Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regionale Luchthaven Den Helder

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 613 
|
 Milieufederatie Noord-Holland 
Regionale Luchthaven Den Helder

Milieufederatie Noord-Holland; nieuwsbrief 9


Den Helder Airport (DHA) wil uitbreiden, het liefst tot een regionale luchthaven. Een nieuwe naam en ontvangsthal hebben zij al. Nu nog de vliegtuigen en passagiers. 

Om deze ontwikkeling en groei mogelijk te maken heeft DHV, het voormalige helikoptervliegveld De Kooy, een verzoek ingediend bij de Staatssecretaris van Defensie om het aantal civiele vliegtuigbewegingen van nu 16.000 structureel te verhogen naar 20.000. Van oudsher is De Kooy het vliegveld van waaruit vandaan helikopters vertrekken naar de offshore-platformen in de Noordzee. Maar het vliegveld wil zich in de toekomst ook richten op lijnvluchten naar Engeland, recreatievluchten (over de bollenvelden) en zakenvluchten. De Milieufederatie Noord-Holland vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. DHA zou niet het kleine broertje van Schiphol moeten willen worden. De regio kenmerkt zich nu nog door relatieve rust, ruimte en groen. Deze kwaliteiten zouden economisch uitgebouwd moeten worden; een steeds maar groeiende luchthaven verstoort letterlijk en figuurlijk deze kwaliteiten. Tezamen met de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Landschap Noord-Holland heeft de Milieufederatie bedenkingen ingediend tegen de structurele verhoging van het aantal vliegbewegingen. Het vliegveld De Kooy is pal gelegen naast het Balgzand, een belangrijk foerageergebied voor tienduizenden vogels. Het voedselrijke slib van het Balgzand is voor 14 internationaal belangrijke vogelsoorten onmisbaar. Een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen moet dan ook worden getoetst aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. De toetsing die DHV bij de aanvraag heeft ingediend, o.a. mede gebaseerd op nog geen dag veldwerk (!), vinden wij echter onzorgvuldig, onvolledig en dus volstrekt onvoldoende. Zo heeft men alleen gekeken naar het verstorend effect van helikopters op vogels en zeehonden; naar het verstorend effect van vliegtuigen heeft men geen onderzoek gedaan, dit terwijl juist het aantal vliegtuigbewegingen drastisch zal gaan stijgen. Verder is er slechts onderzoek gedaan naar een beperkt aantal vogelsoorten en is er niet gekeken naar trekvogels. Ook voor wat betreft nut en noodzaak van de toename van het aantal vliegbewegingen plaatsen wij de nodige vraagtekens. DHV onderbouwt de verwachte toename van het aantal helikoptervluchten met een verwijzing naar de fiscale stimuleringsmaatregelen die het Ministerie voor Economische Zaken enkele jaren geleden heeft genomen voor het bevorderen van de exploratie en productie van relatief kleine gasvelden. Maar wat blijkt, deze stimuleringsmaatregel is recentelijk in de bezuinigingsronde afgeschaft. Dus met die verwachte groei zal het dus ook wel meevallen. Tot slot zal de toename van het aantal vliegbewegingen leiden tot meer geluidshinder, milieubelasting en tot meer onveiligheid in de regio. Vooral over de onveiligheid moet niet licht gedacht worden, het vliegveld is namelijk omgeven door allerlei andere gevaarlijke objecten, zoals een munitiedepot en gasbehandelingsstation. Volgens het MER is de onveiligheid in twee jaar al met 61% toegenomen (zie ook onze nieuwsbrief nr. 5). Ook Staatsbosbeheer heeft, vanwege het feit dat toename zal leiden tot en verdere aantasting van het Texelse duingebied, bezwaar aangetekend tegen de vergunning.


Reacties op dit bericht