Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Rotterdam Airport: 1,2 miljoen reizigers

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 410 
|
 NRC 
Rotterdam Airport: 1,2 miljoen reizigers

Commentaar REDACTIE:Commentaar REDACTIE:

Ook hier het zelfde als hiervoor ook bij Kroese (Hier) en bij Cerfontaine (Hier en Hier). Groei betekent behoefte aan nog meer groei. Al draagt men een zware verantwoordelijkheid voor het leefbaar houden van de omgeving, daar wordt overheen gepraat. Integendeel, men steekt een beschuldigende vinger omdat de omgeving toch ook mee profiteert en men klaagt over zoveel onbegrip en domheid.
Het is wel duidelijk waarom dit ook hier gebeurt: Schiphol is eigenaar van Rotterdam. Deze maand, met het kerstreces bijna voorbij, moet men alles mobiliseren voor het grote evaluatie-offensief in de kamers. Klagen over contouren “waardoor je er niet meer kan komen”. Klagen over gebrek aan begrip voor flexibel oprekken van overlastruimte ten behoeve van nog meer capaciteit.
Laten we de overheid houden aan haar beloften: het borgen van maatschappelijke belang tegenover dat van de aandeelhoude. Zo heeft Schultz het ooit geformuleerd tijdens de aanloop naar privatisering van Schiphol. Ze wilde graag privatiseren want de spagaat van aandeelhouder zijn en tevens maatschappelijk verantwoordelij,k vond zij maar moeilijk.
Waarom staat bestuurder gelijk met grenzenloosheid en hebzucht?

Download het gehele artikel 'Rotterdam Airport: 1,2 miljoen reizigers'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J. de Jong

U weet toch wel dat AirportCity Lelystad i.o. onlangs is begonnen om ook daar de baan naar 2 mln geschikt te maken? Ook een lid van de SG! De Nma, ik zei het al eerder, wordt met de afleidingstruc dat Airport M"stricht niet onder de SG valt, heel handig uitgeschakeld. Wie zouden daar aan de touwtjes trekken?

Geplaatst door J. de Jong

Dit artikel maakt eens en te meer duidelijk hoe belangrijk het beheer van het luchtruim is geworden. Ordenend en normen stellend kwam al de belangrijke conclusie naar voren dat flexibiliteit zich tot het operationele vlak dient te beperken. Via monitoring kan men de praktijk volgen en binnen gelimiteerde flexibiliteit bijsturen.
Een ander belangrijk ordenend principe is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.Historich gezien is de congsi SG en (v/h)KLM altijd zeer nauw met nationale trots en -overheid verbonden geweest. Daar is niks mis mee tot het moment dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden in de knel komen. Men heeft m.i. tezeer op de sector vertrouwd bij het ''weggeven'' van de verantwoordelijkheid voor meten van geluidshinder en heeft de handhaving min of meer laten schieten.

Het PVRC zoekt terecht naar een oplossing om met name monitoring goed te regelen. Termen als Luchtvaartschap, Luchtruimschap en Kennis Instituut komen voorbij.
Om de huidige kluwen te ontwarren een ordening naar de twee principes:

Normering, meten en handhaving milieutaken: OVERHEID! VROM, RW, Milieudiensten in regio

Monitoring:
Per regio georganiseerd, samenwerking sector, reg. overheden, platforms e.d.
Mogelijkheid tot analyse van klachten
uit de regio, operationeel bijsturen binnen gelimiteerde flexibiliteit.

Research & Dev.: Rijks kennis instituut dat alle geledingen inhoudelijk en voorlichtend ondersteunt.

Wellicht kan het anders en beter! Als de principes maar niet in de knel komen.....

Geplaatst door Olav

Heer de Jong:

Het beheer lijkt, wat betreft R'dam wel te werken (hoewel, de protesten uit de omgeving werden NIET gehonoreerd).
Het gevaar dat NU naar voren komt ligt bij de sector (Schiphol, Rotterdan, Kroese) die duidelijk streeft naar oprekken van geluidsnormen en wil de komende evaluatie daarvoor gebruiken.
Wat bereft Uw adviezen t.a.v. flexibiliteit en 'voorbijkomende kreten': Zie hierover de stellingname van de Platforms, met name in "Wikken en Wegen". Wat voor praktische struktuur daarvoor wordt voorgesteld, het moet goed in elkaar zitten en samenhangend, helder, compleet, uitvoerbaar en betaalbaar blijven en dan ook nog kundig en onafhankelijk.

Geplaatst door J. de Jong

Klopt! Maar ik doelde zeker niet op kretologie. Slechts op voorlopige terminologie, gehanteerd in het zoeken naar een goede oplossing. Een beheer van het luchtruim waarbij ook de regiobewoners meetellen! Kern van mijn reactie was dat de Rijksoverheid vanwege de historiche binding met de sector zich heeft laten verleiden om een stuk verantwoordelijkheid weg te geven. Sorry, maar een verwend kind (de sector) geeft niet gauw op of terug! Toch zal dat moeten gebeuren om de verhoudingen te herstellen en de overheid weer de juiste positie te laten innemen. In het algemeen belang normen stellen en handhaven.