Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ruzie om woningbouw rond Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1379 
|
 Noord Hollands Dagblad 
Ruzie om woningbouw rond Schiphol

SCHIPHOL - Over de meeste plekken bestaat geen verschil van inzicht. De discussie spitst zich toe op de gebieden in het verlengde van de start- en landingsbanen. Binnen de zogeheten 20Ke grens mag alleen na toestemming van het rijk worden gebouwd. ,,Maar de vraag is of die grens niet moet worden opgeschoven wanneer Schiphol doorgroeit naar 510.000 vliegbewegingen. Dan hebben we het over enkele woningbouwlocaties die nu aan de rand van dat gebied liggen zoals de Bloemendalerpolder, Haarlemmermeer-West, de Legmeerpolder en Noordwijkerhout’’, geeft Ad Rutten, directeur bij Schiphol, aan.

Luchtvaartsector vreest schadeclaims
Maar voor de bouw van woningen in de Bloemendalerpolder bij Weesp heeft het rijk al toestemming verleend. Daarbij wordt aan toekomstige bewoners nadrukkelijk gemeld dat ze onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan gaan wonen. Toch is de luchtvaartsector bang voor schadeclaims die net als alle kosten voor woningisolatie, op de luchtvaartmaatschappijen worden afgewenteld.

Juist om hogere kosten, nieuwe klagende bewoners en beperkingen van het vliegverkeer te voorkomen willen de maatschappijen en Schiphol de woningbouwplannen temperen. Recent wisten KLM en Schiphol bij de Raad van State een plan voor de bouw van 700 woningen bij Badhoevedorp te blokkeren. Ook bewonersgroepen aan de Alderstafel zijn tegen nieuwe woonwijken onder uitvliegroutes.

Leefbaarheid
Voor de meeste plannen is al het groene licht gegeven of is de overlast van vliegtuigen te gering. Discussie is er nog wel over bouwen binnen de 20Ke, dus in het verlengde van de start- en landingsbanen. Daar spitst het zich toe op de transformatieplannen, ofwel om bedrijfslocaties in of aan de rand van woonkernen waar woningen moeten komen. ,,Kijk een enkel bedrijfspand vervangen door een of twee woningen is geen punt, maar wel wanneer het om hele woonwijken gaat. Dat willen we niet’’, benadrukt Rutten.

Maar voor gemeenten gaat het om belangrijke plannen. ,,Het draait om bedrijfsterreinen binnen de bebouwde kom waar sprake is van leegstand of potentiële verloedering. Daardoor dreigt de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid ernstig aangetast te worden’’, licht de woordvoerder van de provincie Noord-Holland toe.

Bemiddeling
De schattingen over het aantal woningen dat daar kan komen lopen uiteen van 2500 tot 4000. Dat aantal hangt weer af van de vertaling van de geluidshindergrenzen naar de grond, dus waar die exact komt te lopen. Gemeenten en provincies hoopten dat met ’maatwerkafspraken’ dit probleem werd opgelost, maar de luchtvaartsector is faliekant tegen. Bemiddelaar Hans Alders gaat daarom nu nog een blik op de bouwplannen werpen.

Mocht zijn lijmpoging niet lukken dan moet staatssecretaris Mansveld de knoop doorhakken, net als eerder met de Bloemendalerpolder. Mansveld heeft daarbij dan zowel te maken met haar pet van ruimtelijke ordening en milieu als met de pet van de luchtvaart.

Veel wensen
In de Metropoolregio Amsterdam moeten ruim 300.000 woningen worden gebouwd tot 2040. Binnen de geluidsgrenzen van Schiphol liggen er ongeveer 118.000 en daarvan weer 28.000 binnen de 20 Ke grens. Mocht de luchtvaart voet bij stuk houden, dan kunnen 2500 tot 4000 woningen niet worden gebouwd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

" Daardoor dreigt de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid ernstig aangetast te worden’’, licht de woordvoerder van de provincie Noord-Holland toe. "

Waarom is er dan goedkeuring verleent aan de onder valse voorwendselen doorgedrukte Polderbaan?

Vrijwel de gehele noordelijke Ijmond van Heerhugowaard tot aan Velserbroek wordt dag en nacht bedolven onder de herrie / vervuiling en onveiligheid! De leefbaarheid is door de Polderbaan zeer ernstig geschaad.

Dubbel moraal?