Platform Vlieghinder Kennemerland
 

SP vraagt opheldering overleg vliegroutes Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 963 
|
 SP 
SP vraagt opheldering overleg vliegroutes Schiphol

Alle partijen in Provinciale Staten zijn het er over eens dat Zuid-Holland betrokken moet worden bij het overleg over de vliegroutes van Schiphol, de zogenaamde Alderstafel. Door elkaar tegensprekende berichtgeving is het nu onduidelijk geworden of gedeputeerde Van Heijningen nu wel of geen heil ziet in het deelnemen aan de Alderstafel. In antwoorden op schriftelijke vragen en in debatten zegt de verantwoordelijk gedeputeerde dat hij dit wel degelijk van belang vindt. “In zijn daden is hier echter nog weinig van terug te zien,” zegt SP-statenlid Lies van Aelst. Dat blijkt ook uit een bericht in het Leidsch Dagblad, waarin wethouder Brekelmans uit Lisse verklaart te vermoeden dat Van Heijningen er geen zin in heeft. De SP-statenfractie vraagt hierover opheldering aan Gedeputeerde Staten.

“Bij de betrokken belangen rond Schiphol hoort ook een vertegenwoordiging van de provincie Zuid-Holland”, aldus Van Aelst. “Van Heijningen moet er voor zorgen dat de mensen in de Duin- en Bollenstreek en in de regio Alphen a/d Rijn geen enorme toename van de geluidoverlast gaan krijgen.” De SP wil graag weten hoe Van Heijningen Zuid-Holland gaat vertegenwoordigen bij het overleg over de nieuwe vliegroutes van Schiphol. Ook zal de SP vragen hoe het kan dat de Noord-Hollandse Gedeputeerde Hooijmaijers zegt dat alle betrokkenen “op zijn minst gematigd positief” reageerden op het voorstel om ook Zuid-Holland te vertegenwoordigen, terwijl Van Heijningen dit ontkent.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Kijk, wat betreft mijn voorstel voor een integriteitsprijs, enige tijd terug, komt gedeputeerde Hooijmaijers al niet in aanmerking en van Heijningen dus ook niet. Maar iemand als SP-statenlid Lies van Aelst zou bijvoorbeeld mee kunnen dingen naar zo'n prijs maar zij is Statenlid en dan wordt het te uitvoerig en ingewikkeld. Mijn voorstel was een provinciale bestuurder of een lokale. Maar er is niet veel enthousiame voor dit voorstel, dus ik denk dat het bij deze overdenking blijft en wellicht nog een paar keer zo'n overdenking.
Trouwens binnenkort is het ook weer
"de dag van de onrechtvaardigheid" dus de vlag gaat ook weer halfstok.

Geplaatst door Ton uit NULL

Els, jij en ook de vele anderen worden fijne en hopelijk ook wat stille feestdagen gewenst en een goed 2009.
Ik hoop dat we in 2009 nog steeds enthousiast zullen strijden tegen een véél te groot en véél te lawaaiig en stinkend Schiphol op de huidige lokatie.
Van onze gedeputeerden in de Staten van Noord- c.q. Zuidholland hoeven we het niet te verwachten.

Geplaatst door Els uit Castricum

Dank je Ton. Aardig van je om ons een stille Kerst toe te wensen. Vorig jaar begon eerste Kerstdag al om 4 uur in de nacht. Dus het zou een cadeautje zijn, als het wat later mag. Erg evengoed, dat we om stilte moeten smeken. Maar ook voor jouw omgeving een Stille Nacht.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

DOMHEID KUN JE NIET OPHELDEREN

Uiteindelijk zullen alle gemeenten of regio’s met vliegverkeer wel inspraak willen hebben aan de Alderstafel.

Het wordt dan wel hard werken voor de verkeersleiding: ze zullen een ingewikkeld patroon van plaatselijke afspraken moeten fabriceren, dat dan weer mogelijk door abnormale omstandigheden omver kan worden gegooid, zoals dat ooit gebeurde met het salderen van handhavingspunten. De heer Alders wordt tot superverkeersleider zonder opleiding.

Ik denk dat we door de werkelijkheid worden ingehaald en dat het uiteindelijk tijd wordt dat men langs links of langs rechts gaat leren dat geluidsoverlast iets ander is dan werken aan duurzaamheid, maar dat het te maken heeft met zorg voor de actuele kwaliteit van onze leef omgeving.

Het is al sedert nu meer dan een kwart eeuw bekend dat er twee kanten zitten aan het geluidsoverlastprobleem.

[1] De ene kant is die van de aansprakelijkheid van overheden voor de mate waarin bepaald gebieden ongeschikt worden als woongebied door hun nabijheid bij luchthavens. Voor het beheersen van dat probleem werd indertijd het contourensysteem bedacht met handhavingspunten. Uiteindelijk is dit systeem niet bedoeld om omwonenden te beschermen tegen een teveel aan geluid, maar om de luchtvaartsector te beschermen tegen aansprakelijkheid voor het voor bewoning ongeschikt zijn van gebieden in de omgeving van de luchthaven. Het is een systeem dat de sector beschermt.

[2] De andere kant is die van de verantwoordelijkheid van de overheid voor het handhaven van een noodzakelijke minimale kwaliteit van woongebieden. Die minimale kwaliteit heeft niets te maken met afname van gezondheid of van levensduur door aanwijsbare geluidseffecten. Integendeel, ze heeft te maken met het behoud van rust in de leefwereld van ieder individu waar de overheid verantwoordelijkheid voor draagt.
Het wordt tijd dat ernst gemaakt gaat worden met onderzoek anders dan dat van psychologisch onderzoek van factoren die de kwaliteit van de aanwezige verstoring kunne laten varieren.
Integendeel, de recente pogingen om de bestaande klachtenregistratie ondoorzichtig en storend te maken zijn een teken ervan dat de overheid of de sector deze weg eerder ontoegankelijk wil maken.
De neiging die ieder mens wel heeft om met praktische oplossinkjes te komen getuigt van gebrek aan inzicht in de aard van het probleem. Even erg is de bewering van anderen dat benadrukken van dit soort van verantwoordelijkheid een te idealistische bezigheid en dat je beter een greep op sturing moet zien te krijgen. Het heeft geleid tot het Alders debacle dat in zijn complexiteit de overheid in de toekomst wel over het hoofd moet gaan groeien.