Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ruimte cruciaal voor KLM en Schiphol

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 771 
|
 Telegraaf 
Ruimte cruciaal voor KLM en Schiphol

KLM DIRECTEUR HARTMAN: MAINPORT HOOFDZAAK

door ARNOLD BURLAGE

 
      AMSTELVEEN - Voor Air France KLM wordt in het nieuwe jaar het beleid voor behoud van de positie van Schiphol cruciaal. „We kunnen niet heen om ingrijpende maatregelen. We hebben ruimte nodig, anders verliezen we onze rol in Europa. Prijsvechters, vakantiecharters en andere vluchten, die niet aan de knooppuntrol bijdragen, zouden moeten kiezen voor andere aankomst en vertrektijden”, zegt de plaatsvervangend KLM president-directeur Peter Hartman.

      „Het zou toch niet moeten kunnen dat toestellen op weg naar de Canarische Eilanden of andere zonbestemmingen volle jumbo’s uit Japan of de VS dwarszitten op de geplande start en landingstijden. Vakantievluchten zouden ook kunnen op andere luchthavens met misschien wel gunstigere tijden”, vervolgt de man die de KLM operaties leidt. In geen enkel ander land maken zoveel prijsvechters gebruik van de nationale luchthaven. „Secundaire vliegvelden, los van de grote netwerken, zijn daar de aangewezen – goedkopere – plek voor die low budget sector van de luchtvaart”, gaat hij verder.

    Het wordt het jaar van de waarheid om Schiphol als “mainport” en één van de grote netwerk-knooppunten te behouden. De ontwikkelingen in de luchtvaart gaan razendsnel: passagiers en vrachtstromen die de weg van de minste kosten kiezen, alsmede de opkomst van non stop vluchten en vliegtuigen voor de langere afstand.
     
Politiek

      Hartman legt uit: „Het wordt steeds duidelijker dat de rol van Schiphol als knooppunt tussen bestemmingen en continenten onder vuur ligt. Een nieuwe luchthaven voor 120 miljoen passagiers, die in Dubai wordt gebouwd, is maar één van de voorbeelden. Het wordt met de nieuwe generatie lange afstandsvliegtuigen mogelijk een tussenstop op Schiphol over te slaan”, legt hij uit.

    „Dan begrijp ik niet waarom sommige wetenschappers niet zwaar tillen aan die ontwikkelingen, en dat ze beweren dat de economische effecten maar gering zijn bij verlies van de overstapfunctie van Schiphol”, vervolgt hij. „Zijn de economische modellen in het Midden Oosten dan anders? Waarom wordt de economische waarde van een luchthaven dan kennelijk anders ingeschat in oliestaatjes met minder dan een miljoen inwoners. Geldt dat hier dan niet?”

    De maatregelen om de “hub” Schiphol veilig te stellen lopen in ons land vooral vast in de politiek, is de vaststelling van de KLM-directie. Neem de milieu en geluidsregels. „Als KLM maken we met zo’n 60% van de vluchten minder dan 50% van het toegestane geluid. Als bonus op die investering in geluidsarme toestellen zou ik die 10% graag extra willen hebben. Schiphol en passagiers kunnen daarvan direct profijt hebben”, aldus de suggestie.

„Het draait in de eerste plaats om Schiphol als mainport. Als we die functie willen houden en veilig stellen, moeten heel andere, vooral politieke en operationele maatregelen worden genomen. Dan moet heel anders met de ruimte en de milieuregels worden omgesprongen. We zullen in het nieuwe jaar bij de herijking van de luchtvaartwet vooral daarop de accenten moeten leggen”, aldus de KLM-er, die vooral waardering oogst voor zijn grote praktische luchtvaartkennis.
     
Verdere groei

      De KLM, sinds de fusie met Air France onderdeel van de grootste luchtvaartonderneming van Europa, doet er alles aan om Schiphol als mainport in het wereldwijde netwerk zo aantrekkelijk mogelijk te houden. De prestaties van de afhandeling behoren inmiddels tot de beste in Europa.

    Peter Hartman: „We spreiden vanaf dit voorjaar het aantal pieken van zes naar zeven per dag. De aansluitingen tussen onze intercontinentale en Europese vluchten worden daarmee nog aantrekkelijker. Maar daarvoor is wel ruimte nodig, die wordt nu steeds krapper.”

    „We gaan nog steeds voor groei”, vervolgt hij tot slot. „Aan het eind van dit decennium, dus over vier jaar, is het huidige aantal van 10 Boeings 777 opgevoerd naar zo’n 20. De vrachtvloot wordt binnen een jaar ook nog uitgebreid. Maar eerst wordt de Europa vloot uitgebreid, die heeft voorrang. Uit de aan en afvoer moet de groei van de maatschappij wereldwijd en van Schiphol komen.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Castricum

In dat geval spreekt het vanzelf dat de KLM als thuishaven moet kiezen voor Dubai en niet voor Schiphol:

Schiphol heeft voor deze ambities een te ongunstige ligging, namelijk in het hart van een van de dichtsbewoonde regio's van Europa.
Dubai heeft een luchthaven in zee die onbegrensde mogelijkheden biedt voor uitbreiden zonder het gevaar de mensen in de omgeving onevenredig te belasten.

