Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol: 200 mln. voor omwonenden

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 641 
|
 Telegraaf 
Schiphol: 200 mln. voor omwonenden

Van een onzer verslaggevers

 
  SCHIPHOL, dinsdag
    De luchthaven Schiphol wil 200 miljoen euro steken in een leefbaarheidsprogramma voor omwonenden. Wanneer die vanwege extreme geluidsoverlast willen verhuizen, kunnen zij met dat geld worden uitgekocht. Het is de bedoeling dat de provincie eenderde bijpast en ook omliggende gemeenten bijspringen, kondigde Schiphol-directeur G. Cerfontaine gisteren aan.

      Met het geld wil hij ook voorzieningen betalen die omliggende dorpen als Zwanenburg, onder de rook van Schiphol, nodig achten. De Schipholtopman wil het geld onderbrengen in een stichting.
          Cerfontaine reageert met dit plan op het kabinetsbesluit om Schiphol onder voorwaarden verder te laten groeien tot 520.000 vluchten per jaar. De rest moet Schiphol ’verdienen’.
      De luchthaven zelf mikt op 600.000 vluchten per jaar, maar Cerfontaine verwacht een geleidelijker ontwikkeling dan voorzien. „In plaats van 525.000 vluchten in 2008 en 600.000 in 2012 denken we die 600.000 in twintig jaar vanaf nu te halen. Dat komt door de inzet van grotere vliegtuigen, meer passagiers per toestel en de grotere concurrentie.”

          Om die groei mogelijk te maken wil Cerfontaine compenserende maatregelen nemen via zo’n leefbaarheidsplan. „We zullen in het kader van een mogelijke beursgang en een eventueel superdividend een voorstel doen om een deel ervan vrij te maken voor dat programma.”
      Dat vergt toestemming van de aandeelhouders van Schiphol. Zolang de luchthaven niet is geprivatiseerd, zijn dat de staat (voor 75,8 procent eigenaar) en de gemeenten Amsterdam (21,8 procent) en Rotterdam (2,4 procent).

    Cerfontaine vraagt wel „ruimte” om met de regio meer samen te werken en het door het kabinet gewenste convenant te sluiten over vermindering van de geluidsoverlast. De Schiphol-topman benadrukt dat hij meer wil samenwerken.Ook de NoordHollandse VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers gaat bij de Tweede Kamer pleiten voor een inhaalslag op het gebied van leefbaarheid. Gisteren kondigde hij aan, net als Schiphol-directeur Cerfontaine, te zullen aandringen op het snel uitkopen van omwonenden van de luchthaven die extreme overlast ervaren, maar hun huis niet kunnen verkopen.

Dakpannen

          Het gaat om een betrekkelijk kleine, maar ernstig getroffen groep in de directe nabijheid van start- en landingsbanen, die ondanks geluidsisolerende maatregelen, permanent onder het lawaai lijden. Van hun huizen trillen de pannen bij overkomende vliegtuigen van de daken.
      De provincie wil op de middellange termijn alleen meewerken aan een selectieve groei. Bestaande banen moeten optimaal gebruikt worden op een manier die zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Verouderde toestellen die veel lawaai maken en sterk vervuilend zijn, moeten versneld verdwijnen.
    De regio wil ook van een flink aantal vluchten af door het vliegveld in Lelystad in te schakelen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

De heer Cerfontaine maakt goede zier met zaken waarvoor hijzelf de verantwoordelijkheid niet kan dragen. Van de genoemde 200 miljoen Euro zou de provincie een derde moeten betalen en de (toekomstige) aandeelhouders moeten dit natuurlijk ook willen. Ja, en als zij dat niet willen dan kan de heer Cerfontaine er ook niets meer aan doen. Aan hem heeft het in ieder geval niet gelegen. Ook opmerkelijk is dat de heer C. zich het liefst beperkt tot de directe omgeving van Schiphol. Het buitengebied is voor hem geen thema. Wel Flitspalen aan de rand van Schiphol maar liever geen handhavingspunten in het buitengebied. Dat maakt de zaak voor Schiphol alleen maar lastig. Heer C. is een gewiekste man die zijn eigen belang goed in de gaten houdt, graag mooie zier maakt en voor de rest zal het hem eigenlijk een zorg zijn. Je moet maar durven.