Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Schiphol accepteert geen grenzen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 704 
|
 Nederlands Dagblad 
Schiphol accepteert geen grenzen

  Klik voor een vergroting 
door Dylan Gruijl (ND)


SCHIPHOL - In zijn rijtjeswoning baant Jan Griese zich een weg door de berg paperassen over Schiphol. Van het bureau gaat het naar de eettafel en dan naar de slaapkamer waar twee dozen vol artikelen, rapporten en Kamerstukken onder de kledingkast staan.

,,Ja, deze is het.” Van de salontafel vist hij een kopie van een spotprent uit ’97 met een opstijgende jumbojet die het Binnenhof als een poppenhuis omverblaast. ‘Vooruitgang’, luidt de titel. ,,Dit laat de invloed zien die Schiphol heeft”, zegt Griese, bestuurslid van de Schipholwerkgroep Amstelveen.
Begin jaren zeventig, toen Schiphol en omwonenden nog goede buren waren, woonde hij in het verlengde van de Buitenveldertbaan. Als roofvogels zweefden vliegtuigen langs zijn flat. Prachtig vond hij dat. Tot ze daar ook toestemming kregen om te starten en Schiphol tegen de klippen op begon te groeien.
Gebulder hield hem uit zijn slaap, overstemde elk gesprek, kopjes trilden uit de kastjes. Griese balanceerde op de rand van een zenuwinstorting. ,,Ineens kwamen ze allemaal recht over de flat. Ik zag de piloten en passagiers zo zitten, ik kon ze een hand geven.’’

Boos en gefrustreerd sloot de Amstelvener zich aan bij de Schipholwerkgroep. Dat jarenlange verzet is uitgemond in een indrukwekkende kennis over aanvliegroutes, groeicijfers, geluidsmetingen en overheidsprocedures, zonder dat het klinkende overwinningen heeft opgeleverd. ,,Ach, wat Schiphol wil, gebeurt toch. Misschien ben ik er al te lang mee bezig.’’
De Tweede Kamer buigt zich komende maand over de zoveelste uitbreiding van Schiphol. Dit keer gaat het om extra vluchten. Reden is dat Schiphol veel eerder dan verwacht de geluidsnormen overschrijdt. Even dreigde de Buitenveldertbaan op slot te moeten, tot Schiphol dreigde dan maar de toeristen thuis te laten. Geen politicus durft daar zijn vingers aan te branden.

Akkoord
Ook omwonenden wilden zich niet de woede van half Nederland op de hals halen. Zij zijn daarom al akkoord gegaan met de extra vluchten. Schiphol mag tot 2010 per jaar 480.000 vluchten verwerken in ruil voor hinderbeperkende maatregelen, als aangepaste aanvliegroutes. Daarnaast volgde de toezegging een bewonersvoorstel serieus te onderzoeken. Daarbij zou tussen 2010 en 2020 een plafond worden ingesteld van 500.000 vluchten per jaar .

Het tekent de tactiek van Schiphol, zegt GroenLinkskamerlid Wijnand Duyvendak. ,,Ze spelen het spel op het laatste moment hard’’, vertelt hij.
,,Eerst te veel vliegen en daarna zeggen: ‘Moeten we dan stretchers neerzetten voor toeristen, omdat ze niet meer mogen vliegen?’. De eerste keer dat ze de milieugrenzen wilden oprekken, in 1997, dreigden ze Ajax-supporters niet te laten vertrekken. Schiphol bespeelt bewust de emotie.’’ De extra vluchten vormen slechts een opstapje naar de discussie over de toekomst van Schiphol, die volgend jaar begint. De luchthaven wil het aantal passagiers in 2025 verdubbelen naar 85 miljoen per jaar, een extra terminal bouwen en jaarlijks 600.000 vluchten verwerken.
Verder houdt ze de optie open voor een extra landingsbaan, de parallelle Kaagbaan. De luchthaven overweegt voorts chartervluchten op termijn te verplaatsen naar Lelystad en Eindhoven.

De omwonenden onderhandelen onder leiding van oud-minister Hans Alders al met Schiphol en de overheden over de voorwaarden. Als zij tot een akkoord komen, is de Tweede Kamer aan de beurt. Volgens Duyvendak staat de uitkomst dan al vrijwel vast: Schiphol belooft minder overlast en mag in ruil daarvoor zijn uitbreidingsplannen verwezenlijken.

Toekomst
Het toekomstperspectief dat de luchtvaartsector onlangs presenteerde, vermeldt hoe Schiphol dat denkt te bereiken. Nieuwe vindingen als piramides en antigeluid moeten de geluidshinder sterk verminderen en er wordt gewerkt aan een ultragroen en -stil vliegtuig. Schiphol belooft een groene revolutie waarin groei en duurzaamheid voor het eerst hand in hand gaan.
,,Zo verovert Schiphol keer op keer een beetje terrein”, aldus Duyvendak. ,,Ze zijn meesters van de salami–
tactiek. Actievoerders knappen vrijwel altijd na twee, drie jaar af. Eerst denken ze te kunnen praten met Schiphol, daarna volgt de ontluistering. Het idee dat je vecht tegen een massief bolwerk leeft heel erg. Met Verkeer en Waterstaat als belangenbehartiger krijgt Schiphol voor elkaar wat het wil. Dat is geen complot, dat is de overheersende cultuur.”

