Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ribbels tegen grondgeluid: Boer bezet entree van raadhuis

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1766 
|
 echo.nl 
Ribbels tegen grondgeluid: Boer bezet entree van raadhuis

HOOFDDORP - De oplossing van het lawaai, veroorzaakt door opstijgende vliegtuigen op de Polderbaan, heeft zo langzamerhand iets weg van een repeterende wekker. De gemeenteraad besprak donderdag het ribbelplan, aanleiding voor boeren om met hun tractoren te komen protesteren.

Verschillende plannen passeerden al de revue, zoals aspergeribbels, een hoge geluidswal, heuse piramiden en de ecobarrier. Geen van deze oplossingen vond genade in de ogen van Schiphol. Nu zijn repeterende ribbels van 3 meter hoog over een strook van zestig meter het tovermiddel.

Het grondgeluid was een nieuw verschijnsel, toen bleek dat taxiënde en stijgende vliegtuigen op de Polderbaan, destijds als ‘milieubaan’ gepropageerd, bij een bepaalde windrichting zorgden voor luid gerommel dat met name in Hoofddorp-Noord overlast veroorzaakt. Ook in Vijfhuizen en andere delen van Hoofddorp wordt dit type geluidhinder ervaren. Schiphol, de gemeente en de bewonersvereniging Hoofddorp-Noord zoeken sindsdien naar een oplossing.

De ecobarrier werd vorig jaar als het ei van Columbus uit de hoge hoed getoverd, een gigantisch windscherm dat werd ontvouwd bij opstijgende vliegtuigen. Schiphol torpedeerde de vondst, omdat volgens de luchthaven de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Het nieuwe toverwoord is het ‘landschapsontwerp’, de aanleg van 3 meter hoge ribbels over een zone van zestig meter. Het lijkt op een eerder plan van aspergeribbels, bekend van de aspergeteelt waarbij de asperges in ribbels worden gepland. Die ribbels moeten verhinderen dat het geluid zich over de grond voortplant, wat nu met name in de winter met harde, kale grond het geval is. Doel is om een geluidreductie van tien decibel te bereiken, van 91 naar 81.

Op verzoek van de PvdA-fractie die grote bezwaren heeft tegen het ribbelplan besprak de gemeenteraad dit plan donderdag. Eric Linschoten, projectleider van Schiphol, lichtte het project toe. De luchthaven wil de ribbels in twee fasen uitvoeren. Er wordt begonnen op grond van Schiphol en de gemeente en in het nieuwe recreatiegebied Buitenschot (ten noorden van de Geniedijk tussen IJweg en Hoofdweg). Dan volgen particuliere gronden. De eerste werkzaamheden, onder meer het storten van (volgens sommige aanwezigen licht vervuilde) grond, zijn al begonnen.

Tractor

Het plan is tegen de zin van de agrariërs in het gebied die officieel in beroep zijn gegaan. Een aantal parkeerden hun tractor vóór het raadhuis en waren ook bij de raadsessie over het plan aanwezig. Volgens hen maken de ribbels agrarisch gebruik onmogelijk. Woordvoerder Bijlsma lichtte de bezwaren toe en hield de deur op een kier met het aanbod te praten over andere oplossingen, zoals beplanting met olifantengras of maïs, gewassen die het lawaai kunnen verminderen.

PvdA-fractievoorzitter Tom Horn wil met een kleine strook beginnen en de gevolgen daarvan meten. Wetenschappers kunnen dan volgens hem berekenen wat het effect is voor een groter gebied. Fractievoorzitter Henk Kuipers van de VVD was het daarmee oneens en vond dat de aanleg gewoon moest beginnen. De effecten van de eerste ribbels kunnen al meteen worden gemeten. Ook verantwoordelijk wethouder Michel Bezuijen van Ruimtelijke Ordening voelde niet voor de benadering van Horn en wil niet langer wachten, omdat er afspraken met Schiphol zijn gemaakt


Reacties op dit bericht

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Is er een gedegen rapport (bv. van TPD/TNO Delft, de heer Eisses bv.) waaruit blijkt dat het werkt? Daarover is niets gezien of gehoord, ook niet op Geluidnieuws.

Al met al zijn grote twijfels gerechtvaardigd; ribbels zijn veel te laag en op te grote afstand van zowel de woonwijk als van de geluidsbron gelegen. Moet er dan zonder heel stevige onderbouwing met zoiets worden begonnen? Zolang er geen diepgaand onderzoek aan ten grondslag ligt doet het allemaal sterk denken aan luchtfietserij om de bevolking maar zoet te houden. Er wordt immers toch iets gedaan!!!De brullende motoren bevinden zich immers al gauw op tien meter hoogte, dus dat is al direct een nadeel t.o.v. wegverkeersgeluid. Je moet je voorstellen dat het gebulder zich voortplant tussen 0 m en 100 m hoogte waarvan je dan het geluid in de laagste 3 m tegenhoudt; nutteloos dus, want het 100 m hoge geluid buigt over een km afstand ook weer terug naar de grond en is dus net zo relevant. En dan gaat het ook nog om vrij laagfrequent lawaai (wat over alles heen ‘spoelt’). Dus ook hierdoor wordt bij deze grote afstanden het effect van een walletje nog weer extra beperkt.

Een barrière in de vorm van een kantorenwand langs de N201 (of een zwaar uitgevoerd zeer hoog geluidsscherm), dus vrij dicht voor de woonwijken waar het om gaat, zou wel kunnen helpen tegen het gebulder voor zover het door de atmosfeer komt.En als het om lawaai via de bodem gaat (afstralend van de grond en trillingen via de grond), moet je in de grond wat doen. Is al vastgesteld of het vooral via de bodem gaat i.p.v.. via de atmosfeer? Het roept de associatie op met het voor de meeste mensen ‘onhoorbare’ laagfrequente lawaai in Friesland/Groningen van de aardgascompressoren. Zitten er frequenties van 10 – 30 Hz in?.

Als mogelijke oplossing kan gedacht worden om een soort zaagtand patroon in de akkers aan te brengen dwars op (beter nog iets ‘schuin’ dwars op) de voortplantingsrichting van de trillingen; dus de akkers in min of meer oost-west lopende stroken verdelen die vanuit de 5P-baan richting woonwijk gezien, langzaam over 50 of 100 m oplopen van min 2 m tot + 2 m t.o.v. het huidige maaiveld, en dan vrij steil omlaag weer naar min 2 m en vervolgens opnieuw langzaam oplopend; dit door grondverplaatsing dus. Je krijgt dan akkers die iets hellen met geluidsafstraling en reflectie van de woonwijk af, die een zich langs het oppervlak voortplantende trilling reflecteren. Een helling is goed voor de ontwatering en het is altijd nog een kleine helling in vgl. tot veel zuid-Limburgse akkers, dus goed agrarisch te gebruiken. Is deze oplossing ooit onderzocht? Laat men eens beginnen met een strook van 50 á 100 m langs de N201 en het effect meten.Conclusie: al met al een uiterst merkwaardige aanpak waarbij de nodige vraagtekens meer dan gerechtvaardigd zijn.

n.b. Dit dossier Grondlawaai is buiten het Alderstafeladvies gebleven