Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regionale en kleine velden en General Aviation(Kleine luchtvaart en NIMBY?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1794 
|
 Luchtvaartnieuws 
Regionale en kleine velden en General Aviation(Kleine luchtvaart en NIMBY?

Column van Benno Baksteen op www.luchtvaartnieuws.nl

17-10-2004

Naast Schiphol telt Nederlands nog 10 militaire velden, 6 regionale velden, 11 groene ofwel kleine velden en 14 zweefvliegterreinen. Deze velden zijn niet te vergelijken met Schiphol, maar soms behandelen we ze alsof het allemaal kleine Schipholletjes zijn. Een kleine greep uit de laatste ontwikkelingen rondom deze velden: Lelystad en Teuge moeten beperkende maatregelen aan haar gebruikers opleggen om binnen de geluidsgrenzen te blijven, vliegveld Hilversum zou gesloten moeten worden en ook het voortbestaan van de Kooy, Soesterberg en Twente wordt door de bezuinigingen bij het ministerie van Defensie bedreigd. Begin dit jaar moest zelfs een zweefvliegterrein sluiten omdat er teveel geluid werd gemaakt…..

In de regionale media, door actiegroepen en door sommige politieke partijen worden deze velden als bedreigende mini-Schiphols afgeschilderd. Argumenten uit de nationale Schipholdiscussie worden één op één toegepast op deze velden en zijn meer gebaseerd op emotie dan op juiste feiten en cijfers.

Externe veiligheid zou onvoldoende gegarandeerd zijn, de vervuiling door de gebruikers van de regionale en kleine velden zou veel te groot zijn en het geluid waaraan omwonenden worden blootgesteld is volgens sommigen ondragelijk. Tevens wordt beweerd dat het nut van deze velden en de kleine luchtvaart (general aviation) die daar plaatsvindt zo gering is dat sluiten de enige gerechtvaardigde optie is.

De werkelijkheid ligt toch iets anders. De general aviation is een belangrijke tak van vervoer die vaak wordt onderschat in zijn nut en noodzaak. Ten onrechte wordt de general aviation vaak gezien als puur recreatief. Met 8% is dit slechts een heel klein gedeelte van het vliegverkeer.

Op de eerste plaats zijn de general aviation en de regionale- en kleine velden verantwoordelijk voor de opleiding van vliegers. In zweefvliegtuigen en kleinere toestellen doen zij de nodige ervaring op om ons later naar New York of Kaapstad te vliegen of om als militair vlieger dienst te doen bij de luchtmacht. De general aviation is de kweekvijver voor de grote luchtvaart. Tweede belangrijke taak is de uitvoering van de vluchten voor algemeen nut. Trauma-helikopters, ambulancevluchten, politievluchten, spuitvluchten en inspectievluchten zijn hier voorbeelden van. Rondvluchten, zakelijk vervoer, vluchten voor de off-shore industrie, fotovluchten en reclamevluchten zijn voorbeelden van de grote hoeveelheid commerciële activiteiten op de velden. Ook ontlasten de vakantie charters die vanaf verschillende regionale velden vertrekken het vervoer vanaf Schiphol en daarmee de drukte op de wegen naar Schiphol toe.

Tenslotte mag de recreatieve waarde van de velden niet onbesproken blijven. Zweefvliegen, airshows, parachutespringen en vliegen in zelfbouw toestellen of in de ‘gewone’ kistjes zijn voor velen een bron van vermaak. Voor de vliegers en de vele bezoekers van de velden.

De vliegvelden bieden ook in ruimtelijk opzicht een aantal voordelen. Vliegvelden maken een belangrijk deel uit van de open ruimte in ons land en zijn een buffer tegen het volbouwen van bepaalde gebieden. Tevens zijn het groengebieden met een bijzondere flora- en fauna, zo bleek uit meerdere onderzoeken. Op en rond vliegveld Hilversum komen bijvoorbeeld bijzondere orchideeën, dassen, vleermuizen, roofvogels en kamsalamanders voor.

