Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol gaat normen overschrijden

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 894 
|
 AT5 
Schiphol gaat normen overschrijden

NOOT VAN REDACTIE:

Graaien gaat hier voor milieu -
De order luidt: Veiligheid, Capaciteit, en dan pas Leefbaarheid

Voorstel: Behandel reizigers en buren als vrienden, niet als materiaal.
Was het maar zo. Dan had ook de LVNL plezier in haar werk.

Let goed op! : Er is dus sprake van drie te onderscheiden zaken. [1] Maatregelen ten behoeve van veiligheid (dit bericht). [2] Meer hinder en dus minder leefbaarheid van het milieu als gevolg van deze maatregelen en van het verplaatsen van de veroorzaakte nieuwe hinder van de ene gemeente naar de andere (zie knipsel over Lijnden van 20 november, maar ook verderop, hieronder). [3] Tenslotte is er sprake van de noodzaak normen te overtreden omwille van veiligheid (waarbij niet vermeld wordt dat die overtreding het gevolg is van niet te kiezen voor capaciteit verminderen door minder te vliegen, maar van hinderlijker vliegen en daartoe gemeenten tegen elkaar uit te spelen. Het laatste is een sprekend voorbeeld van NIMBY (Not In My Back-Yard), oftewel van ‘de een zijn brood is de ander zijn dood’. Het speelt zich hier af, in –> “De Ruitenwisser Variant” en Dit, met de gevolgen voor –> Dit (met reactie).
Het lijkt allemaal wat moeilijk, maar als je goed kijkt zie je het onder je ogen gebeuren: hoe Schiphol en de Luchtvaart de knikkers misschien nog binnenhalen ook, door de gemeenten zich tegen elkaar uit te laten spelen onder geleide van de LVNL en binnen het keurslijf van een door de Overheid ingestelde CROS. Alles uiteindelijk ten koste van het leefmilieu.
In dit poldermodel zijn er alleen maar verliezers.
Geef mij maar een onafhankelijk Luchtruimschap met zijn volgorde van: Veiligheid, Leefbaarheid, en dan pas Capaciteit.

Download het gehele artikel 'Schiphol gaat normen overschrijden'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ze gaan de norm echt niet overschrijden, hoor... Dat mag immers niet van de Staatssecretaris? Deze mededeling legitimeert het om over een paar maanden binnen de normen weer voluit riching Spaarndam af te buigen. Politiek voorsorteren heet dat. Of de massa masseren. Wacht maar af...

Wanneer stond de evaluatie ook weer op de agenda? Juist! In de wandelgangen wordt vast en zeker nu al volop gelobbied. De sector is wederom bezig (schijnbare) schaarste te suggereren om straks nog meer ruimte los te krijgen. 't is maar net hoe je 'evaluatie' uitlegt. Hun timing is in ieder geval perfect!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het is te stuitend voor woorden. Je wordt per dag bozer. En niet eens zozeer op de veroorzakers van al dit leed maar op degenen die deze rampspoed faciliteren, de overheid dus.

De wetgeving is best duidelijk als het gaat over wat wel en niet mag. Het is reeds vele malen geroepen en geschreven, Schiphol mag niet gevaarlijker of luidruchtiger zijn per 1 januari 2005 dan dat het op 1 januari 1990 was.
Milieudefensie heeft daar al een kort geding over gevoerd. Verkeer en Waterstaat is door de rechter verplicht haar uiterste best te doen om via een statisch causaal model (SCM) aan te tonen dat bovenstaande stelling waar is.
Dit ministerie spartelt natuurlijk in een poel van onmogelijkheden. Met een verdubbeling van het aantal vliegbewegingen wordt het een lastig verhaal om aan te tonen dat je nog steeds net zo veilig en ‘stil’ bent als 15 jaar geleden. En dus doet V&W er alles aan om het maken van dit model te torpederen. Zo heeft men de rechter zo ver weten te krijgen dat ze tot eind 2005 de gelegenheid hebben gekregen alsnog op te proppen te komen met dit statistisch causale model.

Mensen met kinderen op school snappen dat het niet gaat lukken. Schiphol gaat hoe dan ook niet tussen de gestelde grenzen blijven. Wat echter zo ziekelijk aan onze maatschappij begint te worden is dat de politiek hier voetstootloos mee akkoord gaat. Sterker, het enige doel van het niet op WILLEN stellen van dat SCM kan niet anders zijn dan Schiphol gelegenheid te bieden te groeien.
Het is exact hetzelfde verhaal als het torpederen van het meten van de geluidsoverlast. Het ministerie rekent liever. Dat het precies zo rekent als dat het hun uitkomt wordt nooit en te nimmer door de politici genoemd.

Als we een overheid zouden hebben die zich niet alleen maar liet leiden door proefballonnetjes en politieke kleur, dan zou er wellicht aangaande Schiphol een wet kunnen worden gehandhaafd. Vooralsnog zie ik de verantwoordelijken als niet meer of minder dan witte boorden criminelen die over de ruggen van de bevolking de zakken vullen van aandeelhouders.

Alle middelen zijn ter beschikking: SCM’s zijn overal ter wereld verkrijgbaar, er zijn meerdere systemen die geluid van vliegtuigen haarscherp vastleggen zeker in combinatie met radargegevens die al jaren worden verzameld.
Op voorhand zet Schiphol vast de overschrijding de geluidsnorm op de agenda. De politiek slaapt rustig door en houdt zich bezig met terreurdreiging…

JP? Waarden en Normen?

Geplaatst door AN uit Amsterdam

L.R. Aalegeiz,

een kleine correctie: het is aan het ministerie van VROM om een SCM rondom Schiphol op te zetten (van Geel is staatssecretaris van VROM en die was gedaagde in voornoemd proces van Milieudefensie).

In feite zou juist VROM een belangrijke rol kunnen spelen, daar zij minder afhankelijk zijn van belangen van V & W in deze.


Geplaatst door Gerard P uit Castricum

Het mag toch niet weer gebeuren dat wetgeving opnieuw wordt opgerekt ten nadele van het milieu. Dit vraagt om een harde opstelling. Dit moet eindelijk eens afgelopen zijn. Hoe kunnen wij dit tegenhouden? Moet er nu eerst een ernstig ongeluk gebeuren voordat de politiek om gaat? Ik hoop het van niet doch een beleidswijziging lijkt anders niet haalbaar.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Onderstaande teksten komen uit de uitspraak van de rechter aangaande dat geding van Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/campagnes/mobicamp/uitspraak.htm):
“1.3. Op 27 juni 2002 is de wijzigingswet Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (hierna ook te noemen: "de Schipholwet") totstandgekomen (Wet van 27 juni 2002, Stb.2002, 374). De aanhef en de artikelen IX, XI en XVI van deze wet luiden als volgt.”

en

“Artikel XVI:
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bevordert de implementatie voor 1 januari 2005 van een statistisch-causaal model met betrekking tot de veiligheid van het luchthavenluchtverkeer, dat mede als grondslag dient voor de implementatie voor die datum van een op het luchthavenluchtverkeer toegesneden maat voor het bepalen van groepsrisico.”

en

“1.4. Met afzonderlijke brieven van 4 november 2003 hebben de Staatssecretarissen van V&W en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: VROM) de Tweede Kamer onder meer geïnformeerd over ontwikkelingen inzake de causale modellering in relatie tot het streven om te komen tot een zogenaamd "standstill" voor groepsrisico bij Schiphol.”


Wat doet denken aan: “If you cannot convince them, confuse them.”