Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Schiphol bestrijdt lawaai per dorp

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 869 
|
 NRC-Handelsblad 
Schiphol bestrijdt lawaai per dorp Download het gehele artikel 'Schiphol bestrijdt lawaai per dorp'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Tja, er vallen een aantal zaken op:
Hans Paar? Voorzitter van de dorpsraad Rijsenhout? Dat zal wel, maar hij was in ieder geval het opperhoofd van ik meen TNLI, die ons met zalvende woorden de 5e baan,u weet wel de "Milieubaan" door de strot duwde. Ik ken hem van vele vele inspraak-ronden, die later alleen rituele dansen bleken. Dan mag je van hem verwachten: De uitspraak, liever een vliegtuig, dan een vrachtwagen door mijn straat. Het beter vliegen rond Rijsenhout bekent nu echter, dat nu de omgeving van handhavingspunt 33 weer meer belast gaat worden.
En zoals van Ojik al opmerkt: aan verplaatsing van hinder hebben we weinig.
Of om Toon Hermans te parafraseren: "Het is,als ik hier druk,heb ik daar pijn".
En, als ik van Ojik goed begreep, kan het niet zo zijn, dat er op verschillende nivos gesproken en gehandeld gaat worden over die zaken. Dus dit hoort ook thuis in de experimenteerwet,waar de Alderstafel over gaat. Ook Klaas Bijlsma is bij de les,evennals trouwens de Uithoornwebsite:
Het een beloven en dan het andere ook faciliteren, om er toch 600.000 vluchten door te jassen is boerenbedrog.
Er helpt maar een ding: Minder vliegen

Geplaatst door Els uit castricum

Eergisteren was er de dag van het Respect. Dat wordt gepropageerd door de overheid. Maar na een vrééééselijk nacht waarin slapen godsonmogelijk was en de hele nacht de vliegtuigen op 600 m. over ons heen brulden, kan ik niet geloven dat zo'n dag eerlijk gemeend is door die zelfde overheid. Nee, bij mij gaat de laatste dag van de maand weer de vlag halfstok als dag van de onrechtvaardigheid! En uit Respect voor al die mensen, die in deze waanzin hun weg moeten vinden. Een heel boze inwoonster van een respectloos Nederland!

Geplaatst door OB uit Casticum

HUISBEZOEK

Wat is het resultaat van al die elkaar tegensprekende berichten - de sector die het zo goed meent nu huisbezoeken aflegt in Rijsenhout (hetzelfde Rijsenhout dat in de toekomst toch gaat verdwijnen als de perallelle Kaagbaan een feit wordt?) - de sector die de regelgeving laat aanpassen aan haar behoeften zodat ze die nooit en te nimmer overtreedt.

VERDEEL EN HEERS

Het resultaat is dat de omwonenden verleid wordt steeds op deelplannetjes te reageren. Zo verdwijnt de grote lijn uit het oog. De overheid zit scheef omdat ze haar politieke oordeel bouwt op door de sector beïnvloede informatie uit het ministeriele apparaat. En er is al sprake van voorbereiden van politieke zaken aan een Alderstafel die deelprobleempjes behandelt. Hier zien we een letterlijke vertaling van het "verdeel en heers". Ik denk wel dat het apparaat.

POLDERENDE MICROVISIE

Natuurlijk is de massaliteit van het vliegvolume een deel van het probleem. Maar dat Uithoorn last heeft, of Rijsenhout kan best liggen aan een onoordeelkundig ontwerp van de regelgeving rond de luchtvaart in plaats van aan het aantal kisten. Dus de verdelen van vliegtrajecten is wél een probleem, maar een dat alleen opgelost kan worden door overzicht en niet door polderende microvisie van anderhalve burger aan een alderstafel.

Geplaatst door Hein uit Rijsenhout

Ik ben het met de heer Griese eens het enigste wat help is veel minder vliegen dit is dan niet alleen minder vliegtuig herrie maar ook veel minder luchtvervuiling want daar hoor ik niemand over.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Uiteraard Hein, ook die luchtvervuiling telt. Op een van de laatste infobijeenkomsten werd medegedeeld: Een vliegtuig dat op de Polderbaan opstijgt stoot evenveel uit,als 50 huishoudens in 1 jaar ! En dan hebben we het nog niet over de uitstoot als het vliegtuig in de lucht is.....
Bij ongewijzigd beleid zal de CO-2 uitstoot van vliegverkeer in 2020 cica 20 % bedragen
Een verdubbeling.
Het kabinetsbeleid zal dus straffer moeten worden dan de huidige voornemens/convenanten van 20 % !

