Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol eerste helft gebruiksjaar 2013 binnen grenswaarden externe veiligheidsrisico en geluidsbela

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 860 
|
 transport- online.nl 
Schiphol eerste helft gebruiksjaar 2013 binnen grenswaarden externe veiligheidsrisico en geluidsbela

DEN HAAG - Het gebruik van de luchthaven Schiphol in de eerste helft van het gebruiksjaar 2013 (1 november 2012 tot en met 30 april 2013) is binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico en de geluidsbelasting gebleven. Dat blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De rapportage is naar de Tweede Kamer gestuurd

Wel is er een dreigende overschrijding van de grenswaarde voor de stof koolmonoxide (CO). De verwachting is echter dat het aan het einde van het gebruiksjaar niet tot een overschrijding komt omdat voor deze stof op 1 juni 2013 een gewijzigde berekeningswijze van kracht is geworden.

Er zijn in de eerste helft van het gebruiksjaar 2013 geen overtredingen geweest van de regels voor het baangebruik. Voor één van de voor LVNL geldende regels voor het luchtruimgebruik is het feitelijke percentage afwijkingen hoger dan het maximaal toegestane percentage. Het gaat om afwijkingen luchtverkeerwegen in de nacht. Omdat deze rapportage een tussenstand is, kan pas aan het einde van het gebruiksjaar worden beoordeeld of daadwerkelijk sprake is van een overtreding.

De ILT houdt toezicht op de naleving van de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. De ILT brengt elk halfjaar een verslag uit over de veiligheids- en milieuaspecten rond het gebruik van Schiphol.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Als Schiphol binnen de grenzen voor geluidhinder is gebleven bewijst dat slechts dat er van die grenzen niets deugt. En als de inspectie werkelijk belangstelling heeft voor de leefomgeving moet ze eens een avondje in Hoofddorp gaan zitten.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

'Dat blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).'

Wederom een geval van: de slager keurt zijn eigen vlees !

En de tweede kamer? Slaap zacht en droom maar fijn van een baan bij de sector !

Onlangs de LVLN er nog op gewezen dat de regels / grenzen niet deugen. Zijn veel te vrijblijvend en te veel in het voordeel van de sector. De bescherming van de burgers (omwonenden) is vrijwel niet aan de orde.
Hoe kan een land zo diep weggezonken zijn v.w.b. de bescherming van haar inwoners, als het gaat om artikel 21 van de Nederlandse grondwet.