Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol gaat normen overschrijden

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 655 
|
 Redactie 
Schiphol gaat normen overschrijden

NOOT VAN REDACTIE:

De redactie vindt het belangrijk dit bericht te voorzien van een nieuw commentaar en nogmaals onder uw aandacht te brengen.
Waarom, dat leest U vanzelf –>: Hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan uit Haarlem

Volgens een artikel in NRC Handelsblad van 2 april 2003, is GroenLinks furieus over vooral de benoeming van Eversdijk. Volgens kamerlid Duyvendak gaat het hier om een politieke benoeming, bedoeld om het probleem van de geluidsoverlast te smoren. Zie ook http://www.geluidnieuws.nl/2003/mei2003/schiphol.html
Je kunt de aanwezigheid van Eversdijk en zijn commissie op de ledenvergadering van PVRC in dat licht zien. Te meer daar Olav zei, dat ze allemaal betrouwbaar zijn. Waarom Olav deze opmerking plaatst is trouwens merkwaardig. Is Olav ook lid van het CDA? Het lijkt wel of Colijn spreekt: Gaat u maar rustig slapen.
Dus het bezoek heeft niets opgeleverd. Het tegendeel is waar. Castricum is een beetje monddood gemaakt met een NOMOS-paal door het hart van Castricum.
Nu denkt de ridder Cerfontaine dat het klaagmonster gedood is.
Voor Cerfontaine staat NOMOS voor no more shit (complains).
Maar is het niet net andersom?

Geplaatst door Olav uit NULL

Jan

Wie voor Olav staat is duidelijker dan wie zich verschuilt achter Jan.

Wie deze website een beetje volgt weet waar wij voor staan.
Niet voor schreeuwen en aanvallen onder de gordel, maar voor vechten met open vizier.

Onze reakties op de rapporten van de commissie Eversdijk zijn op deze website te lezen. Wij hebben in alle opzichten onze nek uitgestoken. De aanwezigheid niet van een NOMOS punt, maar ook van de eerste experimentele geluidsnetpunten in Castricum en de demonstratie van andere meetmethodieken, is werk van de PVRC.

De acceptatie van het programma van de PVRC door de gemeenteraad en college op dezelfde avond, de verdediging daarvan door Castricum bij de tweede Kamer en de positieve reaktie, gisteren, daarop door minister Peijs van V&W die uitnodigt de voostellen verder te detailleren, is een verheugende stap. We zullen daarover nader berichten maar laten dit eerst over aan de kanalen.

Het bezoek aan Castricum van alle nederlandse leden van de Cie Eversdijk, en van een groot aanal leden van VROM had er mee te maken dat voor de eerste maal duidelijk en in het openbaar en in aanwezigheid van de overheid, zonder dat zij kon worden ontkend, in het openbaar en ten overstaan van de bewoners werd toegegeven dat:
[1] Het berekenen van geluidhinder zoals de overheid tot nu toe deed op zijn minst problematisch is
[2] Het toenemen van klachten van omwonenden niet teruggebracht mag worden tot psychologische factoren, maar blijkt te berusten op meetbaar toenemen van geluidhinder.
En dit aan de vooravond van de officiele evaluatie van het Schipholbeleid.

Het programma van de ledenvergadering bood iedereen de gelegenheid zelf een oordeel te vormen over de spelers en heeft op de spelers uit de overheid zelf indruk gemaakt.

De reaktie van de Baksteengroep (Fopspeen) die lijkt op die van Jan, maakt duidelijk dat wij raak hebben geschoten.

Gaat U maar rustig slapen? Ik zou willen dat meer mensen in plaats van in het wild te roepen letterlijk hun beschikbare tijd offeren aan dit belang en dat met respect voor de tegenstander, zodanig en met zoveel kennis in discussie te treden dat ook de tegenstande bereid is je ernstig te nemen.