Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol, het wantrouwen en de verdwenen rapporten

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 984 
|
 De Ochtenden VPRO-ARGOS 
Schiphol, het wantrouwen en de verdwenen rapporten

(Voor het beluisteren van deze uitzending klikt u ==> hier)

Het kabinet besloot eind vorige maand dat Schiphol verder mag groeien. Maar dat zal niet leiden tot meer geluidsoverlast, zo werd er onmiddelijk bij gezegd. Die dubbele boodschap werd met veel scepsis ontvangen. Waar komt dat al dat wantrouwen toch vandaan?

In Argos maken we een vliegreis door de tijd op zoek naar de bron van de achterdocht over het Schipholbeleid. Een reis langs genegeerde onderzoekscommissies en gefrustreerde onderzoekers.

Argos ontdekte dat twee belangrijke rapporten door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn achtergehouden voor de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. Dat zeggen de achtereenvolgende commissievoorzitters Guus Berkhout en Huib Eversdijk. De rapporten gaan over de werkelijke geluidshinder rond de luchthaven Schiphol

De commissie had als taak om het ministerie te adviseren over het meten van vliegtuiggeluid, maar kreeg daarvoor niet alle benodigde informatie. Twee belangrijke stukken werden door het ministerie achtergehouden. In die rapporten wordt aangetoond dat de geluidsoverlast rond Schiphol veel hoger is dan blijkt uit de berekeningen.

De rapporten, gebaseerd op geluidsmetingen uit 1991, zijn opgesteld door geluidsonderzoekers Rein Muchall en Ullrich Isermann, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Ze laten zien dat de rekenmodellen waarmee tot op de dag van vandaag wordt gewerkt en waar Schiphol op wordt afgerekend, niet kloppen.

Professor Berkhout hoorde bij toeval over het bestaan van het onderzoek van Isermann, zegt hij in Argos: “Via via is het mij gelukt op een informele manier om het rapport te pakken te krijgen”. Hij concludeert dat de cijfers “kennelijk niet erg pasten in wat het ministerie wilde zien en horen, dus dat rapport is helemaal nooit aan ons gegeven”.

De 73-jarige Huib Eversdijk deed vorig jaar zelf geluidsmetingen rond Schiphol samen met TNO. Hij dacht dat dat nog nooit eerder was gedaan. “Er is mij niet bekend dat er formele metingen door het ministerie of door wie dan ook zijn gemaakt”, zegt hij in Argos. Het onderzoek van de commissie-Eversdijk bevestigt dat de metingen steevast hoger uitvallen dan de berekeningen.

Onderzoeker Rein Muchall zegt in Argos dat het ministerie zeker over de ontbrekende rapporten beschikt: “Verkeer en Waterstaat heeft indertijd ook in de begeleidingscommissie gezeten bij dat second opinion-onderzoek van Isermann, dus men heeft er zeker de beschikking over gehad.”

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat laat in een reactie weten dat de bedoelde rapporten inderdaad niet aan de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid zijn verstrekt. Commissievoorzitter Berkhout heeft nooit om het onderzoek gevraagd, zegt een woordvoerder. En ook was het onderzoek verouderd. Alleen de relevante rapporten zijn opgestuurd, aldus het ministerie.

Professor Berkhout gaf in december 2002 zijn onderzoeksopdracht terug aan staatssecretaris Schultz, omdat hem het werk onmogelijk werd gemaakt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2003 formeerde Huib Eversdijk een nieuwe commissie.

Bij de presentatie van de nieuwe plannen voor Schiphol werd vorige maand duidelijk dat de adviezen van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid over de geluidsbescherming van de wijde regio rond de luchthaven, niet zijn overgenomen door het ministerie.

