Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

‘Risico op vliegramp niet lager’

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 924 
|
 NHD 
‘Risico op vliegramp niet lager’ Download het gehele artikel '‘Risico op vliegramp niet lager’'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Vanmiddag werd ik opeens bevangen door een zeer angstig voorgevoel. Het kwam zo maar uit het niets. Of had de Boeing, die om tien over acht, op krap 600 m. over mijn huis bulderde en zowat mijn huis in leek te vliegen, daar iets mee te maken?
Vanmiddag had ik iemand aan de deur en die dook naar beneden, toen er weer een over bulderde. " Allemensen, ben ik hier op Schiphol?" riep hij uit. " Nee" zei ik "Schiphol ligt 35 km. verderop".
Maar dat akelige voorgevoel heb ik al lang. Vele malen over gedroomd, het is een angstscenario, wat vanmiddag weer eens de kop opstak.
En dan nu dat artikel, dat de kans op een ramp niet verkleind is. Hoe durven mensen dit op hun geweten te nemen, deze waanzinnige hoeveelheid vluchten in een zo'n dichtbevolkt gebied in een zo'n dichtbevolkt land. Schande!!1
En als die ramp dan gebeurd is en daar kunnen we echtlangzamerhand op wachten, en ik mocht het toevallig overleven, wat ik niet denk met zo'n dikke 300 toestellen per dag over mijn huis, dan zie ik de koningin al met een gezicht van verbijstering.
Ik zie de heer Cerfontaine, met zijn haar nog meer in de war en zijn gezicht nog verdwaasder, en mevrouw Schultz met een blik, " gut, hoe kan dit, we hebben toch voor alles naar veiligheid gestreefd?
Mocht ik het overleven en er zou wat met mijn kinderen of kleinkinderen gebeuren, dan weet ik niet wat ik waar ik met mijn verdriet en woede heen moet.
Werkelijk, ik heb weer leren bidden, door deze verschrikking. En zo zal ik dat ook vanavond doen, dat zoiets verschrikkelijks van doden en verminkingen en ongelukkige mensen ons misschien door een wonder bespaard mag blijven.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste Els,

Bij ons is het de kat die sinds de opening van de Polderbaan maar niet kan wennen (wij overigens ook niet) aan het geweld dat over het beest wordt uitgestort. Zodra er gestart wordt vanaf de Polderbaan duikt ze onder het bed of onder een kast en komt daar alleen onder vandaan om te eten.

Je doemscenario heeft inmiddels plaatsgevonden in de Bijlmer en is de capaciteit van Schiphol alleen maar toegenomen.

Dat kalf verdrinkt en zelfs dan is onze overheid niet in staat die put te dempen. Kennelijk moet er eerst een halve veestapel verdwijnen.
In de wet was geregeld, sinds de Bijlmerramp, dat het groepsrisico (het aantal slachtoffers bij een ramp en de kans daarop) van Schiphol niet groter mag zijn dan dat dat in 1990 was.
Als sneeuw voor de zon heeft de Schiphol-lobby die eis naast zich neer weten te leggen en komt daar nog mee weg ook.
De gehele evaluatie van de nieuwe luchtverkeerswet is voor wat betreft Verkeer en Waterstaat er op gericht om die eis te doen vervallen en ‘gelijkwaardigheid’ te garanderen. Wat die gelijkwaardigheid inhoudt doet niet terzake straks (let op mijn woorden).

Het Haagse vlieg tuig zorgt ervoor dat Schiphol ongebreideld kan doorgroeien en de burger verwezen wordt naar ondoorzichtige ‘veiligheidsmaatregelen’ en ‘uitgerekende contouren’.
De ‘veiligheidsmaatregelen’ bestaan eruit dat het toegestane geluidsquotum wordt overschreden vanwege de noodzaak tot veilig vliegen (versneld divergeren) waardoor de burger toch weer meer last ondervindt dan was vastgesteld.
De uitgerekende contouren slaan al jaren nergens op maar zijn wel de dooddoener als je gaat praten over overlast (‘we hebben uitgerekend dat het stil is in uw slaapkamer’).

