Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rijk grijpt in om Tweede Kaagbaan

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 894 
|
 Haarlems Dagblad 
Rijk grijpt in om Tweede Kaagbaan

DEN HAAG -  Het Rijk grijpt in om de aanleg van een tweede, parallelle Kaagbaan bij Schiphol veilig te stellen na het besluit van de provincie Noord-Holland om geen ruimte meer te reserveren voor zo’n baan.

De ministers Camiel Eurlings en Jacqueline Cramer (Ruimte) laten dat de Tweede Kamer dinsdag weten. Het Rijk zal zonodig zelf van de wettelijke mogelijkheden gebruik maken, schrijven ze. ,,Het kan via het instrumentarium van de Wet op de ruimtelijke ordening op ongewenste ruimtelijke wijzigingen of ontwikkelingen reageren.’‘


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Dus toch..

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Tuurlijk, want Haarlembaan 'gaat niet door'. De discussie over de Tweede Kaagbaan zal dus hoog worden opgespeeld maar gaat ook niet door.
Wat wel doorgaat is ongebreidelde groei van de overlast. Nog sneller divergeren, nog meer nachtelijke vluchten, nog vaker over bewoond gebied, nog meer extern groepsrisico, kortom nog meer ellende.

Want, de Haarlembaan en de Kaagbaan heeft de 'groene' sector aan de kant geschoven.

Zoals eerder gesteld: het echt vlieg tuig bevindt zich in Den Haag.

Geplaatst door Victor uit Krommenie


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Victor heeft groot gelijk

BESTUURLIJKE AUTORITEIT SCHIPHOL

Het wás reeds aangekondigd:
"Van rijkszijde is steeds het belang van een zorgvuldige, open en evenwichtige afweging van potentiële opties beklemtoond."
Deze opties zijn eveneens vastgelegd in het
VERKENNINGEN - document. Het document functioneert als Bestuurlijke autoriteit die alle locale autoriteiten overheerst. Het ministerie heeft zich ontpopt als grootaandeelhouder met bestuurlijke rechten.

Dit document ademt een totalitaire mentaliteit. De burger wordt er teruggebracht tot een serie functies en risico's. Tot Consument, en wat procenten gehinderden betreft, slechts tot procentueel risico op serieus verzet tegen overheid en ondernemingen.

VRIJHEID WORDT INGERUILD VOOR KEUZEVRIJHEID

Het document "verkenningen" definieert grenzen waarbinnen de overheid de mogelijkheden van tevoren heeft vastgesteld. Die mogelijkheden zijn dan verdeeld in opties waarvan de samenstelling tevoren vaststaat.
op grond van risicocalculaties ten aanzien van mogelijk verzet uit de buitenwereld (waarvan de vertaling naar hinder voor het individu volgens de NLR afhangt van willekeur van de politiek) worden scenario's vastgesteld die via een oncontroleerbaar rekenschema welhaast automatisch leiden naar voorspelbare keuzen.

MANIPULATIE

Ook zaken anders dan de Kaagbaan worden gemanipuleerd. Zo loopt de Victor-baan (Haarlembaan) dwars door een gebied dat volgens convenanten tussen regio en Schiphol en CROS (gewaarmerkt door de Alderstafel!) was gereserveerd voor de geluidhinderwal die de overlast voor Hoofddorp Noord voor 09-09-2009 gegarandeerd met minstens 10 decibel (dB(C) zou verlagen. Het optiedocument betreft langetermijnverkenning die tot uitkomsten moet leiden in 2009. Ergo de overeenkomst "grondgeluid' wordt gemanipuleerd tot;voor 09-09-2009 gaat de eerste spade in de grond. Dus: afhankelijk van de uitkomsten die voor die tijd de gehele situatie kunnen veranderen.

DE ECHTE VRAGEN WORDEN NIET GESTELD

De vraag die wordt gesteld is naar het evenwicht tussen economisch voordeel tegen risico op verzet uit de buitenwereld.

De vragen die niet worden gesteld zijn de klassiekere, moeilijker te definiëren, vragen, die het bestaan van politiek in plaats van managersmentaliteit rechtvaardigen:
waar gaan we heen, wat willen we met ons leven en dat van anderen?
Hoezo een Christendemocratische en sociale regering?
Het enige dat Eurlings ons biedt is een serie opties binnen een benauwd economisch model.

Wanneer de huidige overheden zich niet meer kunnen bevrijden uit een dergelijk enghartig beleid
dan vraag ik me af welk belang deze overheid in werkelijkheid dient.Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Wat huilde de PvdA krokodillentranen na het Polderbaan debacle. Dat ze daar nu toch ingetrapt waren en hun eigen minister nog wel die het heeft doorgedrukt. Nou, nou, nou. Dat kon toch niet, het boetekleed aan. Waar zijn ze NU.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik vraag me af op welke partij je nu nog kunt stemmen.

Geen, dus.

Ik heb mijn buik vol van deze zogenaamde democratie. Het is allemaal handjeklap.