Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol gaat dakpannen vastzetten

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1321 
|
 Door de dichtbijredactie (Witte Weekblad) 
Schiphol gaat dakpannen vastzetten

AALSMEER - Stichting Leefomgeving Schiphol gaat na de zomer de dakpannen vastzetten van huizen onder de directe aanvliegroute van de Aalsmeerbaan.

Hierbij gaat het om het gebied rond de A.H. Blaauwstraat, een gedeelte van de Aalsmeerderweg en een gedeelte van de Oosteinderweg.
...
Zij doen dit om schade door de luchtturbulentie van dalende vliegtuigen - zogenaamde Vortex-schade - zo veel mogelijk te voorkomen. Inmiddels heeft Stichting Leefomgeving Schiphol alle bewoners van wie het huis in aanmerking komt met een brief geïnformeerd.

Omdat recente schadegevallen voor veel persaandacht hebben gezorgd, is zowel door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als door de Rijksinspectie voor de Luchtvaart onderzoek gedaan. Zij rapporteerden onafhankelijk van elkaar aan de gemeente dat de bewuste vliegtuigen noch te laag vlogen noch uit koers waren geraakt.

De gemeente is in gesprek gegaan met Schiphol Group en de LVNL en heeft aangedrongen op structurele maatregelen om vortex schade te voorkomen. Stichting Leefomgeving Schiphol heeft de actie om de dakpannen van een groot aantal woningen vast te zetten opgepakt. Inwoners die in aanmerking komen om de dakpannen van hun woning vast te laten zetten, hebben inmiddels een eenmalig aanbod gekregen. Omdat de kans op vortex schade aanzienlijk afneemt wanneer de dakpannen worden vastgezet, roept de gemeente inwoners op om in te gaan op het aanbod. Inwoners hebben tot 1 augustus de tijd om op het aanbod te reageren. Na de zomer wordt met de werkzaamheden begonnen.

Bij incidentele schadegevallen zal Schiphol die natuurlijk blijven herstellen.

Schade veroorzaakt door luchtturbulentie van vliegtuigen kan gemeld worden op het storingsnummer van Schiphol: 020-6012555 .


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

" Schade veroorzaakt door luchtturbulentie van vliegtuigen kan gemeld worden op het storingsnummer van Schiphol: 020-6012555 ."

Als het net zo gaat als met het melden van een klacht over vliegtuigherrie bij BAS, zal er enkel sprake zijn van: 'afgehandeld'
en veranderd er helemaal niets!


Geplaatst door gerard uit NULL

vooruitlopend op de komst vand e A380...