Verder wijs ik er graag op, dat de besluiten aan de Alderstafel altijd iets later bekend zijn, dan de huidige praktijk..


Geplaatst door leo uit de kwakel

** O.B. ,
probeer eens met wat schetsen een mooie route uit te tekenen vanaf de Aalsmeerbaan naar het zuiden en oosten zonder dat je alle geluid boven één dorp uitstoot. Gebruik daarbij een recente Bosatlas waarop alle woonplaatsen en woonbebouwing staat aangegeven en neem de min-10dB-kegel mee als potloodbreedte die bij de baandrempel 500m breed is en na 6km 3 kilometer breed is aan beide zijden van de route (tot FL30.)
Wedden dat je op ongeveer dezelfde routes uitkomt als die er nu zijn.

Er blijft écht maar één oplossing over: MINDER , minder, véél MINDER vliegen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Catsricum

LEES WAT ER STAAT

Wanneer ergens staat dat het massale vliegen een deel is van het probleem, betekent dat dat er in de ogen van de schrijver te veel wordt gevlogen.
Wie anders beweert heeft slecht gelezen.

Als er staat dat het massale vliegen een deel is van het probleem staat er duidelijk dat het minder vliegen het probleem voor een deel kan verminderen, maar dat dat lang niet alles oplost. Het is mogelijk een noodzakelijk deel van de nodige middelen, maar als je je er op doodstarat kom je bedrogen uit. Ze zullen maar minder gaan vliegen over jouw eigen hoofd!

Kijk maar eens op BAS (NOMOS): dan kan je zien dat bij zuidelijke winder de Polderbaan een heel veel groter deel van het landend verkeer verwerkt, dan de Kaagbaan van het landend verkeer bij Noordelijke winden. Bovendien naderen de landende toestellen de Polderbaan veel lager dan ze de Kaagbaan naderen bij noordelijke winden. Dus er is nog een ander probleem: dat van de ruimtelijke verdeling van het verkeer. Natuurlijk geeft gelijk verdelen meer mensen last, maar het is een sociale oplossing en de enige die niet aan NIMBY lijdt. Ook daar is niet zeker dat gelijk verdelen DE oplossing is, maar dat zal dagelijkse ervaring moeten uitmaken

Het is onwaarschijnlijk dat een enkel voorschrift, hoe handig ook en voortgekomen uit welk experiment ook, voorgoed een oplossing geeft voor de hinder door het verkeer dat overblijft na al of niet verminderen van het verkeer. De omstandigheden die het probleem veroorzaken zijn daar veel te wisselend voor. Daarom moet de mogelijkheid worden geschapen de zaken tussentijds en op geleide van kwatitatief vastgestelde resultaten aan te passen.

Vandaag draaien ze de hele dag gillend van Kennemerland naar de Polderbaan met niet in de Lden meegetelde geluiden. Toch waren er grote dagdelen in bijvoorbeeld Castricum of in Heemskerk, om een zijstraat te noemen, relatief stil. Waarom? Omdat de situatie de vliegtuigen in bepaalde bochten wrong dan weer hier dan weer daar. Bochtenm die het MNP niet kent en die dus niet worden meegemeten. Dit is een goed voorbeeld dat ook opzettelijk hanteren van variatie in aanvliegroutes gedeeltelijk maar aanzienlijk kan ontlasten. Inderdaad, het resultaat is plaatselijk verminderen al blijft het aantal landende 'kisten' gelijk.

Bij de Kaagbaan zou verdeling naar andere banen hetzelfde kunnen bereiken. Misschien.

Ik denk dat al doende verbeteren van het gedrag óók een factor is.

Dat is mijns inziens gezond denken: Afstand te nemen van het probleem en streven naar een volwassen en verantwoordelijke verkeersleding in plaats van amateuristisch vliegleidertje spelen en politiekje voorbereiden aan speelgoedtafels, waardoor de echt verantwoordelijken: overheid en luchtverkeersleiding buiten schot blijven.

UNIEKE OPLOSSING IN DE STERREN OF AAN DE KEUKENTAFEL ?