Het wordt tijd voor een parlementaire enquête die onderzoekt in hoeverre er strafbare feiten zijn gepleegd bij de voorlichting van de burger als het gaat over de veiligheid van Schiphol. De conclusie kan dan zijn dat Schiphol voor 50% naar zee moet (vanwege die heilige veiligheid dan maar).
En koppen mogen er van mij rollen van alle topbestuurders binnen het ministerie van V&W sinds 1970.


Geplaatst door SHAL uit Hoofddorp

Quote
"In de wet was geregeld, sinds de Bijlmerramp, dat het groepsrisico (het aantal slachtoffers bij een ramp en de kans daarop) van Schiphol niet groter mag zijn dan dat dat in 1990 was."
Unquote

Tegen de wet zijn mag niet in dit land. Dat betekent dus dat er een strafbaar feit gepleegd wordt in mijn kortzichtige blik.
En dat betekend dus weer dat er een rechtszaak aangespannen kan worden.

Of ligt het aan mijn kortzichtige blik?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

‘Was’ geregeld.

Milieudefensie heeft begin vorig jaar een geding aangespannen tegen Verkeer en Waterstaat omdat dit ministerie niet per 1 januari 2005 kon aantonen via een statistisch causaal model dat het extern groepsrisico niet groter was dan in 1990:

http://www.milieudefensie.nl/verkeer/publicaties/diversen/uitspraak.pdf


<quote>
27 juni 2002 is de wijzigingswet Wet luchtvaart, artikel XI:

5. Ten behoeve van het luchthavenindelingbesluit en het luchthavenverkeerbesluit wordt een
statistisch-causaal model ontwikkeld voor interne en externe veiligheid (groepsrisico voor de
mensen op de grond) van de luchtvaart, zoals aagegeven in artikel XVI. Dit model moet in 2005
klaar zijn en worden toegevoegd aan beide besluiten. Vanaf 2005 mogen de risico's, als
berekend met dit nieuwe model niet groter zijn dan de met dit model herberekende risico's
1990.


Conclusie rechtbank.
3.8. Gedaagde heeft betoogd dat het gereedkomen van het statistisch-causale model in 2005
technisch onmogelijk is. Bovendien staat volgens gedaagde inmiddels vast dat als dat model
dan al gereed zou zijn, een vergelijking met 1990 feitelijk niet mogelijk is door het ontbreken van
invoergegevens, en dat die vergelijking nooit zal kunnen uitkomen op een standstill in 2005 in
vergelijking met 1990. Gedaagde heeft echter ook aangevoerd dat buiten kijf is dat er een
causaal model komt, zij het naar verwachting in het jaar 2007, en dat daaraan thans met man en
macht wordt gewerkt.
<unquote>

En zo komt Jan Splinter door de winter. De verplichting was er wel maar je roept gewoon dat het niet haalbaar is en de rechter is daarmee akkoord gegaan.

Het ligt dus niet aan uw ‘kortzichtige blik’, het ligt aan de kortzichtigheid van ons parlement.

Geplaatst door SHAL uit Hoofddorp

"Het ligt dus niet aan uw ‘kortzichtige blik’, het ligt aan de kortzichtigheid van ons parlement."

Wat ik kwalijker vind is dat de rechterlijke macht accoord gaat met de verklaring van "gedaagde". Als ik iets beloof aan mijn werkgever en ik red het niet weet ik in ieder geval bij welke rechter ik mijn ontslag aanvraag voor moet laten komen :-(

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Zijn rechters in dit land echt wel
onafhankelijk? Wie maakt de wet? Wie weet de
wet het beste toe te passen? Wie heeft het
meeste geld? Ra, ra.............