Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

S&D : Normen uitstoot auto’s

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1011 
|
 politics.be 
S&D : Normen uitstoot auto’s

(26/04/2013) Van Brempt: “Belangrijke stap, maar het mag voor ons best wat ambitieuzer”
De milieucommissie van het Europees Parlement heeft zopas gestemd over de hoeveelheid CO2 die auto’s tegen 2020 mogen uitstoten. Ook de tests die constructeurs uitvoeren om de ‘officiële’ uitstoot te meten, worden aangepast. De huidige tests worden immers zodanig gemanipuleerd dat ze een vals beeld geven over het echte verbruik van een auto. Het dossier, dat de basis vormt voor een nieuwe Europese wetgeving, zal nu onderhandeld worden met de Europese Commissie en de lidstaten.
In 2020 mag de gemiddelde CO2-uitstoot van de Europese autovloot - meerbepaald nieuwe wagens die na 2020 verkocht worden - nog slechts 95 gram per kilometer bedragen. Dat werd zopas bevestigd in de milieucommissie van het Europees parlement. “Vandaag bedraagt de gemiddelde toegelaten uitstoot nog 160 gram, in 2015 wordt dat 130 gram, een streefdoel dat de autoconstructeurs met het grootste gemak halen,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Daarom hadden we gehoopt nog ambiteuzere doelstellingen vast te leggen voor 2025. Dat zou voor duidelijkheid hebben gezorgd en de autoindustrie de kans hebben gegeven zich voor te bereiden op die strengere normen. Die hebben we absoluut nodig in de strijd tegen de klimaatopwarming en de gevolgen van luchtverontreiniging voor de volksgezondheid. Luchtvervuiling kost ons volgens de European Respiratory Society, de vereniging van longspecialisten, jaarlijks immers meer dan 5 miljard euro aan ziektekosten. Vooral het verkeer zorgt voor die toenemende luchtverontreiniging,” zegt Van Brempt. “De transportsector neemt immers bijna een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Ambitieuze doelstellingen waren dus noodzakelijk, maar de autolobby is er in geslaagd die piste af te sluiten, met de hulp van de conservatieve meerderheid, waaronder opnieuw de Europese christendemocraten, die vorige week ook al de Europese emissiehandel in gevaar brachten.”

Er komen dus geen nieuwe doelstellingen voor 2025, maar we zijn er wel in geslaagd een passage toe te voegen die stelt dat de Europese Commissie ambitieuzere doelstellingen mag opstellen als uit studies blijkt dat dit voor de automobielsector haalbaar is. Volgens het Europees parlement moet een daling naar 78 tot 68 gram haalbaar zijn. “Het mag nog strenger als de Commissie dat haalbaar acht,” zegt Van Brempt.

Van Brempt is wel blij dat de doelstellingen voor 2020 nu eindelijk vast liggen op 95 gram. “Zwaardere wagens stoten uiteraard méér uit dan kleine auto’s,” zegt Van Brempt, “maar de constructeurs zullen er voor moeten zorgen dat de totale verkochte vloot onder het nieuwe gemiddelde blijft, anders riskeren ze serieuze boetes die in de miljoenen euro’s kunnen lopen. Het is immers de bedoeling de kost van eventuele boetes hoger te maken dan de kosten die constructeurs hebben om hun CO2-doelstellingen te halen. Anders komen we geen stap vooruit.”

Een tweede onderdeel van het dossier heeft betrekking op de tests die autoconstructeurs doen om de uitstoot van hun wagens te meten. “Recent werd duidelijk dat die tests gemanipuleerd worden. Die echte uitstoot ligt bijna eenvierder hoger dan wat de tests aangeven, met alle nefaste gevolgen van dien voor het klimaat en onze portemonnee.” De rooskleurige testresultaten worden bereikt door spiegels van de auto’s te breken en de ramen en deuren af te plakken om de auto aerodynamischer te maken. Ook wordt de motor eerst snoeiheet gedraaid om vlotter het parcours af te werken, dat bovendien een neerwaartse helling heeft. “Daarom vragen we aan de Commissie om de regels voor die tests te herzien,” zegt Van Brempt. “Wij willen dat de zogenaamde World Light Duty Test Procedure WLTP wordt ingevoerd, een testprocedure die wereldwijd zou worden toegepast en nog in ontwikkeling is. Tegen 2017 zou deze test kunnen ingevoerd worden.”

Tot slot heeft de commissie de regels voor de zogenaamde super credits vastgelegd. Constructeurs die milieuvriendelijke wagens produceren, worden daarvoor beloond met een uitstootkrediet dat het totale uitstootcijfer van de door hen geproduceerde vloot naar beneden kan halen. Een hybride of elektrische wagen, of elke andere auto die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoot, mag in de berekening van de totale CO2-uitstoot als méér dan één wagen geteld worden, zodat de gemiddelde uitstoot kunstmatig daalt. “Het parlement wil op die manier constructeurs aansporen om milieuvriendelijke wagens te produceren en op de markt te brengen,” zegt Van Brempt, die echter kritisch blijft omdat “dit systeem uiteraard ook door de constructeurs kan gebruikt worden om hun resultaten artificieel op te smukken. Door milieuvriendelijke wagens te produceren, kunnen ze immers ook het segment van de dure en vervuilende luxewagens blijven slijten. Daarom hebben we een plafond gezet op het gebruik van super credits. Je kan ze dus niet oneindig blijven gebruiken om je doelstellingen te halen.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Toch op ze minst verwonderlijk, waar blijven de CO2 eisen die gesteld worden aan vliegtuigen?