Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schadeclaims wegens vliegoverlast onzeker

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 582 
|
 HD 
Schadeclaims wegens vliegoverlast onzeker

Richard Mooyman,

Schiphol-Het is allerminst zeker of inwoners van Spaarndam recht hebben op een schadevergoeding vanwege de uitbreiding van Schiphol. Dat blijkt uit de nieuwste voortgangsrapportage van het Schadeschap Schiphol. Vele tientallen Spaarndammers hebben een claim ingediend, maar deskundigen zijn het niet eens over de vraag of zij recht hebben op schadevergoeding. Probleem is dat Spaarndam formeel buiten de zone met de meeste geluidshinder valt.

Het Schadeschap Schiphol hanteert in principe de regel dat alleen bewoners van de zogenoemde 35 KE-zone in aanmerking kunnen komen voor schadecompensatie. Niettemin hebben adviseurs van het schadeschap positieve adviezen uitgebracht over het toekennen van een vergoeding aan inwoners van Spaarndam. Het schadeschap zelf spreekt van een ‘een lastige juridische kwestie’ die nog niet is opgelost.

Volgens voorzitter B. Luijtze van de Dorpsraad Spaarndam zijn tenminste door tientallen dorpsbewoners claims ingediend. Zij stellen dat het woongenot is aangetast en de waarde van hun woning door de geluidshinder van Schiphol is verminderd. Luijtze bevestigt dat er positieve adviezen zijn uitgebracht over toekenning van vergoedingen, maar die zijn doorgaans lager dan gevraagd. Meestal komt het volgens Luijtze neer op twee procent van de taxatiewaarde van de woningen. Maar tot daadwerkelijke uitkeringen is het voor zover hij weet niet gekomen.

Het aantal schadeclaims uit de hele regio loopt ondertussen sterk op. In totaal hebben circa 1850 regiobewoners en bedrijven schadevergoeding geëist onder meer vanwege de aanleg van de Polderbaan.

Haarlems Dagblad
maandag 28 november 2005


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Toen het hele Progis gebeuren toch wel erg duur werd heeft men een nieuwe contour berekend. Laat die nou net een paar honderd meter zijn opgeschoven zodat een groot deel van de kosten opeens niet meer geïnvesteerd hoefde te worden. Logica achter dit verhaal was de Polderbaan die het patroon danig gewijzigd had.
Terwijl iedere bewoner het idee had dat die wijziging van het patroon ten nadele was van de overlast bedacht V&W het tegenovergestelde.
Ook in gesprekken met het Schadeschap wordt door de betrokken als een razende Roeland de kaart tevoorschijn getoverd. Dat je elkaar niet kunt verstaan vanwege het gebulder doet op dat moment niet ter zake.
Op de vraag wat de invloeden zijn op de contour van het versneld divergeren komt ook geen antwoord (het leidt er bij tijd en wijle toe dat men dwars over het dorp vliegt in plaats van in een ruime bocht eromheen).