Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Rijnland en KLM ruziën over miljoenen sanering Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 704 
|
 Haarlems Dagblad 
Rijnland en KLM ruziën over miljoenen sanering Schiphol

SCHIPHOL - Het grondwater bij Schiphol-Oost blijkt ernstig vervuild te zijn door bluswater dat sinds 2008 in vijf bassins is opgeslagen. Het hoogheemraadschap Rijnland en de KLM ruziën nog over wie moet opdraaien voor de 30 en 40 miljoen euro kostende sanering.

Het leek indertijd een klein incident. In de voormalige Fokker-hangar 73, die door de KLM was overgenomen, ging de sprinklerinstallatie spontaan af. Er was geen brand. De troep is later opgeruimd.

Uiteindelijk moest 100 miljoen liter vervuild water worden opgeslagen in vijf opvangbassins bij Schiphol-Oost die speciaal voor dit soort incidenten zijn aangelegd.

Omdat de troep daar zo lang bleef opgeslagen, is het grondwater toch vervuild geraakt. Nu al wordt geschat dat een half miljoen kubieke meter grondwater is verontreinigd en hoe langer er wordt gewacht, hoe verder de vervuiling zich verspreid. Om dat te voorkomen willen Rijnland, KLM en Schiphol nu een scherm in de bodem aanbrengen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Milieuproblemen alom, de instanties rollen vechtend over straat om aan financiering van velerlei schade te ontkomen.

Creatieve oplossingen zijn blijkbaar gewenst en zo kon het gebeuren dat in het nieuwe COLLEGEPROGRAMMA PROV. NH 2011-2015 het volgende staat vermeld:

"Wij willen dat in het kadaster wordt opgenomen in welke zone een woning ligt en of de woning een uitkering heeft genoten van het Schadeschap. Bij huurwoningen dient de corporatie een register hiervoor bij te houden zodat burgers vooraf altijd
weten waar men aan begint. Daartoe treden wij in overleg met het Rijk."

Is men hierbij van plan om binnenkort alle binnen de nieuwe Alders Contouren gelegen woningen - en dat zijn er nogal wat! - zonder enige compensatie "af te schrijven" en binnen de woningmarkt op een tweede plan te zetten? Wordt er een milieubeleid opgetuigd waarbij per zone regelrecht gediscrimineerd kan worden naar veiligheid en leefbaarheid?

Dat men met de door de luchtvaartsector veroorzaakte ellende in z'n maag zit is zeer begrijpelijk, maar om dit dan maar aldus af te wentelen op de inwoners van onze provincie............
Overigens wordt het hoog tijd dat de CROS op de helling gaat.
Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Als bij mij de waterleiding springt en mijn buren hebben waterschade, draai ik voor de kosten op. Ook als mij niets te verwijten is, ben ik wettelijk verplicht hun schade te vergoeden. Dus vraag ik mij af waarom de KLM de schade niet zou moeten betalen. Zie ik het te simpel?

Geplaatst door Loriet uit Amsterdam

Alles altijd maar weer afschuiven op de gemeenschap en dat is wat Schiphol en de luchtvaartgroep doen!!
De belastingbetaler kan altijd maar weer opdraaien voor milieuschade! Dat is met de graaicultuur van Overheid en Schiphol een gemeengoed geworden!!