Lang geleden waren de omwonenden nog trots op Schiphol. Het was hun vliegveld. De gemeente Amsterdam kocht de kleine luchthaven in de aanloop naar de Olympische Spelen van 1928 om er goede sier mee te maken. Toen werd ook het eerste stationsgebouw gebouwd.
Na de Tweede Wereldoorlog ging de groei van Schiphol gelijk op met de ontwikkeling van de economie. Het terrein werd uitgebreid, er kwamen landingsbanen bij en vanaf de jaren zestig ontstond Schiphol Centrum. In de jaren negentig groeide het vliegveld gestaag uit tot een ‘AirportCity’ en werd het door de politiek aangewezen tot ‘mainport’, het moest uitgroeien tot een van de belangrijkste luchthavens van Europa.
Die collectieve trots op Schiphol leeft nog volop, aldus Adri Duivesteijn, voormalig PvdA-Kamerlid en tegenwoordig wethouder Ruimtelijke Ordening in Almere. Hij hield zich jaren intensief bezig met het dossier en is tot de conclusie gekomen dat de politiek geen grip meer heeft op Schiphol.

Status aparte
,,Onder het mom van een luchthaven heeft de politiek een gigantisch gebied in de Randstad een status aparte gegeven, zonder enige democratische controle.” Schiphol, zegt Duivesteijn, is al lang geen luchthaven meer.
Driekwart van de winst komt van winkels en vastgoed. Om dat zo te houden, moet de luchthaven wel groeien. Dat gegeven bepaalt volgens Duivesteijn de strategie van Schiphol. Hét voorbeeld is de aanleg van de vijfde startbaan, de Polderbaan, die in 2003 in gebruik werd genomen. Die ligt zo ver van de luchthaven, dat Schiphol de tussenliggende ruimte op elk gewenst moment eenvoudig kan innemen voor een extra startbaan en nieuwe bedrijfsgebouwen. 

Duivesteijn: ,,Natuurlijk wist Schiphol dat. Waarom zouden ze die baan anders zo ver weg hebben gelegd? Het is logisch dat Verkeer en Waterstaat Schiphol wil laten groeien. De luchthaven is hun paradepaardje, maar het is schokkend dat VROM al die jaren heeft zitten slapen. Op de plaats van Schiphol had een stad kunnen staan voor ons allemaal. Nu staat er een monopoliestad. De politiek heeft dat klakkeloos laten gebeuren.’’

Ook Guus Berkhout, geluidsdeskundige en hoogleraar aan de TU Delft, wijst naar de politiek. Toen hij in 2001 de geluidsnormen bestudeerde, kwam hij frontaal in botsing met toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos.
Volgens Berkhout deugden de normen die zij voorstelde niet. Daarnaast adviseerde hij de geluidsoverlast voortaan te meten. Het systeem waarbij computers de decibellen berekenen op basis van het aantal gepasseerde vliegtuigen is volgens hem onbetrouwbaar en geeft niet de hinder weer die omwonenden daadwerkelijk ondervinden.

Schipholdirecteur Gerlach Cerfontaine probeerde als eerste hem het advies te laten aanpassen. ,,Hem verwijt ik weinig”, blikt Berkhout terug. ,,Hij wil met zijn luchthaven een belangrijke rol spelen in de wereld.” Toen de hoogleraar geen krimp gaf, weigerde Netelenbos het rapport openbaar te maken. De politiek greep niet in, Berkhout gaf zijn opdracht terug en uiteindelijk bleef alles bij het oude. ,,De politiek is verloederd’’, concludeert Berkhout. ,,Ze belooft dingen die ze niet kan waarmaken. Er is gebrek aan politieke moed. Schadevrij besturen staat voorop. Er heerst een cultuur van pappen en nathouden, en dat geldt zeker niet alleen bij Schiphol.’’

Druk
Ben Ottens, voormalig D66-raadslid van de gemeente Haarlemmermeer, kan meepraten over politieke druk als het gaat om de luchthaven. ,,Ik had een dossier van acht meter. Want op alle onderwerpen die over Schiphol gaan, worden ongeveer zes onderzoeken gedaan om aan te tonen dat Schiphol gelijk heeft en kan groeien. Nou ben ik niet tegen groei, maar wel tegen ongebreidelde groei.”
Toppunt vindt hij de manier waarop gebiedsontwikkelaar Chipshol is gedwarsboomd. Schiphols enige concurrent in de regio kon jaren niet aan de slag wegens een bouwverbod - dat de rechter inmiddels heeft vernietigd - dat Den Haag had opgelegd. Reden: volgens de luchtverkeersleiding zouden de geplande panden de landingsapparatuur verstoren. 

