Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol kan sterk groeien

 |
 Geplaatst door: Kees-W 
 |
 Bekeken: 1070 
|
 Parool 
Schiphol kan sterk groeien Download het gehele artikel 'Schiphol kan sterk groeien'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Er ZIJN helemaal geen milieugrenzen in de buitengebieden, dus die hoeven ook niet 'stiekem' opgerekt te worden. Als ze er niet zijn hoef je ze ook niet op te rekken!

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Hoelang kan het geduld van de mensen die
in de 'buitengebieden' wonen (ja, er wonen
echt mensen (daar zijn ze bij de Schiphol-
group nog niet achter) nog 'opgerekt'
worden????????????????????????????????????

Geplaatst door AN uit Amsterdam

Even wat gedachten van mijn zijde om de discussie verder op te starten:

1. Geluidrestricties.
Zijn op dit moment van weinig zorg voor Schiphol. Voor het buitengebied is er geen bescherming en die komt er ook niet. Een aantal van de huidige handhavingspunten gaat verdwijnen en er komen minder voor terug. En dat terwijl men al binnen de geluidsgrenzen vliegt (zie afgelopen jaar, geen overschrijding van normen).

Horrorscenario dient zich aan: stel dat de hele vloot die Schiphol aandoet overall gemiddeld 3 dB stiller wordt gedurende 2004-2005-2006 (wat heel realistisch is, dit is een afname 1 dB per jaar, Schiphol bereikt dit reeds...). Ik heb ergens gelezen dat een afname van 3 dB strikt genomen overeen komt met een halvering van geluid(~sdruk..(?)). Ergo: eind 2006 kunnen binnen de geluidsgrenzen 2 x zoveel vliegtuigen Schiphol aandoen, dit is 800.000
vliegbewegingen per jaar.

2. Stank/emissierestricties.
Heeft Schiphol nauwelijks. Stankrestricties zijn gebaseerd op het ALARA principe, terwijl emissie van gassen door Schiphol beperkt is tot 3 - 5 % in de regio. En als Schiphol groeit, groeit ook het verkeer van en naar de luchthaven, dus veel hoger zal dit percentage (relatief) niet worden.

3. Overige restricties.
Groei van Schiphol wordt, in mijn ogen, voorlopig alleen nog beperkt door fysieke onmogelijkheden. Vandaar dat er allerlei studies worden gewijd aan efficienter binnenkomen en anders uitvliegen na de start.
Tevens dringt men aan op nog meer startbanen.

Zie hier de ramp van Schiphol dat wettelijk geen absolute bovengrens in aantallen vliegbewegingen heeft maar alleen beperkt wordt door geluidsgrenzen. Zoals iemand al opmerkte: de voordelen van verbetering in geluid zijn altijd alleen maar voor Schiphol, nooit voor de omwonenden.


Geplaatst door Gerard uit NULL

AN wist je dat er zelfs nog erg veel RUIMTE zit in sommige handhavingspunten? Iets van 2,5 dB. Dus zelfs met de huidige vloot kan men het aantal vluchten al bijna verdubbelen. De vraag is niet of de milieugrenzen de beperking zijn. De vraag is wanneer de vliegtechniek zo ver is. Daarbvovenop komt nog het door jou geschetste horrorscenario. (3dB stiller hoor je nauwelijks, maar betekent wél een -nu al- wettelijk toegestane verdubbeling van het aantal vluchten, en dát hoor je echt!!! Met nog twee banen erbij én stillere vliegtuigen kan men probleemloos jaarlijks 2.000.000 vluchten maken en toch binnen de huidige geluidsgrenzen blijven. Is reeel!

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Je kunt het ook anders benaderen. Vanuit een visie op almaar groeiende mobiliteit. Dan kom je tot de verrassende ontdekking dat het railvervoer al is beprijsd (door de Staat verpachte infrastructuur); dat het wegennetwerk voor autoverkeer beprijsd gaat worden, zie aprilnr. DE KAMPIOEN, artikel SCHONE LUCHT door hoofddirecteur ANWB(!) en paneldiscussie Frits Wester met kamerleden.
Gelijke monniken, gelijke kappen, ook de luchtwegen zullen beprijsd moeten worden.Om van SCHONE LUCHTWEGEN te kunnen spreken zullen deze aan velerlei eisen moeten voldoen, zoals handhavingssystemen tbv veiligheid, uitstoot pollutie en te beperken geluidhinder
Een dergelijke visie zal door Den Haag nimmer worden uitgewerkt. Zijn er voldoende maatschappelijke organisaties bereid om dat wel te doen? Laten we daar maar eens werk van maken. Overigens past het noodzakelijke LUCHTRUIMSCHAP uitstekend binnen een dergelijke visie!

Geplaatst door Simon uit NULL

Lees in dit kader ook eens de artikelen die Prof. Dr. H.B. Roos van de Erasmus universiteit heeft gepubliceerd. Dat geeft meteen een beetje aan hoe gedacht wordt vanuit de wetenschappelijke zin als het gaat om de luchtvaart transport sector.

http://www.few.eur.nl/few/people/roos/publications/newsp3.htm

en

http://www.few.eur.nl/few/people/roos/

Toevallig werd er gisteren nog op de tv geroepen dat het in andere landen (Amerika met name) heel gebruikelijk is dat bedrijven het onderzoek van een universiteit sponsoren. Ik ben het best met deze stelling eens maar er moet altijd een onafhankelijke overheid zijn die de regels en kaders bepaalt waarbinnen geopereerd moet worden. Probleem is dat de overheid de expertise zelf niet in huis heeft en dus een mogelijk gekleurd oordeel van een ander koopt.

Transparant en onafhankelijk onderzoek bestaat misschien nog wel, maar hoe lang?

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Met voldoende draagvlak vanuit de samenleving kan de samenstelling van de Cie. Derksen (vz. voorlopig?) zo worden dat van bovenstaande toch sprake kan zijn: onafhankelijk advies dus. Om dit te bereiken is nog veel extra inspanning nodig. Blijft de vraag of e.e.a. in de boezem van de Staat binnen de staat, Min. van VWS thuishoort!!
Ook aan de controle op de democratische procesgang schort er veel.
Zo blijven dan de bovenbazen en Commissarissen van de P vd C (Alders,Kok en Patijn, de laatste in Raad van Bestuur Schiphol Group!!) aan de touwtjes trekken. Is het tijd voor verandering?