Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Reparatie van het voorgestelde nieuwe geluidsstelsel door de AldersTafel blijkt noodzakelijk.

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 681 
|
 PERSBERICHT SWAB en BLRS 
Reparatie van het voorgestelde nieuwe geluidsstelsel door de AldersTafel blijkt noodzakelijk.

PERSBERICHT

Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB)
Vereniging Bescherming Leefomgeving Regio Schiphol (BLRS) - 18 platforms

Amstelveen, 10 januari 2014

Bewoners onderschrijven onafhankelijk Schiphol onderzoek door bureau Helios (UK).
Afspraken om zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken worden nog niet
waargemaakt. Reparatie van het voorgestelde nieuwe geluidsstelsel door de AldersTafel
blijkt noodzakelijk.

Vandaag is het eindrapport van het onafhankelijk Helios onderzoek naar de
verklaarbaarheid van de inzet van de Buitenveldertbaan uitgebracht.
Aanleiding voor het onderzoek, in opdracht van de gemeenten Amsterdam en
Amstelveen, is de fors hogere inzet van de Buitenveldertbaan dan afgesproken in het
Alders Akkoord. De conclusies bevestigen de eerdere waarnemingen van bewoners:
De meteorologische omstandigheden rechtvaardigen niet de wijze van baangebruik.
SWAB-BLRS verlangt van Staatssecretaris Mansveld en de heer Alders om zich niet
langer te verschuilen achter ‘het weer’ maar de daadwerkelijk geconstateerde
problemen te gaan oplossen.

Voorbeelden van door Helios geconstateerde problemen zijn:
o Het nieuwe systeem geeft de Luchtverkeersleiding te veel operationele
vrijheid met als gevolg onbedoelde negatieve effecten voor de bewoners.
60% van de inzet van de Buitenveldertbaan valt volgens Helios buiten ‘het
spoorboekje’ maar zou volgens de ruim gestelde regels van het nieuwe
geluidsstelsel wel degelijk mogen;
o Afgesproken preferenties voor baangebruik worden onvoldoende gevolgd. In
plaats van het voorziene gebruik van 2 parallelle banen wordt de meer
overlast gevende Buitenveldertbaan ingezet;
o Het nieuwe systeem kenmerkt zich door strikt preferent baangebruik. D.w.z.
het inzetten van banen die het minste geluidshinder veroorzaken. Echter op
onderdelen zoals “de mate van zicht” is dit systeem minder strikt preferent
dan het oude stelsel met als gevolg meer geluidsoverlast voor de bewoners.

Op basis van het Helios onderzoek dringt SWAB-BLRS er bij Staatssecretaris
Mansveld op aan om ook de wijze van handhaving van het nieuwe voorgestelde
stelsel te repareren. Forse lokale overschrijdingen van de geluidsoverlast worden nu
onzichtbaar gemaakt door het ‘totaliseren en aansluitend middelen ’ over alle banen.
Bij een strikt preferentieel baangebruik systeem hoort ook een norm en handhaving
per individuele baan. Voor de lokale geluidsbescherming van bewoners is het
bovendien noodzakelijk dat goede afspraken worden gemaakt over de maximale
lokale geluidsbelasting. Zonder dat zijn de bewoners materieel gezien rechteloos.

Voor informatie : drs J.H. (Jan) Griese Tel 0297-582336
Vz St. SWAB 5500 leden
Secr. BLRS 18 platforms uit de groot regio Schiphol

BLRS (18 platforms uit de regio Schiphol “groot”)
1. Vereniging GEUS Aalsmeer Aalsmeer
2. Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen
3. Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert SWAB A.veen/Adam
4. Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam
5. Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden Amsterdam W
6. Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft Assendelft
7. Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum
8. Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee
9. Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk
10. Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede
11. Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie
12. Werkgroep Goedaardig Heemskerk
13. PVOS (Platform Vliegoverlast Velsen) Velsen
14. Dorpsraad Lijnden Lijnden
15. Schiphol watchers Hoofddorp
16. Platform “Oegstgeest ziet ze vliegen”’ Oegstgeest
17. Studiegroep Velsen Vlieghinder Velsen
18. Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB)


Reacties op dit bericht