Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Risicovolle bedrijven in de regio krijgen één handhaver

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 581 
|
 rtvronde veven.nl 
Risicovolle bedrijven in de regio krijgen één handhaver

Regio - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) gaat als één van de zes landelijke BRZO-RUD’s (Regionale UitvoeringsDiensten), toezien op de kwaliteit en veiligheid van risicovolle bedrijven, die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO).

Dit doet zij in het landsdeel Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Ook voert zij de vergunningverlening en de handhaving uit.

Na een voorbereidingstijd van enkele maanden is op 9 januari 2013 de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van start gegaan. Deze Omgevingsdienst verleent vergunningen, doet de handhaving en houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied en de Schiphol-regio zodra het gaat om risicovolle bedrijven.

Met de start van de Omgevingsdienst wordt de expertise van de betrokken gemeenten (Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Diemen en Zaanstad) en de Provincie Noord-Holland gebundeld en versterkt. Ook de samenwerking met ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie en politie wordt beter.

Het bevoegd gezag voor milieu en veiligheid blijft overigens liggen bij gemeenten en provincie.

De Omgevingsdienst NZKG en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek zijn de eerste operationele RUD’s in de provincie. De vorming van de RUD’s in de twee andere regio’s in Noord-Holland (Noord-Holland Noord en IJmond) is in vergaande voorbereiding. Streven is dat zij voor de zomer daadwerkelijk operationeel worden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Terwijl de bestuurlijke hervorming naar Landsdelen nog maar net als voorstel (!) bij de Kamers in Den Haag ligt, zijn de eerste stappen in de praktijk blijkbaar al een feit?

Er loopt een pijnlijke parallel met de wijzigingswet luchtvaart:

Zonder dat de besluitvorming in de kamers is afgerond wordt al lang conform de Aldersvoorstellen in de praktijk gehandeld. Daarbij zal de evaluatie van de (deels mislukte!) experimenten wederom bij de Alderstafel liggen. De hele politiek verschuilt zich achter deze constructie, dit ten nadele van de bewoners die in feite worden gedwongen met steeds meer hinder en toenemende veiligheidsrisico's genoegen te nemen. Woon- en leefomgeving worden aldus op ontoelaatbare wijze verder aangetast.

Het lijkt hard nodig dat de media hier eens aandacht aan gaan besteden en de politiek er op aanspreken.