Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Schiphol kan verder groeien

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 681 
|
 NHD 
Schiphol kan verder groeien Download het gehele artikel 'Schiphol kan verder groeien'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

EEN OPLOSSING OP PAPIER DIE IN WERKELIJKHEID GEEN OPLOSSING IS

Bewoners van de regio Schiphol hebben zich tijdens het overleg over de toekomst van de luchthaven laten chanteren. Dat stelt Milieudefensie donderdag in een reactie op de uitkomsten van het maandag gehouden overleg van de zogenoemde Tafel van Alders.

ik ben het daar gloeiend mee eens. Ik twijfel er aan of het kleine en slecht bekende groepje mensen dat namens platforms beslissingen neemt nog wel weet waar het mee bezig is.

Het gevolg van overschrijden van grenswaarden in bepaalde handhavingspunten is niet iets waar je te licht over kunt denken. Volgens mij bestaan die grenzen omdat daarboven een veel te groot deel van de mensen schade ondervindt aan gezondheid en levensverwachting. In gewoon hollands: meer mensen worden er ziek van.
Erger nog is dat hoe meer je boven die geluidsgrens uitkomt des te sneller dat precentage blootgestelden stijgt!

Je mag toch wel zeggen dat zulke omwonenden zich niet vertegenwoordigd zullen voelen door onderhandelaars die namens hen menen te mogen beslissen om ze willens en wetens op te offeren (om in de toekomst nog te mogen meepraten?).

Heel gewoon, heel concreet: men heeft besloten om een groter deel van bewoners (een aantal jaren?, wisselend?) bloot te stellen aan zeer ernstige en ziek makende overlast, in ruil voor onduidelijke beloften. Dat nu is in mijn ogen niet goed en niet te verantwoorden.
De woorden waarmee dat verhuld wordt, en goedgepraat, staan in scherpe tegenstelling tot de woorden die worden gebruikt wanneer het er niet op aan komt. Er wordt gedraaid.

De argumenten van Hooijmaijers kloppen van geen kant. De truc is te doen of de Alderstafel de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Dat is niet zo. Aan die tafel heeft de burger de laatste kans om duidelijk te zeggen wat hij vindt. Alders had moeten kunnen concluderen: hier blijken de wegen uit elkaar te gaan.
De eindbeslissing blijft dan bij de wettelijke overheid. Als die toch toestaat kan ze dat verantwoorden en toeschrijven aan fouten of onkunde in het verleden, in plaats van aan gezond verstand. Maar het signaal dat er nu letterlijk én figuurlijk grenzen zijn bereikt en overschreden was dan helder en duidelijk overgekomen. Een gemiste kans en, zoals minister EURLINGS zich al eerder uit liet: Wat heb je aan een oplossing op papier die in werkelijkheid geen oplossing is?

Voor een gewone burger lijken mij de verdere aanbevelingen van de Alderstafel hardstikke onduidelijk en geknipt om ruimte te bieden voor verdere trucs. Wat betrouwbaar is zou je duidelijk moeten kunnen zeggen.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Heer Bijvoet , U vist bij herhaling in troebel water. U spreekt bij herhaling en denigrerend over dat kleine groepje onbekende mensen dat in de platforms beslissingen neemt. Nee heer Bijvoet, alle uitgaande stukken moeten eerst door alle 19 Platforms worden gefiateerd. En voor zeer spoedeisende zaken is een kleine groep degelijke en terzake kundige mensen gemandateerd.
U zelf verliet de Platforms omdat U niet samen kon/kunt werken, niet wilde werken.
U claimde dat u het alleen wist hoe het moest. Aan dat soort feodale toestanden hebben we geen behoefte. (Zie uw afscheidsbrief op deze site.)
U bedoelt het nu en dan goed, met nu endan goede ideeen (Kennis centrum, onafhankelijk LVNL, maar het naar buiten brengen van zaken is bij u een chaotisch proces.
Er moet ook gehandeld worden.
Iedereen binnen de Platforms beslist in redelijkheid op basis van argumenten mee binnen de Platforms en niet op basis vaneen grote bek.
Schandelijk is zoals Miliedefensie en nu ook u zegt dat wij ons lieten chanteren.
Wat bereikte M.D. dan de afgelopen jaren ? Zeker men was zeer daadkrachtig in het bewustmaken , van de schandelijke manier waarop Schiphol en Ven W opereren, en dat is ook deel van het proces.
Dat de situatie lastig was en is, en dat wij erg ontevreden zijn over een aantal zaken is ook bekend. Zie de laatste Persbeichten, als ook de komende brief richting Tweede Kamer. Dat zal stukken beter moeten. Een aantal toezeggingen daarover zijn al binnen.
Als stukken te laat worden aangeleverd is dat schandelijk. Maar wij zijn trots op het feit, dat wij een trend naar de 6 tot 700.000 hebben kunnen tegenhouden. De rest zal bevochten gaan worden in sept.
De meerderheid in de Tweede Kamer hebben wij kunnen overtuigen van het feit, dat 500.000 het maximum voor ons is. Dat is nu ook het uitgangspunt van de meerderheid in de Kamer. Dat lag ruim een jaar geleden nog volstrekt anders.
Als u deze korte termijn fase geisoleerd wilt beschouwen ga uw gang. De werkelijkheid is, dat het om een proces gaat, dat in sept verder gaat, en ik verzeker u Schiphol is aan het eind van haar megalomane groeiwensen.
Denkt u er maar eens over na: Als u verantwoordelijkheid zegt te voelen voor bewoners, dan zou ik daar meer naar handelenU wilt vaak overkomen,als de man, die het zo ontzettend goed voor heeft met de bewoners. Maar het lijkt mij, dat uw ego veel belangrijker voor u is.
Als er reacties zijn van verontwaardiging richting sector en richting V en W van uit de Platforms dan maant u tot fatsoen, tot geduldig verder gaan etc.
En als de Platforms met duidelijke eisen,
maar niet als een stel qeurulanten, en als schreeuwers opereren, ook dan is het niet goed volgens u.

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Dit wordt mij te persoonlijk.
Voor inhoudelijke reactie(s), zie item Volkskrant, vandaag