Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regionale luchthavens mogen veel herrie maken van kabinet

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 950 
|
 Stichting natuur en Milieu 
Regionale luchthavens mogen veel herrie maken van kabinet

De herrie van regionale luchthavens zal de komende jaren flink gaan toenemen. Dat is de conclusie naar aanleiding van de beantwoording van kamervragen door minister Peijs op 11 oktober 2006 over de wijziging van de Wet luchtvaart. Met de wijziging worden bevoegdheden gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies.

De geluidsnorm die in de wet wordt gebruikt is dezelfde als die voor snelwegen. Vliegtuigen en met name helikopters geven echter veel meer hinder dan snelwegverkeer. De bevolking wordt zo volstrekt onvoldoende beschermd tegen herrie van kleine luchthavens.

Bovendien worden omwonenden door de wet buitenspel gezet. De beroepsmogelijkheden in de wet komen – ondanks grote bezwaren van de Raad van State hiertegen -  namelijk te vervallen. Anders dan tegen een lawaaiig bedrijf kunnen burgers geen beroep instellen bij de Raad van State als een vliegveld wordt uitgebreid of een helikopterhaven wordt aangelegd.

Het kabinet wijst vliegveld Lelystad aan als overloop voor Schiphol. In plaats van de overlast zo veel mogelijk te concentreren wordt ervoor gekozen meer mensen aan meer overlast bloot te stellen. In dit specifieke geval is er niet voor gekozen te decentraliseren. De provincie Flevoland heeft hier niets over te zeggen. Natuur en Milieu vindt dat de groei van de luchtvaart geconcentreerd moet blijven op Schiphol en ziet vliegveld Lelystad als een zakenluchthaven onder provinciale sturing.

Nota van wijziging Wet luchtvaart (11 oktober 2006)Reacties op dit bericht

Geplaatst door Vos uit NULL

Schiphol is dan zeker ook 'regionaal'?
Wordt er met meerdere maten gemeten?
Of is Schiphol het referentiepunt?

Bovendien worden omwonenden door de wet buitenspel gezet. De beroepsmogelijkheden in de wet komen – ondanks grote bezwaren van de Raad van State hiertegen - namelijk te vervallen. Anders dan tegen een lawaaiig bedrijf kunnen burgers geen beroep instellen bij de Raad van State als een vliegveld wordt uitgebreid of een helikopterhaven wordt aangelegd.

Van Peijs: gij zijt niet wijs!


Geplaatst door cns uit Deltametropool

De regie rond de luchtvaartwetten vond van buitenaf plaats. Er werd een knip aangebracht tussen de Mainport Schiphol en de overige,regionale luchthavens. Politiek en omwonenden werden misleid en lijken nu de wrange vruchten te plukken. Hoe lang zullen de verantwoordelijken echter nog vrijuitgaan? Hun waanzin begint teveel zichtbaar te worden....