Voor het beluisteren van deze uitzending klikt u ==> hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Hoe lang gaan deze manipulaties nog door?
Vanaf 1997/98 waren er al een aantal media uitzendingen TV:Zembla, Netwerk,Twee Vandaag (EO),NOVA, Buitenhof (3x), TV N-H, AT-5 en Radio: Argos (3x),EO 5x KRO,Avro, die melding maakten van de misstanden rond het Schipholdossier.
En dan hebben we het niet eens over de talloze krantenartikelen in: Trouw, (Vincent Dekker!), Volkskrant, Telegraaf, Fin Dagblad, A.D. Het Parool, en de laatste tijd in NHD, HD, Gooi en Eemlander, Leidsch Dagblad.

Ook o.a. de weekbladen Vrij Nederland, HP de Tijd, Elseviers magazine alsook vele regionale weekbladen deden uitgebreid verslag van de misstanden.

En het ministerie van Ven W onder leiding van de huidige Stas Schultz van Haegen, gaat ondanks de door haar beloofde "Transparantie" (2003 en 2004 in o.a. de Eerste Kamer !)
gewoon verder met bruskeren van duizenden omwonenden. Terwijl VROM zich al jaaaaaaaren laat ringeloren door V en W.
Oud KLM Pres. Directeur Ir. Bouw ooit in een groot interview in Trouw: "Wij, de sector moeten ophouden met deze salami tactieken. Wij gaan daarvan de negatieve gevolgen voelen...
waardoor het maatschappelijk draagvlak verdwijnt."
Vooral De VVD, die niets van het verleden wil weten, met in haar kielzog een onduidelijk CDA, VROM Stas van Geel, blijft de ogen maar sluiten.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Inderdaad uiterst leesbaar.

VERANTWOORDELIJKHEID IS ALTIJD PERSOONLIJK

De derde (bedrog-) optie van minister Netelenbosch (25 mei 1999) is waar wij nu aan zijn blootgesteld.
De leider van de bedrogcommissie ONL, was dat niet de heer Gosse, die nu de voorzitter is van de evaluatie?

Het is belangrijk in de hier geschetste problematiek te onderscheiden:

[1] Dat gegevens worden achtergehouden die bevestigen dat de officieel vastgestelde hinder minder is dan de werkelijke

[2] Dat het systeem dat moet vaststellen en zorgen dat het luchtverkeer geen onaanvaardbare hinder veroorzaakt etenschappelijk niet klopt.

[3] Dat de rapporten van de commissie Eversdijk ten aanzien van de noodzaak van betere hinderbeheersing in het luchtvaartgebied, behandeld worden als willekeurig elk ander verbetervoorstel, dat wil zeggen: ze gaan naar de prullenmand. Een goed lezer van de evaluatievoornemens kan daar al zien dat de status van de CDV wordt gedevalueerd (dat werd op deze website ook geconstateerd)

[4] Omdat ook grondwettelijk de integriteit van de menselijke persoon het belangrijkste criterium is van goed overheidsbeleid,
dus moet
Daar waar systemen bedriegelijk uitwerken, de verantwoordelijkheid naar personen worden toegerekend en niet naar systemen
dus naar persoonlijk verantwoordelijken binnen departementen, als de heer Jeroen Gosse, binnen kabinet als staatssecretarissen Schultz en van Geel en verantwoordelijke kamerleden in PvdA, VVD, CDA, als.... Ook de laatsten dienen persoonlijke verantwoordelijkheid voor politiek te laten gaan.

Geplaatst door leo uit de kwakel

* Zouden de 1e en 2e kamer hiervan niet op de hoogte gesteld moeten worden?

Geplaatst door Gerard uit NULL

beroep op de grondwet?
Gelzen in de Volkskrant: "Baakman stelt dat die politieke benoemingen in strijd zijn met artikel 3 van de Grondwet. Daarin staat dat alle Nederlanders op gelijke voet in de openbare dienst benoembaar zijn. "

Geplaatst door Vos uit NULL

En dan nog zijn er mensen die niet willen geloven/aannemen dat dit 'bananenrepubliek-
-politiek' is! Laat die groep ook eens wakker worden, bijvoorbeeld van de herrie die Schiphol genereert!
Schandalige politieke vorm die men hier toepast. Een parlementair onderzoek zou ook niet overbodig zijn, lijkt me.