Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regio stelt functie Schiphol boven groei

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 556 
|
 Trouw 
Regio stelt functie Schiphol boven groei

(Novum) - Haarlemmermeer. De regio Schiphol moet zich toeleggen op de ‘knooppuntfunctie’ die de luchthaven vervult als centrum in een netwerk van 250 bestemmingen. De schaarse ruimte rond het vliegveld moet worden toegewezen aan bedrijven die aan de luchthaven zijn gebonden en niet aan bijvoorbeeld extra landingsbanen. Dat staat in een toekomstvisie van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) die vrijdag wordt gepubliceerd. Volgens deze visie moet de kwaliteit van de leefomgeving rond Schiphol sterk verbeteren. Daartoe moet de geluidshinder van de luchthaven worden beperkt.

In de BRS werken de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland samen. Het rapport is bedoeld als bijdrage aan de besluitvorming over Schiphol. De BRS wil de noordelijke Randstad weer een van de economisch meest aantrekkelijke regio’s van Europa maken. De Tweede Kamer debatteert nog voor de zomer over de toekomst van Schiphol. In april besloot het kabinet dat de luchthaven moet kunnen groeien, maar dat de geluidshinder moet worden beperkt.

De BRS vindt de aanpak van geluidshinder zoals die is voorgesteld door het kabinet te vrijblijvend. “Ook al is het aantal klachten van omwonenden verminderd, het vertrouwen in het beleid laat te wensen over”, zegt BRS-voorzitter Ton Hooijmaijers. “Laat staan dat er draagvlak is voor verdere ontwikkeling van de luchthaven.”

De knooppuntfunctie van Schiphol is volgens de BRS belangrijker dan de mogelijke groei van de luchthaven. Daarom moet de beperkte ruimte rond het vliegveld worden gebruikt om aan de luchthaven verbonden activiteiten aan te trekken op het gebied van cultuur, wetenschap, congressen, toerisme en economie. Om hier ruimte voor te maken, zouden eventueel vluchten naar Almere moeten worden verplaatst.

In de toekomstvisie wordt gesteld dat de geluidshinder moet worden beperkt door bijvoorbeeld hogere landingstarieven te hanteren en overtreders streng te beboeten. Ook moet worden geïnvesteerd in isolatiemaatregelen voor omwonenden, compensatiemogelijkheden voor bewoners die moeten verhuizen en investeringen in de verbetering van de woonomgeving.

De BRS is tegen het door het kabinet voorgestelde systeem van ‘salderen’. Dat houdt in dat de luchthaven geluidsoverlast bij een meetpunt mag wegstrepen tegen een ander meetpunt waar het geluid onder de maximale norm blijft. De BRS wil ruimte voor groei scheppen door het belonen van stiller vliegen en het beperken van nachtvluchten.

Het kabinet heeft aangekondigd dit jaar een overeenkomst met Schiphol te sluiten over de beperking van geluidsoverlast. Het regionale samenwerkingsorgaan roept het kabinet op om de BRS en andere betrokken partijen hierbij als ‘volwaardige partners’ te betrekken.


Reacties op dit bericht