Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door AN uit Amsterdam

Ik lees:

"Als gevolg van de wijziging van het blokkensysteem in 2006 zal er in een etmaalperiode één start- en één landingspiek extra zijn,..."

Wie weet waar dit over gaat ?
Heb ik het goed als ik nu concludeer dat er straks 5 start- en landingspieken per etmaal zijn ?

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Een kanttekening: Als mijn informatie klopt dan is het verzoek wel gehonoreerd, maar werd het verzoek van Schiphol bijgesteld door de inspectie, waardoor Schiphol GEEN 23.000 extra vliegbewegingen er aan kan ontlenen.
Jan Griese

Geplaatst door Rob uit NULL

Men wil inderdaad van het blokken systeem af. Vooral KLM stelt dat eht blokkensysteem verouderd is. Men wil geen piekbelastingen meer maar een systeem waarin men met gemiddleden werkt. Hierdoor kan men op schipholl veel meer vliegbewegingen kwijt.
Het gemiddelde zou dan 85% van een normale piek belasting moeten zijn.. Echter deze begint smorgens om 0600 en gaat door tot 2300... en zie daar!!
Voor Castricum en omgeving gaat dat dan betekenen 1 vliegtuig per ongeveer 70 seconden... de hele dag door.. 7 dagen in de week.

Geplaatst door Gerard uit NULL

en 52 weken per jaar. Voor de rest van ons leven.

Geplaatst door leo uit de kwakel

* en het taboe is opgeheven. 's Nachts starten over Aalsmeer/Uithoorn/De Kwakel en achterland is mogelijk. En als het een-maal kan kan het ook een tweede keer en een derde keer.
Ten zuiden van de Aalsmeerbaan zijn geen nachtelijke handhavingspunten. De woningen zijn ook niet geisoleerd. Vogelvrij gebied dus.

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Wat betreft IJmond/Castricum: De idiote slinger om via Zandvoort (90 gr. nr. links, over de brede kuststrook laag naar het noorden te vliegen en dan de bocht van 180 gr(!!) o.a. over Uitgeest de polderbaan te bereiken zal dus nog veel intensiever ingevuld gaan worden. Toch komt benoorden die baan binnenkort defensieluchtruim beschikbaar! Echter, de provincie Noord-Holland heeft aldaar zo'n 200 a 300 "landgoederen" in ontwikkeling die blijkbaar vrijgehouden moeten worden voor de happy few die daar intrek gaan nemen. Wat is het toch merkwaardig dat het regionaal bestuur dat vgl. EU richtlijnen verantwoordelijk wordt voor bescherming van de bewoners tegen onoirbare geluidsoverlast van alle vormen van verkeer daar totaal geen werk van maakt. Neen, integendeel de mogelijke oplossingen voor de realisatie van een kwaliteitsluchthaven op deze wijze frustreert en honderdduizenden bewoners in al milieutechnisch zwaar belast gebied totaal aan hun lot overlaat? Onbegrijpelijk dat dit door niets en niemand likt te worden gecontroleerd en gecorrigeerd!

Geplaatst door Bob uit Limmen

Heel eenvoudig; Als ik een uur in de file sta omdat er onderhoudswerkzaamheden aan de weg gebeuren moet ik er ook in berusten dat mijn geplande reis langer duurt, of via een andere weg verloopt dan ik had geplanned. Nadat ik de wegwerkzaamheden ben gepasseerd krijg ik ook geen ontheffing om me niet meer aan de geldende verkeersregels te houden.
Waarom dat verdomde Schiphol dan wel?

