Platform Vlieghinder Kennemerland
 

’Rem op groei Schiphol nodig’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1383 
|
 haarlems dagblad.nl 
’Rem op groei Schiphol nodig’

Laatste update 25 oktober 2012 14:10

SCHIPHOL - In de toekomstplannen voor de Amsterdamse regio wordt teveel uitgegaan van een verdere groei van de luchthaven Schiphol. Het is beter uit te gaan van een maximum van 510.000 vliegbewegingen, ook na 2020.

Volgens de ’werkgroep toekomst luchtvaart’ zijn er genoeg aanwijzingen dat er trendbreuk aan zit te komen. ,,De provincie Noord-Holland houdt bij het maken van een structuurvisie voor de regio onvoldoende rekening met een trendbreuk in de ontwikkeling van onze welvaart.’’
De werkgroep heeft een denktank van deskundigen uit verschillende (bewoners)groepen. De groep stelt dat wanneer de olieprijs de komende tien jaar verdubbelt, minder mensen een vliegticket kopen. Ook de omschakeling naar biokerosine is moeizamer en duurder dan tot nu toe werd gedacht. ,,De keuze van de provincie voor uitsluitend luchtvaartgebonden activiteiten in de Schipholregio veroorzaakt een eenzijdige regionale economie. Dat maakt de regio onnodig gevoelig voor economische schommelingen en het belemmert een omschakeling naar een meer gevarieerde economie.’’
In het Aldersakkoord is afgesproken dat Schiphol tot 2020 nog mag groeien tot maximaal 510.000 vluchten. Komend jaar wordt gerekend op 434.000 starts en landingen. De luchthaven kan dus nog voorlopig groeien, terwijl Eindhoven en Lelystad gaan dienen voor de overloop. Het netwerk van Schiphol is volgens de werkgroep nu al volgroeid en concurrerend met andere luchthavens. Het aantal bestemmingen, dat immers zo belangrijk is voor het bedrijfsleven, kan nog worden vergroot door vakantiecharters te weren en korte vluchten te vervangen door hoge snelheidstreinen.
Maar Schiphol gaat in haar Masterplan al uit van een groei van nu 50 miljoen passagiers naar 75 miljoen in 2025. En de provincie rekent met alle bedrijventerreinen ook op groei. Er wordt zelfs al rekening gehouden met een tweede Kaagbaan en het opheffen van de Aalsmeerbaan: in het verlengde van de Aalsmeerbaan wordt extra woningbouw voorzien. De werkgroep vreest dat wanneer de geluidsoverlast toeneemt, elders woningbouw onmogelijk wordt.
Tijdens een recent symposium over duurzame luchtvaart werd vooral gewezen op toekomstige vliegtuigen die alleen maar zuiniger en stiller worden. Ook worden steeds grotere toestellen ingezet. Maar volgens de werkgroep blijft de baancapaciteit beperkt, zelfs wanneer drie banen gelijktijdig worden gebruikt.
,,Maak van kroonjuweel Schiphol geen risicovolle economische ruggengraat’’, waarschuwt de werkgroep die sinds 2008 actief is. De notitie is ook verzonden naar de leden van de Tweede Kamer en alle regionale betrokkenen zoals bestuurders van de provincie en gemeenten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

,,Maak van kroonjuweel Schiphol geen risicovolle economische ruggengraat’’

Het is en blijft een conjuctuur gevoelige bedrijfstak. Een 'kroonjuweel' is mijn inziens dan ook sterk overdreven.

Geplaatst door hans buurma uit hilversum

@ V.O.S. Is het denkbaar dat de term kroonjuweel ironisch is bedoeld? Overigens vind ik Schiphol een prachtig bedrijf. Het is te betreuren dat het uit zijn krachten dreigt te groeien.

