Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Schiphol’; ingezonden brief namens platforms

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 650 
|
 PM 
‘Schiphol’; ingezonden brief namens platforms

Ingezonden brieven

De brief werd ingezonden naar aanleiding van ==> dit artikel

Schiphol

Allereerst willen we u felicite-
ren en complimenteren met de
geboorte van PM. Het blad ziet
er veelbelovend uit! Ook is het
een compliment waard dat u
aandacht schenkt aan het al
jaren voortslepende Dossier
Schiphol. Het is voor de journa-
list generalist zo langzamerhand
niet meer te volgen wat
zich allemaal afspeelt onder de
formele kaders, van parlementair
overleg, mooie folders van
VenW en niet te vergeten de rol
van de luchtvaartlobby. Ook
merken we dat er voor onderzoeksjournalistiek
minder tijd is.
Jammer. Het stuk had moeten
heten: “Schiphol en de wet: over
machtspelletjes, niet nagekomen
beloften en manipulaties.”
Als Platforms van omwonenden,
reageren wij graag op de
feiten in uw artikel. De heer
Gosse, projectdirecteur VenW
zegt hierin: ‘Al snel bleek, dat
de PKB niet werkte. De normen
bleken niet goed uitvoerbaar en
slecht handhaafbaar.’ Daarmee
begint de eerste manipulatie.
Nee, als je natuurlijk hoe dan
ook wilt dat Schiphol groeit (en
dat is steeds de bedoeling van
VenW geweest), dan is elke
norm knellend en ‘slecht uitvoerbaar’.
Gosse: De LVNL is in
de eerste plaats verantwoordelijk
voor de veilige afhandeling
van de luchtvaart. Wat hij er
niet bij vertelt, is dat de LVNL
instructies heeft en er een cul-
tuur heerst om een hoge capaciteit
(aantal vliegbewegingen)
te behalen. Zijn volgende zin is
voor ons onbegrijpelijk: ‘Individuele
beslissingen van luchtverkeersleiders
kunnen leiden
tot vertragingen of een ver-
hoogde milieubelasting.’ Dat
spreekt voor zich. Wat zou hij
anders willen? Wij zijn overi-
gens de mening toegedaan dat
er een onafhankelijk Lucht-
ruimschap moet komen, met in-
tegere wetenschappers, dat
toeziet op een evenwichtig ge-
bruik van het luchtruim, vanuit
de gedachte dat dit van alle
Nederlanders is en niet alleen
van de luchtvaart. De klachten
cijfers rijzen de pan uit. Het
aantal slaapverstoorden groeit
gestaag. Het RIVM berekende
dat het aantal 320.000 gaat
worden. Prof. Van Ewijk deed
met zijn collega Scholtes de
enige wetenschappelijke studie,
waaruit blijkt dat er ten
aanzien van de kosten van
Schiphol nog nooit een degelijke
kosten-batenanalyse werd
gemaakt!
Echt bont maakt de heer Gosse
het als hij zegt: ‘In de Eerste
Kamer was veel wantrouwen.
Het nieuwe beleid moest evenveel
bescherming bieden als
wat er in de PKB stond.’ De
Eerste Kamer maakt geen beleid.
Dat doet de minister van
VenW. Nog een citaat: ‘Toen de
PKB werd opgesteld waren de
grenzen van Schiphol nog lang
niet bereikt.’ Dat klopt, ook al
omdat mevrouw Jorritsma met
groeicijfers manipuleerde. In
2001 hadden we het groeisce-
nario van 2015 al te pakken!

Drs J.H. Griese, prof. dr
O.Bijvoet, ir R van den Brink,
ir G Huiting, Aalsmeer.
Mede namens de gezamenlijke
achttien platforms van
omwonenden in de regio.

36 PM 24 / 3
Een kopie van het oorspronkelijke uitgave vindt u hier.


Reacties op dit bericht