Ik blijf erbij: Er staat geen unieke oplossing in de sterren geschreven maar streef er in vredesnaam naar dat de echt verantwoordelijken eindelijk hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en het niet laten bij microzaakjes per dorp of smoezen aan de keukentafel aan de wal, hoe slim de daar gevonden o deeloplossinkjes ook kunnen werken. Als de MNP het al moeilijk vindt... ! Goeie kamervragen van Cramer.Geplaatst door leo uit de kwakel

** Te veel vliegen is niet een ONDERDEEL van het probleem, het is HET probleem zelf.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ik heb er anders niets van gemerkt dat het in Heemskerk grote delen van de dag relatief stil is geweest. Het is maar wat je relatief noemt. Het is gewoon de hele dag herrie, mede door de zuid-oosten wind.
Alleen aan de west kant van Kennemerland wordt gespreid gevlogen, het komt allemaal samen aan de oostkant.
Ik woon bij het station Heemskerk en dat is dik 2 km ten ZO vanaf het centrum van Heemskerk. Ik zit ook 2 km vanaf het punt dat 13 km op de rechte lijn naar het noorden voor de Polderbaan ligt, waar de rechte eindnadering normaal gesproken begint (12-15km voor de baan volgens Cros). Ik heb het met de live radar in GE nagemeten en ik durf de stelling wel aan dat 90% van alle landende toestellen op de Polderbaan op minder dan 2.5 km passeert en 100% binnen 3 km. En dat is dan alleen nog maar het landende verkeer.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Casticum

Willem,

Daar heb je helemaal gelijk in. Het is allemaal nog erger, wanneer je op deze site de radarplotjes van gisteren bekijkt en je neemt het plotje van de ochtend, dan zie je dat het zo druk is, dat ook de nadering van de Zwanenburgerbaan 'downwind' moet gebeuren en dus al ebging met een bocht boven Amsterdam Noordwaards

Het is schrikbaren hoe erg het vliegverkeer ten opzichte van vroeger is toegenomen.

Leo:

Ik zie de zin niet in. noch de bedoeling van wat je zegt. Jij en ik zijn het erover eens dat er te veel gevlogen wordt. Maar enkele jaren terug, toen deze site werd opgericht was het vliegverkeer veel minder en was er óók overlast. Minder vliegen - als dat al wordt gerealiseerd, lost op zich het probleem niet op.

Zonder vliegverkeer kun je het in Nederland niet stellen. Dat het vliegverkeer op de verkeerde plaats is gepland is zelfs het allereerst duidelijk gemaakt door Plesman zelf! De regio heeft beslist dat Schiphol naast Amsterdanm moest liggen. De kinderen proeven de zure druiven.

We kunnen er niet aan ontkomen dat er fundamentele veranderingen nodig zijn voor dat iedereen weer vertrouwen er in heeft dat de situatie die hij ondergaat het best mogelijke maatschappelijke compromis vormt.
Ik ben bang dat zoiets het snelst en het best tot stand komt wanneer de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en zich bij het nemen van beslissingen niet blijft baseren op verouderde of eenzijdige informatie of druk. Eurlings geeft er geen blijk van dit te begrijpen.

Ik heb er geen vertrouwen meer in dat de zaken goed komen. Wat ontbreekt bij de centrale overheid is lange-termijnvisie niet alleen op de economische betekenis van luchtvaart maar ook op de oplossing van toenemende druk die locatie en gedrag van luchtvaart uitoefenen op omgeving en milieu.

Datzelfde is het geval bij omwonenden als u en ik. We komen er niet met mikro-oplossinkjes of tijdelijke lokale aanpassingen of met handigheidjes.
Platforms zijn er om de plaatselijke overheid te ondersteunen bij het vechten om regionale rechten. Wanneer ze via keukentafels politieke invloed willen uitoefenen is dat politieke bijziendheid op dorpsniveau en zelfoverschatting.

In dit klimaat geloof ik niet dat ik hier of via het PVRC nog iets nuttigs kan bijdragen. Veel van wat gezegd kon worden is in de laatste 4 jaren gezegd, en wel door velen.

Dat is ongetwijfeld te danken aan de ongelofelijke taaiheid en volhardendheid, maar vooral inventieviteit waarmee de webmaster de mogelijkheden heeft uitgeput die hem ter beschikking stonden om iedereen vrijheid te bieden - ongeacht de pluimage. Dit ging zeker ten koste van persoonlijke offers en ook ondanks restricties van buitenaf. Wat deze site gedurende die 4 jaren weerspiegelde heeft het bewustzijn van de sector en overheid van de noodzaak om iets te doen aan geluidsoverlast buiten de befaamde sterk belaste woningen, belist niet alleen in negatieve, maar ongetwijfeld ook in gunstige zin beïnvloed.