Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ribbels gaan beginnen

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1048 
|
 Haarlems Dagblad 
Ribbels gaan beginnen

HAARLEMMERMEER - De aanleg van de ribbels bij de Polderbaan tegen het grondgeluid is begonnen. Maar voorlopig blijft dat beperkt tot de driehoek van twintig hectare die eigendom is van Schiphol. Pas als duidelijk is dat ribbels echt werken tegen het grondgeluid, kunnen er meer worden aangelegd.

Na jaren van het ontwikkelen en weer afschieten van plannen om het grondgeluid aan te pakken waar tienduizenden Hoofddorpers last van hebben, kwam vorig jaar het plan boven drijven om bij de kop van de Polderbaan een landschap van ribbels en geulen te maken. Dat moet de geluidsgolven absorberen en verstrooien. De agrariërs in het betrokken gebied voelden en voelen niets voor het plan.

Ook politiek waren er bedenkingen. Het is nogal een ingreep in het landschap terwijl de deskundigen het niet eens zijn of ze inderdaad wel echt gaan werken. Op initiatief van de PvdA nam de gemeenteraad donderdag het besluit om dat Schiphol alleen ribbels mag aanleggen op de eigen grond in de ‘kruising’ van de Polderbaan en de IJweg.Pas als metingen bij de Schipholribbels hebben aangetoond dat deze oplossing echt werkt, kan er elders wat gebeuren


Reacties op dit bericht

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Wat een geluk dat de gemeenteraad op initiatief van de PvdA hiertoe heeft besloten. Laat eerst Schiphol maar eens iets aantonen. Al eerder is op deze site onderstaande reactie gegeven.

Is er een gedegen rapport (bv. van TPD/TNO Delft, de heer Eisses bv.) waaruit blijkt dat het werkt? Daarover is niets gezien of gehoord, ook niet op Geluidnieuws.

Al met al zijn grote twijfels gerechtvaardigd; ribbels zijn veel te laag en op te grote afstand van zowel de woonwijk als van de geluidsbron gelegen. Moet er dan zonder heel stevige onderbouwing met zoiets worden begonnen? Zolang er geen diepgaand onderzoek aan ten grondslag ligt doet het allemaal sterk denken aan luchtfietserij om de bevolking maar zoet te houden. Er wordt immers toch iets gedaan!!!De brullende motoren bevinden zich immers al gauw op tien meter hoogte, dus dat is al direct een nadeel t.o.v. wegverkeersgeluid. Je moet je voorstellen dat het gebulder zich voortplant tussen 0 m en 100 m hoogte waarvan je dan het geluid in de laagste 3 m tegenhoudt; nutteloos dus, want het 100 m hoge geluid buigt over een km afstand ook weer terug naar de grond en is dus net zo relevant. En dan gaat het ook nog om vrij laagfrequent lawaai (wat over alles heen ‘spoelt’). Dus ook hierdoor wordt bij deze grote afstanden het effect van een walletje nog weer extra beperkt.

Een barrière in de vorm van een kantorenwand langs de N201 (of een zwaar uitgevoerd zeer hoog geluidsscherm), dus vrij dicht voor de woonwijken waar het om gaat, zou wel kunnen helpen tegen het gebulder voor zover het door de atmosfeer komt.En als het om lawaai via de bodem gaat (afstralend van de grond en trillingen via de grond), moet je in de grond wat doen. Is al vastgesteld of het vooral via de bodem gaat i.p.v.. via de atmosfeer? Het roept de associatie op met het voor de meeste mensen ‘onhoorbare’ laagfrequente lawaai in Friesland/Groningen van de aardgascompressoren. Zitten er frequenties van 10 – 30 Hz in?.

Als mogelijke oplossing kan gedacht worden om een soort zaagtand patroon in de akkers aan te brengen dwars op (beter nog iets ‘schuin’ dwars op) de voortplantingsrichting van de trillingen; dus de akkers in min of meer oost-west lopende stroken verdelen die vanuit de 5P-baan richting woonwijk gezien, langzaam over 50 of 100 m oplopen van min 2 m tot + 2 m t.o.v. het huidige maaiveld, en dan vrij steil omlaag weer naar min 2 m en vervolgens opnieuw langzaam oplopend; dit door grondverplaatsing dus. Je krijgt dan akkers die iets hellen met geluidsafstraling en reflectie van de woonwijk af, die een zich langs het oppervlak voortplantende trilling reflecteren. Een helling is goed voor de ontwatering en het is altijd nog een kleine helling in vgl. tot veel zuid-Limburgse akkers, dus goed agrarisch te gebruiken. Is deze oplossing ooit onderzocht? Laat men eens beginnen met een strook van 50 á 100 m langs de N201 en het effect meten.Conclusie: al met al een uiterst merkwaardige aanpak waarbij de nodige vraagtekens meer dan gerechtvaardigd zijn.

n.b. Dit dossier Grondlawaai is buiten het Alderstafeladvies geblevenGeplaatst door joop uit NULL

geluid is als een waterzak die ontploft en alle kanten opgaat. Dus conclusie grondribbels: de zoveelste fopspeen.