Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol ensceneert een situatie om een nieuw Normen en Handhavingstelsel “salonfähig” te maken

 |
 Geplaatst door: Liesbeth 
 |
 Bekeken: 1205 
|
 BLRS 
Schiphol ensceneert een situatie om een nieuw Normen en Handhavingstelsel “salonfähig” te maken

Vereniging voor Bescherming van het Leefmilieu in de Regio Schiphol (BLRS)

Persbericht

Castricum 1 oktober 2009

Schiphol beweerde recentelijk dat bizarre milieuregels rondom Schiphol de komende maand vele tienduizenden omwonenden juist extra vliegtuigoverlast zullen bezorgen. In werkelijkheid heeft Schiphol er zelf voor gezorgd dat de drukbezette Kaagbaan deze maand niet gebruikt zal mogen worden maar gebruik zal moeten maken van de Aalsmeerbaan,  de Buitenveldert en Zwanenburgbaan met als gevolg een verplaatsing van de geluidshinder.

Deze ontwikkeling kan voor Schiphol geen verrassing zijn. Schiphol weet dat men in het gebruiksjaar 2009 geen overschrijdingen van geluidsnormen mag veroorzaken zoals die in 2008 helaas wel hebben plaatsgevonden als gevolg van teveel starts vanaf de Kaagbaan in zuidoostelijke richting. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft Schiphol daarop aangesproken en duidelijke afspraken gemaakt. Schiphol heeft zich hier niet aangehouden uit vermeend mededogen met de omwonenden van elders. De werkelijkheid is dat Schiphol gewoon door wil gaan met het onrechtmatig gebruiken van de Kaagbaan, terwijl er 3 andere oplossingen zijn (Zie onder) Schiphol wekt nu de indruk dat “milieuregels” (voor het aan de bewoners garanderen van een maximale lokale geluidshinder en lokale rechtsbescherming) nu de oorzaak zijn voor extra geluidshinder elders.

Milieuregels zijn in de ogen van Schiphol slechts hinderlijk en zouden afgeschaft moeten worden. En daar werkt Schiphol nu aan.. Het acceptabel maken van een nieuw Handhavingstelsel waar milieuregels ter bescherming van de lokale bescherming/rechtszekerheid m.b.t. geluidshinder ontbreken, waar geen handhaving met sancties zal kunnen plaatsvinden en waarbij naar eigen inzicht gebruik kan worden gemaakt van alle start/landingsbanen teneinde het vliegverkeer zo efficiënt als mogelijk maximaal te kunnen afhandelen. Lokale rechtsbescherming/zekerheid van de bewoners past daarbij niet en heeft voor Schiphol geen prioriteit.

Er zijn wel degelijk 3 andere wettelijke mogelijkheden:

1) voor elk handhavingspunt geldt dat bij afwijkend weer tot 1 db(A) extra ruimte bovenop de grenswaarde beschikbaar is als dat punt vanwege afwijkend weer extra is belast. Probleem direct opgelost

2) het ontwerp LVB2009 dat tot 14 oktober in de inspraak zit, biedt extra ruimte in de twee bedreigde punten. Iedereen kan weten dat in 2008 anticiperend werd gehandhaafd op het ontwerp LVB2008; dat was positief voor de sector. Dit kan ook nu worden toegepast. Anticiperend handhaven op het ontwerp LVB2009; dat is positief voor de omgeving. Probleem ook opgelost.

3)Binnen de wet- en regelgeving in Nederland is het beginsel van gedogen algemeen aanvaard, als het bestuur er maar netjes een appellabel (gedoog)besluit over neemt. De regel is: handhaven, tenzij handhaven niet redelijk is omdat de situatie als gevolg daarvan verslechtert. Dat is hier overduidelijk het geval. Probleem weer, en ten derde male opgelost.

De conclusie is gerechtvaardigd dat de sector drie verantwoorde oplossingen om de omgeving te ontzien willens en wetens laat liggen en dan ook nog roept ‘dat we helaas niet anders kunnen’. De sector grijpt deze situatie duidelijk aan om - in een zwart/wit wereld: het huidige stelsel is niet helemaal goed, dus is het helemaal fout - het door het Aldersadvies voorgestelde nieuwe Handhavingstelsel nog eens extra te promoten.

Duidelijk wordt dat sector wel oog heeft voor het eigen belang en de bewoners in de regio Schiphol slechts ervaart als een vervelend obstakel.

