Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ruimtelijk Planbureau: ‘EU bepaalt inrichting in Nederland’

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 729 
|
 NRC 
Ruimtelijk Planbureau: ‘EU bepaalt inrichting in Nederland’

Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 1 SEPT. De Europese Unie voert geen ruimtelijk beleid, maar de Europese maatregelen voor transport, concurrentie, landbouw, milieu, water en regio’s hebben grote invloed op de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Dat schrijft het Ruimtelijk Planbureau (RPB) in een rapport ‘Unseen Europe’ dat vanmiddag wordt aangeboden aan minister Dekker (VROM) in Den Haag. Volgens het RPB nemen die consequenties, deels ,,onzichtbaar’‘, de komende jaren verder toe.

Als voorbeelden noemen de onderzoekers het mainportbeleid voor Schiphol en de Rotterdamse haven, ,,een van de hoekstenen van het Nederlandse ruimtelijke beleid sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw’‘. Dat mainportbeleid is in enkele gevallen ,,volkomen irrelevant’’ geworden als gevolg van ,,ingrijpende veranderingen op Europees niveau’‘.

Het vrije luchtverkeer binnen Europa en de liberalisering van de luchtvaartindustrie heeft ,,vergaande gevolgen’’ voor de ‘nationale luchthaven’ Schiphol. De Rotterdamse haven profiteert op zijn beurt van de aanleg en verbetering van Europese vaarwegen als onderdeel van het Trans European Network (TEN). Deze veranderingen zijn ,,onzichtbaar in Nederland’‘, stelt het RPB. Als voorbeeld geldt ook de hervorming van de Europese landbouwsubsidies. Nederland heeft een lange traditie om vooral in en rond bestaande steden te bouwen. Maar als de Europese lidstaten besluiten de productiesubsidies voor boeren te vervangen door inkomenssteun, dan zal deze traditie van ,,stedelijke concentratie’’ verzwakken. Immers, de noodzaak om grote delen van het buitengebied voor de landbouw te reserveren zal minder worden ingezien.

Het is volgens het RPB ,,van groot belang’’ om bij het nemen van Europese maatregelen rekening te houden met de effecten daarvan op de inrichting van Nederland. De ruimtelijke ordening in Nederland moet op haar beurt zorgen dat ze niet wordt verrast door nieuwe richtlijnen en initiatieven. ,,Waar nodig moet stelling worden genomen tegen het te uniforme karakter van het Europese beleid. Anderszins zou Nederland actiever moeten inspelen op de mogelijkheden die de Europese context biedt.’‘

Nederland moet bijvoorbeeld geen grote projecten beginnen als daar geen Europees belang mee wordt gediend. Als voorbeeld noemt RPB-directeur Wim Derksen vanmiddag de mogelijke aanleg van de Zuiderzeelijn tussen de Randstad en Groningen. Die verbinding staat niet op de Europese agenda, en moet volgens Derksen bij voorkeur worden aangelegd als onderdeel van een verder reikende spoorlijn richting Duitsland en Scandinavië.

Nederland staat wat dat betreft ,,nog steeds te veel met de rug naar Brussel’‘, aldus het RPB.

Uit: NRC, 1 september 2004


Reacties op dit bericht

Geplaatst door AN uit Amsterdam

Ik heb het rapport opgezocht en enkele hoofstukken doorgenomen. (http://www.ruimtelijkplanbureau.nl)

De voor Schiphol relevante informatie staat in "Spatial policy issues and the EU".

Ik heb het niet letter voor letter doorgenomen, maar mijns inziens komt het er op neer dat de hele polemiek rondom Schiphol in de toekomst gaat draaien om de navolgende allesbepalende vraag: is er een rol voor Schiphol weggelegd binnen de EU als mainport ?

Het dossier spreek enerzijds van kansen, anderzijds van bedreigingen voor Schiphol. Met name de bedreigingen komen sterk naar voren in de vorm van Open Skies projecten enz.

Veel gaat afhangen van het beleid van de Air France/KLM combinatie. Als Air France besluit om de (lucratieve) intercontinentale lijnen naar Parijs te halen om zo deze luchthaven als HUB verder uit te bouwen, zal Schiphol zeer waarschijnlijk tot een regionale luchthaven gedegradeerd worden.

Vandaar dat er door allerlei belanghebbenden (Overheid, Schiphol directie etc. etc.) nu verschikkelijk veel aan gelegen is om alles op alles te zetten de huidige positie van Schiphol te consolideren en uit te bouwen. Immers, als de neergang ingezet wordt, is er geen houden meer aan en zal de directie van Air France er als de kippen bij zijn om CdG als main hub verder uit te bouwen.
Klagers, overschreden geluidsnormen, verhoogde ongevalsrisico's horen in dus dit project niet thuis en worden zoveel mogelijk onderdrukt of omgebogen in het voordeel van Schiphol.

Mijn inziens gaat dat, alhoewel niemand dat wil inzien (vertel het doemscenario maar eens aan een KLM-monteur, die loopt met de vingers in zijn oren weg, dus dat wil niemand verkondigen, al helemaal niemand van de politiek uiteraard) hoe dan ook gebeuren.

Ik pleit er voor om de bedreigingen die op Schiphol afkomen om te buigen in nieuwe kansen. Op deze wijze kun je beter inspelen op het onvermijdelijke zonder achteraf met heel veel geld de in duigen gevallen plannen op te vegen (o.a. werkelozen).

We hebben nog maximaal 4.5 jaar de tijd om een gedegen alternatief plan in elkaar te zetten. Zo lang "garandeert" Air France de erfenis van de KLM op Schiphol.

Wie neemt de handschoen op ?

Geplaatst door AN uit Amsterdam

Overigens: ik bedoel met het maken van een plan datgene doen om Schiphol als regionale luchthaven toch een rol te laten spelen, met veel minder vluchten etc.
NIET om de megalomane gedachte van Schiphol om 800.000 of meer vluchten te accomoderen op termijn verder te stimuleren.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Laat Schiphol en de politiek alvast maar wennen aan de nieuwe slogan: "Kleiner is fijner..."