maar toeneemt.

Het is juist dat de conclusies die getrokken worden ten aanzien van aantallen gehinderden binnen de ruimere Lden of Lnight contouren, wetenschappelijk niet alleen op drijfzand berusten, maar zelfs onhoudbaar zijn.

Laat de minister, of de Heer Haverkamp die zo graag duidelijk wil zijn, dan maar eens proberen het hele rekenpad duidelijk uiteen te zetten met alle fundamentele argumentatie erbij. Tot nog toe heeft de ICT alleen maar gerekend uitgaande van niet hard valideerbare kwantitatieve aannames.

Geplaatst door Liesbeth2 uit Amsterdam

Goddank woon ik niet in A'dam West, maar in het relatief rustige Amsterdam Oost. Dat dit zo moge blijven! Ik maak mij grote zorgen over de bewoners van A'dam-West, want ik weet uit ervaring hoe gekmakend vlieghinder is. Ik hoop dat de ratten die hiervoor verantwoordelijk zijn eindelijk ter verantwoording zullen worden geroepen. Wie spant er nu eindelijk eens een rechtszaak tegen Schiphol en de commissie Alders aan wegens verregaande ondermijning van het welzijn? En dan doel ik niet alleen op geluidsoverlast maar ook op het broeikaseffect dat door vliegen wordt veroorzaakt. Wie pakt deze handschoen op?