Informatie bij:
E. von der Meer Voorzitter BLRS (0251-652906 /0651392643)
Drs. J. Griese   Bestuurslid BLRS (0297-582336)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Sorry, maar dat woord 'salonfähig' stoort me iedere keer, als ik het zie.
Zou het veranderd kunnen worden in 'Schiphol ensceneert een situatie om een nieuw Normen en Handhavingsstelsel, tot een beschaafde oplossing, te maken.'

Geplaatst door Els uit Castricum

Nu ik mijn opmerking herlees, vind ik hem qua taalgebruik ook niet goed.
Nog een poging: 'Schiphol probeert 'goede sier te maken' door een nieuw Normen- en Handhavingsstelsel te bedenken.' Zoiets wellicht? Het is soms lastig, merk ik, om een goede kop te bedenken.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Twee dagen nadat de Kaagbaan weer preferent werd, is de Aalsmeerbaan vandaag 5 oktober vanaf 12.30u. weer gewoon hoofdstartbaan.

+ Vanwege de "slechte" zichtwaarden ( 5500m - KNMI-teletekst meto Schiphol 20:20u.).
+ Of de zwakke OOSTEN-wind.
+ Of de veiligheid, de slechte nacht van de directeur, de volle trein, de koffie zonder suiker.....

Daar gaat het dus om. Om de boodschap, de verpakking. Dan kun je gewoon je gang gaan.
De schaapskleren dus, vindt meneer de wolf.


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

LATEN WE PROBEREN DE ZAKEN HELDER TE STELLEN

DOEL VAN OUD EN NIEUW HANDHAVINGSSTELSEL:

Er is dus sprake van een oud geluidsstelsel en een nieuw.

Het momenteel nog geldende, oude geluidsstelsel heeft als doel te bereiken dat zo weinig mogelijk burgers aan een onaanvaardbare hoeveelheid geluid worden blootgesteld.

Het blijkbaar nagestreefde nieuwe stelsel, dat zich op voorkeursbanen concentreert, heeft als doel om over weinig mogelijk woningen te vliegen, zonder rekening te houden met de hoeveelheid geluid die de daar wonende burgers hebben te verdragen.

POLITIEKE ACHTERGRONDEN

Duidelijk is dat je met het tweede systeem meer vliegtuigen kwijt kunt dan met het eerste, omdat niet geprobeerd wordt te voorkomen dat er mensen zijn die aan het systeem worden opgeofferd doordat ze individueel worden overbelast.

Politiek wordt er lang aan gewerkt om aan het tweede systeem een schijnbare redelijkheid te verbinden, zodat het beter lijkt dan het eerste. Men heeft namelijk zorgvuldig vermeden een andere toets te gebruiken dan de aantallen belaste woningen. Dat gebeurde al met het oude geluidsstelsel.
Het is bijvoorbeeld een van de problemen dat buiten discussie bleef bij de promotie van het glijvluchtsysteem, dat zo nadelig is uitgevallen voor de mensen die wonen onder de naderingsroute van de Polderbaan.

BESPREKING

Een tweede probleem dat zorgvuldig van de onderhandelingstafel (in CROS, maar ook Kamer) wordt weggehouden is, dat men alleen die vliegtuigen in de berekeningen betrekt waarvan je de vliegbaan, de route dus, in de hand kan houden. De vliegbaan van rest kun je niet van te voren vastleggen.
De bespreekbare vliegbewegingen worden dus beperkt tot iets meer dan de helft. Ten eerste de alle vertrekkende vliegtuigen. Ten tweede alleen die landende vliegtuigen die landen volgens het ‚glijvluchtsysteem’, in de nacht dus.

CONCLUSIE

Het gaat dus niet zozeer om ensceneren van geluidsoverlast als wel om het buiten bespreking houden van twee soorten geluidsoverlast:
Ten eerste die door de vliegbewegingen van alle overdag aankomende vliegtuigen, die over een lang laag traject tegen de baanrichting in naderen, en waarvan de aankomstroute niet precies regelbaar is en de belasting gespreid is over een groot gebied
en ten tweede van de nachtelijk aankomende vliegtuigen waarvan de route wel regelbaar is, maar de belasting beperkt wordt tot een kleiner aantal maar steeds dezelfde burgers.
Er bestond een systeem dat toestond een fair beeld te krijgen van deze overgebleven geluidsbelasting. Het systeem van vrije klachtenmelding en registratie. Dit systeem is echter, ook volgens mijn overtuiging, deskundig om zeep geholpen.
Het is in de vorm van BAS verworden tot een techniek tot manipulatie van informatie.