Geplaatst door Inwoner Buitenveldert uit Amsterdam

Mee eens dat het economisch belang van Schiphol voor de rest van de economie overschat wordt. Ik heb verschillende lokatie studies voor internationale bedrijven gezien. Een internationale luchthaven met goede en snelle verbindingen naar de meest gangbare bestemmmingen is belangrijk, een megahub is voor de meeste internationale bedrijven niet nodig. Echter een MegaHub is een economische activiteit op zich zelf. En een redelijk laagwaardige activiteit. De marges in de luchtvaart zijn flinterdun. Zoals het rapport terecht aangeeft loopt Schiphol op de huidige locatie tegen de grenzen van de groei aan. Indien de politiek echter kiest voor een MegaHub dan moet naar een andere locatie gekeken worden (Noordzee, eiland in het Markermeer, Breda, ...). En internationaal gezien zijn dit normale afstanden van de stad naar het vliegveld, zeker met een high-speed trein verbinding. In Oslo hebben ze dit al eerder gedaan. Kostbare grond van het oude vliegveld bij de stad kwam vrij voor andere activiteiten en met een snelle rail verbinding ben je snel bij het nieuwe vliegveld. Ook in Beijing en Dubai (Mega Hubs in het Oosten) wordt gekozen voor een nieuw vliegveld. Oprekken van Schiphol en uitbreiden van Lelystad geeft niet de capaciteit om als megahub mee te blijven doen in het internationale geweld. Je ziet dat Nederland internationaal achter gaat lopen. Pappen en nathouden, vasthouden aan verouderde successen en niet investeren in de toekomst. Goed rapport om de discussie te starten.

Geplaatst door hans buurma uit hilversum

Voor de duidelijkheid: de Werkgroep Toekomst Luchtvaart pleit tegen megahub op een andere locatie. Zeker niet Breda! Vanwege de sterke groei zal de luchtvaart er niet in slagen om in de komende 50 tot 80 jaar duurzamer te worden. Integendeel, de reductie van CO2 door bio kerosine zal door de groei worden ingehaald. De opwarming door NOx en waterdamp wordt niet aangepakt en zal door de groei zodanig toenemen dat luchtvaart de effecten van andere moeizame maatregelen tegen opwarming door fossiele energie gedeeltelijk teniet dreigt te doen. Daarover binnenkort meer. Daarom komen we met de oplossing van Hispeed. Niet tussen Schiphol en nog een megahub in ons land, maar tussen de bestaande hubs in de EU die alle tegen hun grenzen aanlopen en met deze extra klimaatneutrale capaciteit de vraag naar internationaal personenvervoer nog lange tijd aan kunnen.

Geplaatst door Inwoner Buitenveldert uit Amsterdam

Duidelijke toelichting. Hispeed is een prima oplossing, ook voor de reizigers. Minder wachttijden, meer comfort en aankomst in het centrum. Overigens kan verplaatsen van Schiphol naar een andere locatie ook indien er geen Mega-Hub is. In het voorbeeld van Oslo gaat het om een kleiner vliegveld dan Schiphol. Een ander voorbeeld is Denver, ook daar is ook het vliegveld in de buurt van de stad verplaatst naar afgelegen gebied. De huidige locatie van Schiphol is puur historisch, indien we nu opnieuw een locatie zouden moeten kiezen was het zeker op een andere afgelegen plaats (ik bedoel overigens niet Breda stad als optie , maar verder naar het Westen waar open gebied is).

Geplaatst door gerard uit NULL

@ Inwoner Buitenveldert: Ik ben ooit met de duitse high speed trein ICE naar waghäusel gereisd. flink voorbij Frankfurt. Van deur tot deur was dat net zo snel en met véél minder stress dan per vliegtuig. Plus dat ik mezelf niet zo ongeveer hoefde uit te kleden voor alle andere reizigers. En, 't was nog goedkoper ook...

Geplaatst door Inwoner Buitenveldert uit Amsterdam

@Gerard : Kan ik mij goed voorstellen. Ik reis heel vaak in Europa. En vliegen is behoorlijk oncomfortabel. Met de high speed is echt een verademing (heb zelf ervaring met reizen naar Parijs), het wordt zelfs weer leuk om te reizen. Zou het toejuichen indien er meer high speed bestemmingen komen.

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

@ Inwoner Buitenveldert. U schrijft dat u verschillende lokatie studies voor internationale bedrijven gezien hebt, waaruit blijkt dat een internationale luchthaven met goede en snelle verbindingen naar de meest gangbare bestemmingen belangrijk maar voldoende is en dat voor de meeste internationale bedrijven een mega hub niet nodig is. Zelf denk ik ook dat dat zo is, maar het zou fraaier zijn als ik dat met die studies zou kunnen staven. Kunt u die studies benoemen (door wie en wanneer uitgevoerd) en weet u misschien links naar de onderzoeksrapporten?

Geplaatst door Inwoner Buitenveldert uit Amsterdam

@Jaap de Groot. De studies die ik gezien heb zijn lokatie studies voor individuele bedrijven door een gespecialiseerd adviesburo. Geen openbare informatie waarnaar ik kan verwijzen.