De overlast van deze velden is feitelijk zeer beperkt. Allereerst de geluidsoverlast. Bovenstaande luchtvaart wordt met zo’n duizend luchtvaartuigen mogelijk gemaakt. Dat is een bijzonder gering aantal, zeker als je bedenkt dat er in Nederland 6 miljoen auto’s, 543.000 brommers, 335.000 motoren en 100.000 pleziervaartuigen zijn. Ook het geluid dat die vliegtuigen produceren is relatief beperkt. En, mede omdat de meeste velden op enige afstand van bebouwing liggen, het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal klagers per veld meestal op de vingers van één hand te tellen is.

Ten tweede de vervuiling. Het zal u niet verbazen dat de vervuiling die de general aviation veroorzaakt in het niet valt bij de totale landelijke uitstoot. Al het vervoer (auto, treinen, schepen, vliegtuigen, vrachtwagens) ter wereld neemt 20% van het gebruik van fossiele brandstoffen voor haar rekening. De luchtvaart neemt 3% van deze 20% voor haar rekening en de kleine luchtvaart 0,03%. Beperkende maatregelen voor de general aviation, BTW en accijns verhogingen op binnenlandse vluchten, zullen dan ook geen ‘wezenlijke’ bijdrage leveren aan een schonere lucht of het bereiken van de CO2 waarden zoals afgesproken in het Kyoto-verdrag.

Resumerend: de overlast van deze velden is zeer beperkt en het nut van de velden is groot. Laten we dus niet doen of we te maken hebben met vele kleine Schiphols, maar de feiten op een rijtje zetten en de velden de plaats geven die ze verdienen.

Benno Baksteen
Voorzitter Platform Nederlandse Luchtvaart

============
commentaar PVRC:
- Baksteen geeft uiteindelijk toe Schiphol wel degelijk overlast geeft:  zowel (zeer kostbare!) verkeersinfarcten alsmede geluidsoverlast…. 
- ik hoop niet dat een vrije-tijdspiloot van Baksteen ‘ons’ ooit naar Kaapstad zal vliegen! Voor een opleiding tot verkeervlieger is ervaring in een pleziervliegtuigje helemaal vereist. Daarvoor bestaat in Nederland een zeer gedegen opleiding. Vliegen in zo’n pleziervliegtuig is overigens wel ‘fun’ voor een verkeersvlieger. Misschien dat verkeersvlieger Baksteen daarom die vliegveldjes wil openhouden?

Heeft ook Baksteens denken NIMBY trekken?

Maar nu in ernst. Wat de heer Baksteen nalaat te vermelden is dat vooral de militaire luchtvaart indirect sterk bijdraagt aan de intensiteit van de geluidsoverlastoverlast die in Nederland door de commerciele luchtvaart veroorzaakt wordt.
De militaire luchtvaart is de oorzaak dat meer dan een kwart van het luchtruim niet beschikbaar is voor het ontwerpen van meer aangepaste vliegpatronen rond Schiphol.
Het zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn verkeer naar de Polderbaan noordelijk Nederland te laten binnenvliegen en, al was het ‘s alleen nachts, bezuiden Alkmaar via een rechte lijn en met een stille procedure naar de Polderbaan te leiden. Dit kan een enorme verbetering betekenen omdat zo
de helft van de totale overrlast doodier nachtelijk landen veroorzaakt kan worden voorkomen.
Militair vliegverkeer maakt dit momenteel onmogelijk.

Zo hebben alle medailles twee kanten.

Zoals gebruikelijk moet je ook bij de PNL kijken naar de context. De PNL heeft er belang bij de kleine luchtvaart te beschermen.
Een beetje meer inschikken van die kant zou wel eens goed kunnen zijn voor de economie.
Waarmee ik maar wil zeggen….


Reacties op dit bericht

Geplaatst door degraafanne uit NULL

ik wil heel graag weten of en hoe via die vliegveldjes vluchtelingen verscheept worden