JAMMER

Het oude geluidsstelsel was dus verre van ideaal, maar er was hoop op verbetering. Daarteo zou een beter meetsysteem nodig zijn en een verbetering van de klachtenregistratie. Die zijn dus alle twee om zeep geholpen.

Hoe het nieuwe systeem met zijn schijn van redelijkheid, in werkelijkheid leidt tot achteruitgang van de bescherming is nu al zonneklaar gebleken. Het is wel navrant te merken hoezeer manipulatie van informatie en schone schijn gebuikt worden om het halen van economisch voordeel ten koste van levenssfeer goed te praten.

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

@Bijvoet: Het meeste klopt wat u schrijft,maar enkele correcties: 5e alinea:
Men heeft slechts een toets door het NLR laten uitvoeren, en die vergeleek, slechts 10 van de 35 Handhavingspunten, met een VVA systeem in theorie. Dat was dus geen huizen toets, zoals u stelt, maar een handhavingspunten/grenswaarde-vergelijk- king.
Alinea Bespreking : Goed punt, maar het is nog erger: Slechts 10 % kan men sturen, de andere 90 % wordt bepaald door het weer. En de tolerantiegebieden , worden nu ook weer groter...... zodat wat u schrijft waar is !

De huizennorm werd ook opgerekt van 11000 huizen naar 12300 . Min Eurlings moest de kamer gelijk geven: Er was een fout gemaakt,maar in het Aldersadvies staat weer brutaal 12300 huizen! Prof van Egmond, MNP : Minister u verlaat hiermee de oernorm !

Ook over de zgn Aantalsnormen wordt erg mistig gedaan (Aantallen ernstig gehinderden en slaapversoorden, tijdens de dag en de nacht )

Verder werd mij door een aantal inwoners van Castricum verzekerd, dat die glijvluchten inderdaad verlichting brachten(ca 8 dBA) maar ik ben het met u eens: Door velen wordt de herrie snachts nog onacceptabel gevonden(?!) Nachtvluchten moeten verboden worden, en zeker een combinatie van Dag en nachtvluchten.

U wees terecht op een goed MEET systeem . Meten kan nu erg goed (Als validatie van de berekeningen, maar Eurlings wil niet: Geen juridisering svp. Veel te link )

@Theo: Omwonenden hebben buitengewoon goed in de gaten wat er gebeurt, zoals de 14 Platforms van BLRS. Ik durf voorspellen,dat de koers nog niet gelopen is ,al wordt ons geduld zeer op de proef gesteld.
Dat zal pas blijken na de uitgestelde hoorziting en na het eerst volgende A.O. inde Tweede Kamer !

@Stars: De Buitenveldertbaan wordt nu weer fiks gebruikt en ligt niet boven Hoofdorp.
Hoofddorp had vroeger erg weinig last,omdat het in de oksels van de banen lag, maar sinds men met Microklimaat en ook anderszins aan het rommelen is geslagen, hebben duizenden inwoners te Hoofdorp nu overlast (Ook grondlawaai ! )
Verder is het abject wat u schrijft: De Aalsmeerbaan wordt zelfs disproportioneel gevlogen, en staat ingeschaald voor 90.000 vluchten ...! Dit terwijl de Polderbaan in 1995 werd "'Verkocht" met: De Aalsmeerbaan zal worden ontzien...??? !

@Victor: Via de mail op deze site, stuurde ik je 2 mailberichten, met het verzoek aan je, om mij eens te willen bellen, dit vooral met betrekking tot Krommenie: Kwamende mails wel bij je aan , of wil je niet reageren?

Mijn nr 0297-582336

Geplaatst door gerard uit NULL

@ jh Griese:
- Vermindering drukt men je uit in dB, niet in dB(A).
- Wie hebben dat getal van 8 dB vermindering afgegeven? Ik heb heel benieuwd hoe die 8 dB vermindering gemeten werd.... Ik merk weinig verschil. Heel knap dat die inwoners dat getal af kunnen geven, ik kan het zelf niet bepalen. En ik vermoed dat die bewoners het ook niet kunnen. Ik zou het gaarne aangetoond zien!
- Het aantal vluchten tussen half vijf en half zeven is inmiddels VERDUBBELD. Dat is aantoonbaar via de url eerder op deze site genoemd. En dat slaapt niet lekker, dat kan ik U verzekeren.

Geplaatst door JH Griese uit Amstelveen

@gerard, Die 8 dB verbetering /vermindering ken jij ook.