Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regio wil profiteren van boetes luchtvaart

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 832 
|
 Amstelveen.blog.nl 
Regio wil profiteren van boetes luchtvaart

Zonder inbreng van de regio is ontwikkeling van Schiphol niet mogelijk. Dat zeggen de colleges van B&W van Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer in een gezamenlijke reactie op de zoveelste luchtvaartnota van het kabinet. Die heet deze keer ‘Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie.’ Zij refereren aan de afspraken die gemaakt zijn via de zogenaamde Alderstafel, een platform waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd en waarin Amstelveens wethouder Pols namens de regiogemeenten zitting heeft. De drie colleges vrezen dat sommige van die afspraken niet doorgaan wegens de economische situatie.Een van de afspraken is dat zal worden geëxperimenteerd met een nieuw normen- en handhavingstelsel. Dat moet sturing geven voor het gebruik van de diverse banen. Daar komen ook bestuurlijke boetes uit voort en de regiogemeenten zeggen het redelijk te vinden dat de regio daarvan profiteert. Die heeft tenslotte ook het meest last van de luchthaven, is de redenering.

De colleges zijn bezorgd ocer het feit dat het Rijk de mogelijkheden wil onderzoeken om het onderscheid tussen binnen- en buitengebied op te heffen. ‘Er moet voor worden gewaakt dat ernstig gehinderden in het binnengebied één-op-één worden uitgeruild voor minder gehinderden in het buitengebied, omdat het toevallig binnen de aantallen past,” aldus de colleges in hun reactie aan de ministers Eurlings en Cramer. “Wij verwachten dat u deze groep mensen in het binnengebied zult beschermen en dat zij niet worden benadeeld door het opheffen van de grens tussen binnen- en buitengebied.”

In de reactie wordt verder onder meer gezegd dat ook Amstelveen en Aalsmeer last hebben van zogenoemd grondgeluid. Daarvan is niet alleen in Hoofddorp sprake, zoals het kabinet kennelijk meent. De gemeenten zijn in overleg met Schiphol over een oplossing.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" De colleges zijn bezorgd ocer het feit dat het Rijk de mogelijkheden wil onderzoeken om het onderscheid tussen binnen- en buitengebied op te heffen. ‘Er moet voor worden gewaakt dat ernstig gehinderden in het binnengebied één-op-één worden uitgeruild voor minder gehinderden in het buitengebied, omdat het toevallig binnen de aantallen past,”

Dat is nu wat er al die tijd, sinds Schiphol een geld-generator is geworden t.b.v. de Staat der Nederlanden, is gebeurd.
Men heeft altijd enkel en alleen maar naar aantallen gehinderden gekeken (terwijl de groep gehinderden niet eens serieus werden en worden genomen). Het z.g. buitengebied is inmiddels ook zwaar verziekt door de blijkbaar nimmer aflatende stroom overscherende toestellen (hoezo crisis?).
Ergo: de tendens is inmiddels geworden dat het binnengebied beter beschermd blijkt te zijn dan het buitengebied. Alsof wij hier in het buitengebied niet ernstig gehinderd zijn!
Als dat gelijk wordt getrokken, is er dan sprake van 'eerlijk zullen wij alles delen?'.
Of wordt het buitengebied eindelijk eens gelijk gesteld aan het binnengebied?
Dan is er sprake van een zoveelste uitbreiding......de spreekwoordelijke herrie-vlek zal dan nog groter worden.
Men heeft gewoon geen oplossing voor het complexe probleem. Geen ministerie zal dat echt toegeven. Dus moddert men maar door, het is tenslotte werkverschaffing......ook als er mensen doodziek van worden.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Officieel is er geen scheiding tussen binnen en buiten gebied.
Er is een scheiding op Lden grens waarbij het binnengebied ongeveer binnen de 58 Lden valt en het buitengebied ongeveer binnen de 48 Lden.

Er is inderdaad geen oplossing...Niet boven bevoljt gebied vliegen is blijkbaar niet mogleijk omdat er altijd wel een aantal mensen onder de vliegroutes wonen...

Alleen een luchthaven uit bevolkt gebied halen (naar zee) of zeer hoog aanvliegen/steil vertrekken(dan belast je het kleinst geografische gebied mogelijk)

Zet deze oplossingen maar eens in gang!