Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Risico op slachtoffers bij ongelukken rond Schiphol toegenomen

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 747 
|
 Luchtvaart =Nieuws= 
Risico op slachtoffers bij ongelukken rond Schiphol toegenomen

SCHIPHOL – Het risico dat er bij vliegongelukken rond Schiphol slachtoffers vallen is sinds 1990 toegenomen, zo meldt het ministerie van VROM. Uit een onderzoek blijkt dat dit risico voornamelijk is verhoogd doordat er een forse uitbreiding heeft plaatsgevonden van het aantal bedrijven en kantoren rond de luchthaven. Ook is het aantal werknemers in die bedrijven toegenomen, waardoor het risico relatief groter is geworden.

Staatssecretaris Van Geel van VROM noemt het huidige groepsrisicobeleid voor de luchthaven onwerkbaar en vindt dat er alternatieven moeten komen.
In het onderzoek is in een gebied van 56 bij 56 kilometer rond Schiphol per hectare gekeken hoeveel mensen daar wonen, werken of in scholen, hotels en ziekenhuizen verblijven. In het onderzoek is elke feitelijke toename van het groepsrisico berekend. Het blijkt dat de toenames van het groepsrisico zich concentreren in relatief kleine gebieden rond de luchthaven. Op de meeste plaatsen is het groepsrisico haast verwaarloosbaar.

Met dit onderzoek komt het kabinet een toezegging na, die in november 2003 aan de Tweede Kamer is gedaan. Staatssecretaris Van Geel heeft destijds gezegd dat een zogenoemde ‘stand-still’ op het niveau van 1990 voor het groepsrisico niet mogelijk is rond Schiphol. Uit het onderzoek blijkt dat rond Schiphol na 1990 veel bedrijven en kantoren locaties zijn bijgebouwd of uitgebreid, omdat de toestemming hiervoor grotendeels reeds was verleend (pijplijnprojecten). Daarnaast leidt de toename van personeel in een bedrijf of de toename van het aantal leerlingen op een school direct tot een toename van het groepsrisico in absolute zin.

Staatssecretaris Van Geel: ‘Veiligheid staat voorop, maar we moeten geen knollen voor citroenen verkopen. Dat heb ik eind 2003 gezegd. Nu staat er in de wet dat het groepsrisico in een gebied van 56 bij 56 kilometer rond de luchthaven gelijk moet blijven aan het niveau in 1990. Dat is onmogelijk: zodra er in dat gebied een baby wordt geboren, neemt het groepsrisico in feite al toe en zou je dat ergens anders moeten compenseren. Ik wil dat er nauwkeuriger wordt gekeken. Het onderzoek heeft van hectare tot hectare het gebied in kaart gebracht en geeft veel inzicht in de groepsrisico-situatie rond Schiphol. Dit levert nuttige, nieuwe invalshoeken op voor de groepsrisicodiscussie.’

In maart stuurt Verkeer en Waterstaat een verkenning naar de Tweede Kamer over gebiedsgericht groepsrisicobeleid rond Schiphol. Samen met het onderzoek dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, vormt dat de basis voor verschillende varianten van het groepsrisicobeleid rond Schiphol. Deze varianten zullen in februari 2006 worden meegenomen in de geplande evaluatie van het nieuwe Schipholbeleid.


Reacties op dit bericht