Geplaatst door Maaike uit Leiden

Het is een idiote ambitie om een "mainport" midden tussen de huizen van miljoenen Nederlanders te willen hebben. Deze mensen zitten niet te wachten op meer "groei". Het eerste wat ik hoor als ik thuis kom is een passerend vliegtuig. Moet ik daar trots op zijn? Het is een ergernis voor velen!

Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

Ik ben zeer benieuwd wat dit kabinet gaat doen. Vooral de PvdA stak 5 sept bij de SWAB bijeenkomst haar nek uit. Als de geruchten kloppen komt er en PvdA staatssecretaris op Infrastructuur en Milieu. De Ham vraag krijgt deze ook Schiphol in zijn/haar portefeuille. We zullen in ieder geval de PvdA deze notitie sturen ! Het wordt hoog tijd dat er een andere wind gaat waaien. Echter de Sector en LVNL liggen op Ramkoers....... Hopelijk krijgt het parlement het LAATSTE woord, tenminste als men de hersenen laat werken....

Geplaatst door Woudstra uit Aalsmeer

Ik heb 40 jaar bij een vliegveld gewoond, De Kooy, en daarna naar Aalsmeer verhuisd vanwege mijn werk. Maar het ene is het andere vliegveld niet. Men had al 20 jaar geleden moeten besluiten om een eiland in zee te bouwen of in Flevoland een goede lokatie te zoeken. Schiphol is het vliegveld dat in feite is ingebowd door bebouwing en kan geen kant meer op. Een even volkomen absurde als verkeerde lokatie en dan nog praten over uitbreiding van de vluchten is gewoon waanzin en heeft men totaal geen enkele empatie voor de mensen in de omgeving die er eerder woonden dan dat Schiphol werd uitgebreid. Ik ben dan nog zo gelukkig dat ik mijn huis in deze tijd nog met winst kon verkopen en verhuizen binnenkort naar Vierhouten midden op de Veluwe.
Schipholleiding, wanneer beseffen jullie nu eens wat je aanricht onder de omwonenden buiten de winstcijfers. Eigenlijk zouden jullie op staande voet moeten worden ontslagen, geen enkel moreel besef.

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Wijze woorden hier. Van Maaike, van Woudstra en anderen. Want inderdaad, de wijde omgeving is door Schiphollawaai verziekt (terwijl die omgeving met duinen, strand, plassen, oude steden en oude polders juist zo mooi zou kunnen zijn). Dat de verantwoordelijken dat niet erkennen is eigenlijk ongelooflijk en inderdaad bewijs van gebrek aan moreel besef. Ik heb zelf familie die vanwege Schiphol is gevlucht naar Hoorn en naar Berkhout, buren zijn naar de Achterhoek gegaan, een nichtje naar Rotterdam. Wie volgt?

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Hoe diep de verantwoordelijke politici zijn gezonken wordt helaas ook uit het volgende duidelijk:

Het College van B&W (PU/VVD/CDA) heeft al voordat dit als voorstel in de Raad kwam (!) een nieuw bestemmingsplan buitengebied inclusief planMER ter inzage laten leggen.

In dit plan staat in het Hoofdstuk: Woon- en leefomgeving NIETS over de negatieve effecten van het zeer intensieve vliegverkeer op lage hoogte boven de bobouwde kom en de buitengebieden.
Men heeft onder overige door een extern bureau de OUDE 20KE contouren laten vermelden, terwijl al lang experimenten via de Alderstafel plaatsvinden die tot uitbreiding van die 20 KE contour tot over het gehele gemeentelijk gebied zullen leiden. Zo dreigt dit in RO termen Schipholterrein te worden.

Zeer wrang is dat door de oppositie (PvdA) kenbaar is gemaakt dat sinds de experimenten veel vaker geluidsniveau's rond 70 dB worden gemeten. Ook is het experiment Nachtregime mislukt en van de agenda gehaald.Het nieuwe stelsel VVA rammelt aan vele kanten!

Morgen lopen overigens de experimenten af en de evaluatiecriteria lijken te ontbreken?
Een professor die de gelijkwaardigheid met het nog bestaande stelsel zal gaan bepalen schijnt wel al te zijn benoemd.

Zo liet Rijkscommissaris Hans Alders onlangs tijdens een (besloten!) BRIEFING aan tal van bestuurders en politici uit onze regio weten. De verzamelde meute - VVD wethouder Portegies had bepaald dat debat niet was toegestaan! - nam het allemaal braaf voor kennisgeving aan.

