Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol en de Rotterdamse haven: is één plus één meer dan twee?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1247 
|
 VenW 
Schiphol en de Rotterdamse haven: is één plus één meer dan twee?

De aanwezigheid van twee mainports in Nederland, Schiphol en Rotterdam, biedt voor enkele bedrijfstakken extra meerwaarde. Internationale handelsondernemingen hebben de flexibiliteit om van moment tot moment te beslissen goederen door de lucht of over zee te vervoeren. In de logistiek ontstaan kostenvoordelen op de arbeidsmarkt en in de opbouw van kennis. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in haar vandaag verschenen rapport Synergie tussen de mainports?. In dit rapport gaan de auteurs na of de combinatie van twee mainports voor de economie meer betekent dan de optelsom van de afzonderlijke mainports.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een belangrijk aspect voor ondernemingen die internationaal handelen via beide mainports. De mainports faciliteren dat ondernemingen verschillende strategieën kunnen toepassen in het vervoer van goederen, bijvoorbeeld grote machines over zee en reparatieonderdelen door de lucht. Daardoor kan, al dan niet tijdelijk, de omzet worden vergroot en de concurrentie worden aangegaan. Ondernemingen waarvoor dit geldt zitten voornamelijk in bedrijfstakken als landbouw en voeding, machines en (consumenten)elektronica, groothandel (bijvoorbeeld kleding) en aardolie/chemie. 

Arbeidsmarkt en kennis

Door uitwisseling van werknemers en kennis in de luchtvracht- en zeevrachtbranche, ontstaan kostenvoordelen in de logistieke bedrijfstak. Van de top 200 logistieke dienstverleners in Nederland, bieden er 69 diensten aan in zowel de lucht- als de zeevracht. Voor de meer strategische banen in deze bedrijven is de gezamenlijke arbeidsmarkt groter en zijn de zoekkosten lager. Daarnaast wordt rond Schiphol en Rotterdam gespecialiseerde logistieke kennis opgebouwd. Een deel van deze kennis wordt binnen sociale netwerken uitgewisseld en dat levert kostenvoordelen op. 

Imago en vestigingsklimaat

Het is denkbaar dat Schiphol en Rotterdam samen extra meerwaarde hebben voor het imago van Nederland en het vestigingsklimaat. De aanwezigheid van twee mainports wordt bijvoorbeeld ingezet als argument om bedrijven te motiveren zich in Nederland te vestigen. Op basis van literatuuronderzoek is daarentegen geen onderbouwing gevonden voor deze vorm van synergie.


Synergie tussen de mainports?, Joost Kolkman en Johan Visser, Den Haag, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, september 2007, ISBN: 978-90-8902-006-2

De publicatie is hieronder te downloaden of op te vragen via e-mail: kimpublicaties@minvenw.nl

Voor meer informatie: mevrouw Nelly Kalfs (KiM), tel 070 351 1944, e-mail: nelly.kalfs@minvenw.nl


Meer informatie


Reacties op dit bericht