Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rli: Rijk moet sturing Schiphol aan regio overlaten

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1035 
|
 binnenlands bestuur.nl 
Rli: Rijk moet sturing Schiphol aan regio overlaten

Saskia Buitelaar

Hoewel met de groei van Schiphol nationale belangen zijn gediend, moet het Rijk een stap terug doen. De sturing (governance) van de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Schiphol is een taak voor de regio.

Omslag in denken over verantwoordelijkheden
Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies Sturen op Samenhang, Governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam. Het is een omslag in denken over verantwoordelijkheden, zegt raadslid van de Rli en opsteller van het advies, Pieter Hooimeijer. ‘Dat het Rijk een belang heeft, wil niet zeggen dat het Rijk alles naar zich toe moet trekken. Het betekent niet dat het Rijk er in totaliteit over gaat.’

Niet alleen het Rijk heeft belang
Het Rijk is immers niet de enige met belang bij een bloeiende internationale luchthaven. Schiphol zorgt door het grote aantal zakelijke vliegbestemmingen voor een concentratie van internationale bedrijvigheid in de regio. Het heeft daarmee zelfs een betere positie dan bijvoorbeeld Brussel, zegt Hooimeijer. ‘Maar dat nationale profijt is evengoed een regionaal profijt, kijk naar de werkgelegenheid en de bereikbaarheid van de regio.’ Bovendien heeft groei van Schiphol direct consequenties voor de leefbaarheid in omliggende gemeenten. ‘Schiphol heeft de verantwoordelijkheid om er met de regio uit te komen en kan zich niet langer verschuilen achter een uitspraak van de Tweede Kamer over een x-aantal vliegbewegingen.’

Oplossingen uit de regio
Op nationaal niveau zou het helemaal niet meer over vliegbewegingen moeten gaan, stelt de Rli. Het Rijk moet niet de groei van Schiphol centraal stellen, maar de kwaliteit van Schiphol als netwerk in het internationale vliegverkeer. De regio kan vervolgens met oplossingen komen om die kwaliteit te verbeteren, zegt Hooimeijer. ‘Schiphol kan groeien zonder de hinder te laten toenemen, bijvoorbeeld door vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad, zoals het kabinet heeft geopperd. Of door het verbeteren van de bereikbaarheid. Gezondheidsrisico’s rond Schiphol hebben niet alleen met vliegverkeer, maar vooral ook met wegverkeer te maken. Het Rijk moet aangeven wat er gedaan moet worden, niet hoe. Het is aan de regio om daar voorstellen voor in te dienen die voor hen uitvoerbaar zijn.’

Geen hiërarchie van belangen te bepalen
De Rli maakte het advies op verzoek van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Zij wilde weten hoe het Rijk de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Schiphol kan sturen. Welke sturingsvorm (governance) daaraan is te geven en of er een hiërarchie is te onderscheiden in de vele belangen van het Rijk, de provincies, gemeenten en bedrijven die met Schiphol te maken hebben. Een hiërarchie van belangen is niet te bepalen, stelt de Rli in het advies. Hooimeijer: ‘Je kunt niet zeggen dat nationaal belang voor lokaal belang gaat. Zorgen voor een goede leefomgeving is evenzeer van nationaal belang als de groei van Schiphol.’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Dit bericht dekt de lading van het originele Raadsrapport (RLI )niet.Zie ook het hieronder-staande artikel !Met o.a. De norm kan worden versoepeld....

Bron: BNR
De geluidsnormen voor Schiphol kunnen worden versoepeld, als er een nieuw inspraakmodel komt. Dat zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur RLI in een advies aan staatssecretaris Mansveld van Milieu.

Hooimeijer: "Als partijen er samen uit komen, dat het kan. We pleiten niet om onmiddellijk de geluidsnormen ter discussie te stellen."

"Het huidige inspraakmodel is namelijk erg gericht op de langere conflicten", zegt RLI-lid Pieter Hooimeijer. "Het nieuwe model is meer gericht op het vinden van een bevredigende combinatie van belangen."

Een van de voordelen van een nieuw inspraakmodel is dat de concurrentiepositie van het vliegveld zou verbeteren. Hooimeijer legt uit wat de bedoeling is. "We zien nu dat er gepolderd wordt men er niet uit komt. Vervolgens stapt men naar de rechter of naar het rijk en zegt: het rijk moet maar beslissen."

Net nu de Eindevaluatie v/h VVA stelsel er aan komt, komt de Raad met deze extra druk,
(Alsof b.v. extra asfalt voor Infrastructuur naar Schiphol het Leefmilieu rond Schiphol niet verpesten zou. De Luchtkwaliteit is nu al over de limiet, om over de herrie nog maar niet te spreken.....