Volgens Ottens heeft de gemeente Haarlemmermeer zich destijds ook voor het karretje van Verkeer en Waterstaat laten spannen. ,,Schiphol weet alles klaar te spelen in Den Haag. Het wordt met fluwelen handschoenen aangepakt. Ik heb gemerkt dat Kamerleden vliegtuigjes heel spannend vinden. Het economisch belang doet de rest.”
Het nieuwe kabinet blokkeerde onlangs de privatisering van Schiphol. De nationale luchthaven blijft in overheidshanden met het Rijk (75,8 procent), en de gemeenten Amsterdam (21,8 procent) en Rotterdam (2,4 procent) als enige aandeelhouders. Is er een kentering op komst in de verhoudingen?
Duivesteijn gelooft daar niets van. Schiphol blijft groeien, voorspelt hij. Niemand weet tot hoever.

,,Vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening is Schiphol volledig mislukt. Het wordt stapje voor stapje groter, maar zet nooit een eindbeeld neer. Dat neem ik ze kwalijk. Schiphol was heel lang een luchthaven van ons, maar het heeft zich langzaam losgemaakt en keert zich nu soms tegen ons.’’

 

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit castricum

Als je dag om kwart over vier is begonnen, dan heb je de tijd om over veel na te denken, hoe moe je ook bent.
(Ja Ton, ik heb één nachtje van een normale nacht mogen genieten, dus nu lijd ik weer met je mee).
Allereerst wil ik nog maar eens de mensen, die zich zo inzetten, bedanken voor alles wat ze voor deze onrechtvaardige zaak willen doen!
En nu dus, waar ik over na dacht:
zou de belaste benzine voor auto's zo hoog zijn om de brandstof van Schiphol te vrijwaren van een zware heffing?
Misschien opper ik nu een oud gegeven en weet menigeen al, dat dit zo is.
Verder las ik dat een ongezonde leefwijze zoveel kankerpatiënten veroorzaakt. Dat was voor mij een oud gegeven maar nu dacht ik:
zouden constante slaapstoornissen, het constant inademen van fijnstof, de hele dag lawaai moeten ervaren en angst voor het neerstorten ook niet mee helpen om allerlei stressziekten ( en dat is kanker ook ) te helpen veroorzaken?
Zo'n rapport heeft voor mij alleen waarde, als alles er in mee genomen wordt. Dat geldt ook steeds weer, als ze het over de vervuilers van het milieu hebben, dan wordt het vliegverkeer praktisch niet genoemd!

Geplaatst door O. B. uit Castricum

Els:

Het is mij opgevallen dat bij twee recente grote bijeenkomsten over de toekomst van de Noordvleugel, die in de Haarlemse lichtfabriek en recentelijk in het 'de Bazel'-gebouw in Amsterdam, niemand, maar ook helemaal niemand van 'de platforms' aanwezig was. De voordrachten waren van zeer hoog niveau. Wie er wel waren, waren ondernemers. Het was verrassend hoe sterk het milieubewustzijn en de zorgverantwoordelijkheid daar leefde. Hoe er kritisch wordt nagedacht over wat op ons af gaat stevenen.

En ja, er werd gepraat over luchtvaart. ik moet toegeven dat dat minder over geluid ging dan over de noodzaak dat het beslag van luchtvaart op de eindige middelen en ruimte die de aarde nog biedt beperkt moet worden. Er is inderdaad behoefte aan durf.

Indien het gepraat aan tafeltjes als die van Alders niet een beetje door visie wordt ondersteund, wat is het dan nog waard?

Olav

Geplaatst door Chris uit NULL

De reactie van Olav is niet correct. Er waren minimaal 4 leden van de platforms en een Cros-lid aanwezig. We moeten wel proberen de zaken een beetje recht te houden.

Geplaatst door O. B. uit Castricum

Hebben we het over dezelfde bijeenkomsten, 'Horizon in Beeld' en 'Trends & Transitions'?

Best mogelijk dat ik ze niet heb gezien. Dan mijn excuses. Maar er is ook gezegd dat er het woord gevoerd is, maar dat kan beslist niet waar zijn. (Voorbehoud: De Haarlemse bijeenkomst was mede georganiseerd door Michel Bezuijen, overigens in zijn functie van wethouder van gemeente Haarlemmermeer)
Ik probeer steeds zo exact mogelijk te zijn, want dat is inderdaad wezenlijk.

Wie is Chris?

Geplaatst door Olav uit NULL

Het beste is natuurlijk zelf eens te kijken.
De website is:
http://www.noordvleugel2040.nl/programma/horizon_in_beeld
Daar is ook een verslag van de bijeenkomst op te halen.

Het is duidelijk dat er wel aandacht is besteed aan Schiphol, al is het relatief weinig - uiteindelijk is er in de regio meer te doen. Er waren wel stands. Of CROS daarbij was herinner ik me niet, maar het kwam op mij over als een gemiste kans voor de platforms.

Op dergelijke plekken aanwezig zijn, en dat officieel en op een goed voorbereide manier lijkt me zinnig. Er komen nog meer bijeenkomsten, bijvoorbeeld in December. VGP zou zich daarop kunnen voorbereiden, dus, bestuur, zet hem op!

Ik kan natuurlijk nooit bedoeld hebben dat geen van de aanwezigen lid was van een platform. Ik ben zelf een lid om maar met ergens te beginnen.