Bij Schiphol is het al lang niet meer de geluidsproductie per vliegtuig maar het aantal vliegtuigen per landingspiek en het aantal landingspieken per dag dat beperkend werkt.
In Dubai maken noch geluidproductie nog frequentie van pieken of vliegbewegingen iets uit.

Wat duurzaamheid van milieu betreft is Schiphol mogelijk ongunstiger omdat daar het milieu ook zonder luchtvaart al zwaar wordt belast.

Deze steeds sneller groeiende tak van bedrijvigheid blijkt voor de Randstad geen goede keus, tenzij tijdig wordt overwogen of we geen betere locatie hebben. Hartman wil nu al de concurrenten uit zijn buurt gaan weren.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Helderder dan bovenstaand kan ik het waarschijnlijk niet zeggen. Een integere wetenschapper betrekt mogelijk meer aspecten in zijn beschouwing, dan het bedrijfsbelang. En....het CPB gaf in 1997 aan (Rapport Grenzen aan de groei `97): Als we niet meer naar een mainport streven, kost ons dat 0,1 % BNP op jaarbasis. Waar hebben we het dan over?
Jan Griese

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Er valt mij een aantal zaken op. Mijnheer Hartman vraagt zich bijvoorbeeld af wat het verschil is tussen een luchthaven zoals die in Dubai wordt gebouwd en Schiphol. De vermoorde onschuld spelend heeft Hartman maar 1 doel en dat is groei van zijn luchtvaartmaatschappij. Natuurlijk roept hij direct weer iets over het inmiddels zeer twijfelachtige nut van de groei van Schiphol.
Dubai zal zo ingericht worden dat men kan leven van de transferopbrengsten. Hartman is kennelijk zo naïef dat hij niet begrijpt dat de kosten die de ongelooflijke herrie en vervuiling van vliegverkeer boven een Randstad veel te hoog zijn voor transfer verkeer. Schiphol naar zee is al een optie sinds 1971. Dat het wellicht de zee voor de kust van Dubai wordt mag de sector zich volledig zelf aanrekenen, inclusief het potentiële verlies van banen.

‘Schoenmaker blijf bij je leest’ maar nee, even verderop lees je dat de KLM begin volgend jaar 7 pieken per dag introduceert in plaats van 6. De KLM dus en niet de LVNL…

En onze kanjers in Den Haag? Die sukkelen verder, dat pluche dat zit zo lekker en men redeneert voort op theorieën die al minstens tien jaar ‘obsoleet’ zijn geworden.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

De dooddoener dat in de toekomst stillere vliegtuigen zouden zorgen voor minder overlast wordt dus ook vakkundig om zeep geholpen. Meneer meent 20% meer lawaai (vluchten) te mogen maken omdat hij relatief stillere vliegtuigen heeft dan de rest...

Geplaatst door Els uit Castricum

Waar woont deze brallende mijnheer, met zijn zeven pieken eigenlijk? In een piekvrij, (bijna uigestorven) stiltegebied?
Wellicht ook piekfijn?

Geplaatst door Ton uit NULL

Meneer Hartman.
Als U graag in Dubai of in Amerika woont met al die onbegrensde luchtvaartmogelijkheden, emigreert U dan aub naar Dubai of Amerika. Ik heb altijd graag als Nederlander in ons mooie Nederland gewoond en als Noordhollander in ons prachtige Noordholland. Met het bedrijf Schiphol als vreselijke lawaaimaker is de laatste 15 jaar de lol er wel steeds meer afgegaan. Schiphol draagt enorm bij aan de stank, aan de onveiligheid en aan de rotherrie en dat dag in dag uit.
Het is onbehoorlijk dat nog erger te laten worden door te willen dat Schiphol nog groeit. Tegen beter weten in!
Het lijkt steeds meer op het uiterst verwende gedrag van enkele luchtvaartfanaten die door de vliegtuigen en de euro's de werkelijkheid niet meer zien.
U moet niet de milieunormen willen oprekken, U moet minder op Schiphol willen vliegen. Elk vliegtuig extra geeft nu eenmaal extra lawaai en overlast.
En daar hebben we intussen SCHOON GENOEG VAN !

Tegen het eind van dit turbulente jaar bedank ik graag alle medewerkers voor, achter en opzij van de website "Vlieghinder" voor hun vele werk en de schat aan informatie. Geweldig.
Heel erg bedankt en voor iedereen een stiller 2006 gewenst.