Fijn toch dat onze Rijkscommissaris met de hand op het hart kon beloven dat de wetenschap geen enkele relatie tussen het zeer intensieve vliegverkeer op geringe hoogte en de algemene gezondheidtoestand van de bewoners heeft kunnen vinden!

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Cros op de helling , ik ga er vanuit dat je BenW Castricum bedoelt ? En waar staan de letters PU voor ? Het is toch ondenkbaar dat onder verantwoordelijkheid van Mevr. Portegies men nog met 20 Ke gaat werken? Het is ook te hopen, dat zij bij de Alderstafel en BRS {met gedeputeerde Talsma !}aandringt om met spoed die Transitionlayer te gaan verhogen! Niet per 2013 , maar NU ! VVD èn PvdA GUNNEN elkaar nu toch iets .. ? of ?

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

@ Jan Griese:

Het betreft hier het College van de gemeente Uitgeest, zoals wellicht bekend een van de zwaar door het vliegverkeer geteisterde gemeenten.
Sorry voor de onduidelijkheid, het zal overigens bekend zijn dat Castricum en Uitgeest aan elkaar grenzen.

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

@Cros op de h. Dank je Dat zijn dus nobodies daar te Uitgeest !

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Helaas behartigd de gemeente Uitgeest vrijwel niet de belangen van haar inwoners voor wat betreft het exorbinante vliegverkeer boven de gemeente. Indien je de bestuurders hier op wijst, worden de klachten die je hebt, doorverwezen richting millieu-dienst IJmond. Deze millieu-dienst op haar beurt, verwijst het weer naar de sector! Zo heb je als inwoner van een gemeente die onder een deken van herrie is komen te liggen, geen enkele invloed meer.

De AVBU (zie www. avbu.com)heeft een collectieve bezwaar lopen tegen de Schipholgroup. Dat blijkt bittere noodzaak te zijn, omdat van de politiek in Uitgeest vrijwel niets valt te verwachten.

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

@ V.O.S.:

Je slaat de spijker op de kop.
De AVBU hield ook steeds een pleidooi voor de glijvluchten, bracht dit via de bewonersvertegenwoordiger in bij de CROS, maar kreeg van Hans Alders het lid op de neus:

die glijvluchten, ONLOSMAKELIJK DEEL VAN HET ALDERS VOORSTEL, komen er eenvoudigweg niet! Het experiment Nachtregime werd al eeder van de agenda afgevoerd, zo gewenst kan Schiphol vanaf de zeer vroege uurtjes - en dus niet 06.30 uur zoals destijds nog door de beruchte Schiphol VVD gedeputeerde op RTV NH uitgebazuind! - van de CDA glijvluchten afzien. Vooral in de drukke perioden is dat goed te merken.

Voegen we hierbij de gemeten toename van de met rond 70 dB uitgevoerde passages op zeer geringe hoogte (de oppositiepartij PvdA wijst hierop), dan kan het ALDERSVOORSTEL EEN FARCE worden genoemd.

Let wel: dit is nog geen officieel AKKOORD zolang het niet wettelijk is verankerd.

De (besloten) BRIEFING door Alders onlangs in Beverwijk leverde ten slotte het pijnlijke gegeven op dat hoger aanvliegen wordt geblokkeerd door veiligheidsmarges bij het parallel aanvliegen, waarbij de kisten elkaar zeer dicht naderen. Vandaar dat op zo'n 500 - 700 meter hoogte pal over de woonkernen wordt gevlogen in de onveiliger modus, meest in flauwe bochten. Ook daar wijst de AVBU al jaren op.

De Uitgeester politiek lijkt echter ziende blind en horende doof.......

Vandaag zijn de experimenten voltooid.
De Rijkscommissaris Alders heeft niet alleen de bewonersvertegenwoordiging gemanipuleerd en de experimenten tot een slecht einde gebracht. Zoals hij zelf in de briefing toegaf heeft hij zich van het begin af aan op een belangrijk aspect volkomen verkeken:

DE METEOFACTOR BEPAALT IN AANZIENLIJKE MATE DE HINDER, TERWIJL DE BEREKENINGEN OP FABRIEKSGEGEVENS ZIJN GESTOELD.

Deze weeffout maakt de Alderstafels nog ongeloofwaardiger en het wordt interessant hoe dit in de komende evaluatie zal worden meegenomen.