Geplaatst door kees weijer uit amsterdam

De bewering van de Overheid, bij monde van staatssecretaris Schultz, dat de omwonenden van Schiphol betrokken zijn bij alle zaken Schiphol betreffende (evaluatie, inspraak)komt in het geheel niet overeen met de werkelijkheid! Sterker nog, de omwonenden worden steeds maar weer en steeds meer voor de gek gehouden. Dit blijkt weer eens overduidelijk uit deze zogenaamde inspraak. VenW komt met een voorstel waar op ingesproken mag worden. 67 Personen/instanties/bedrijven hebben dat gedaan. Zij hebben gereageerd op het voorstel van VenW. Allerlei gegevens en brieven werden toegestuurd, waaruit moest blijken dat er echt geluidsnormen moesten worden opgerekt in het komende vliegseizoen, omdat er 2 x 15 dagen aan banen moest worden gewerkt. Een bijbehorend rapport van een 'neutraal' onderzoeksinstituut, het Nationaal Laboratorium voor Lucht en Ruimtevaart (NLR, maakt alle rapporten voor Schiphol), waaruit zou blijken dat alle gegevens verstrekt door Schiphol klopten, zat er echter niet bij! Op 1 november jl. kwam het antwoord van het Inspraakpunt van VenW. En wat blijkt? De Nota van Antwoord is identiek aan het voorstel waarop ingesproken mocht worden. Conclusie: alle 67 inspraken hebben niets veranderd aan het voorstel. Met andere woorden: alle werk is voor niets geweest. De Overheid, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, trekt zich werkelijk niets aan van de bewoners. Het is toch prachtig dat ze hebben mogen inspreken? Dat wil toch niet zeggen dat je er ook rekening mee moet houden? Wanneer wordt de staatssecretaris is ter verantwoording geroepen?

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Kees, Het lijkt tijd te worden voor steviger actie. Praktisch iedere week is er wel weer een forse frustratie te melden. Gek wordt ik er van. Transparantie en onafhankelijkheid worden door Schultz gepredikt. Maar recent: 1) Een onderzoek naar het evt.verschil in de beschermkracht van beide stelsels, wordt weggewoven. De stelsels zijn gelijkwaardig, aldus VenW. Dat weet men dus NU al, nog voordat de evaluatie is afgrerond.
2) Al 3x schreven we Ven W aan, dat de verbetervoorstellen vrij toegankelijk op de Ven W website moeten komen. Men reageert gewoon niet.
3) Naast de frustratie over een belabberde manier van omgaan met klachten door CROS, de klachten analyse, rolde ik zojuist van mijn stoel: Kijk op de CROS site, http://www.Crosinfo.nl daar wordt reclame gemaakt voor de luchthaven. Was die site er nu voor de omwonenden, die klachen hebben, of om schiphol te promoten.
Als dit alles niet verandert zullen we na moeten denkenover geheel andere acties.
Jan Griese

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jan, er is nooit gezegd dat CROS en die site er voor omwonenden zijn. Die site is er om informatie te even. De site heet niet voor niets CROSinfo. In dit geval vindt CROS het kennelijk belangijk om de bezoekers voor te lichten over het belang van Schiphol. Zolang ze voorlichten conform de realiteit en niet voorliegen, dan past dat in principe binnen de opdracht die de wetgever ze stelde. Maar Owéé als ze liegen of insinueren. Dan gaan ze nat en is CROS echt exit. Verder dient CROS geen partijdigheid aan de dag te leggen. Het mag alleen om feiten gaan die relevant zijn voor het doel van CROS.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Gerard, Ik blijf vinden, dat CROSinfo bedoeld is om zakelijk te informeren. Het is nooit bedoeld dacht ik als een promotieplaats voor schiphol lijkt mij.Daarvoor zijn er voldoende luchtvaart sites.Men heeft zelf goed weet van het feit, dat er een groot wantrouwen onder de omwonenden bestaat over de al dan niet onafhankelijke positie van CROS. Op deze manier laat je op zijn minst de verdenking op je, dat die onafhankelijkheid schijn is. Het zou al het 2e interview zijn, dat schiphol ophemelt.Daar komt bij, dat hier wel degelijk sprake is van insinuatie. Ik heb mij door de wethouder van Aalsmeer de heer Wijnen 3 dagen geleden nog laten vertellen, dat slechts een zeer klein deel van de bloemen van de veiling via schipol gaat. Het grootste deel gaat via de weg!
Nog een feit: van het totaal werkenden op schiphol woont 0,9 % in Aalsmeer
Ook dat is een mager getal.
Bij Uithoorn is dat getal 1,1 % Bij Amstelveen is dat 4,3 % of 2040 burgers.
Jan Griese