Toelichting afkorting:
AVBU is de Algemene Bewonersvereniging Uitgeest met rond de 1000 leden.

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Dank je wel Cros op de H.
1)Vergis je niet! Bij de Buitenveldertbaan rapportage werd ook gesteld dat het weer de boosdoener was. Onze SWAB deed zelf onderzoek via KNMI windrozen. Conclusie: Men klets uit de nek.Het eerste kwartaal 2012: ruim 14.000 vluchten, met nauwelijks parallel baangebruik
via Polder -enKaagbaan. Het 2e Kwartaal hier slechts ca 4000 vluchten. Voor het eerst werd er prima parallel gevlogen.. Het weer week weinig af van het 1e kwartaal..zoals men wel stelde ! daarna is het weer volkomen chaos. Als er een buitje is te zien op de weer-kaarten bij den Helder,anticipeert men daar al op... onvoorstelbaar. Al sinds 2004 komt het parallele vliegen niet van de grond.. Daar moet ook een truc achter zitten, want de Icao regels schrijveneen min afstand van ca 700 m voor die veilig zou zijn. De banen liggen 2 KM van elkaar, en met enige mist of regenwordtniet parallel gevlogen. VRAAG hebben jullie daar geluidmeters en welke ? Geluidsnet ? of baseren jullie je op Nomos ?
2) Naast de financiële capriolen die de VVD Gedeputeerde uithaalde, had hij meer dan een dikke vinger ind e pap aan de Alderstafel ! Ligt het nu niet voor de hand dat julklie je rechtstreeks tot Gedeputeerde Talsma wenden NU ? Hij zou goed moeten, weten wat er allemaal niet deugt aan dit hele Alders Acccoord in destijgers En mocht de heer Alders dit lezen: " Beter ten halve gekeerd,dan ten hele gedwaald" met dit wangedrocht!!

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

@ Jan Griese

1. Uit de ervaringen hier blijkt dat vanwege vaak heersende flinke windsterkte de hinder door de combinatie erg laag vliegen en bijsturen met gebruik van het motorvermogen veel groter is dan de fabrieksspecificaties bij een gemiddelde vlucht. En daar zijn de berekeningen op gebaseerd. Dit kan ook de door de PvdA geconstateerde extra overlast rond 70 dB (officieel Nomos meetpunt nog bestaande stelsel)deels verklaren, een antwoord hierop wordt door de instanties niet gegeven. De milieudienst houdt het op nu eenmaal met het VVA stelselexperiment te verwachten z.g. meer minder hinder........
Bij de besloten BRIEFING bracht Alders de meteo factor wel in verband met baangebruikvariaties.

2. Het rapport van de operatie Schoon Schip is net uit en inderdaad lijkt het interessant om dit te scannen op de rol van de ex VVD Schiphol gedeputeerde bij de implementatie van het Mainportbeleid via het Provinciaal bestuur.
Cruciaal zou hier kunnen zijn de Luchtvaartnota die destijds door de provincie onder stevige druk van de sector en aandeelhouders het Rijk en Amsterdam werd aangenomen. De keuzemogelijkheid in dit document om wat meer terughoudend met Schiphol en de vastgoed ambities om te gaan is destijds helaas niet aangegrepen.

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Laatste nieuws:

Na de publicatie van het Provinciaal rapport Schoon Schip is gisteren de VVD voorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Milieu teruggetreden als commissaris bij SADC.

Zoals in het rapport staat te lezen (http://www.provincienoordholland.nl) houdt deze Schiphol Area Development Company zich bezig met vastgoedontwikkeling in de gehele Metropoolregio Amsterdam. Voor een indruk van de omvang van dit gebied zie: www.metropoolregioamsterdam.nl

Als in ons land nog onafhankelijk onderzoek mogelijk is, dan zou dit binnen de burelen van het Provinciehuis in Haarlem opgerichte SADC samen met andere onduidelijke zaken rond de Schiphol ontwikkeling er bepaald voor in aanmerking komen?

Want hoe is het mogelijk dat de Schipholterreinen langzamerhand de gehele Noordvleugel beslaan?

Geplaatst door hans buurma uit hilversum

@cros op de helling: In de toekomst worden dat er nog meer, gezien het voornemen van dit provinciebestuur om uitsluitend nog luchtvaartgebonden activiteiten in de Schipholregio aan te trekken. Dat vergroot de vraag naar luchtvaart en wordt door het bestuur nuttig geacht voor het netwerk van Schiphol.