Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regio helpt Schiphol met geluidsprobleem

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 887 
|
 Haarlems Dagblad 
Regio helpt Schiphol met geluidsprobleem

DEN HAAG - 
De luchtvaartsector heeft een akkoord bereikt met de regio waarmee wordt voorkomen dat Schiphol later dit jaar op slot gaat. Enkele van de meest knellende geluidshandhavingspunten mogen tijdelijk worden verhoogd. Dat hebben goed ingevoerde bronnen maandagavond laat bevestigd.

Het akkoord onder leiding van de Groningse Commissaris van de Koningin Hans Alders bevat ook afspraken over maatregelen om de geluidshinder te verminderen. In het najaar volgen nadere onderhandelingen over de groei en milieuhinder op middellange termijn. Het plan van bewoners om Schiphol tot maximaal 500.000 vluchten per jaar te laten groeien, is daarbij nog steeds onderwerp van gesprek. Schiphol wil groeien naar 600.000 vluchten, maar stuit daarbij naar eigen zeggen op milieugrenzen die te krap zouden zijn vastgesteld.


Zie ook:


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"met de regio"? Wie heeft mij en mijn buren vertegenwoordigd dan?

Wat een tuig, werkelijk misselijkmakend. Wetgeving ontwikkeld om van tafel geveegd te worden, willens en wetens. Hoe lang duurt het nog voordat iemand 'het genoeg' vindt en naar middelen grijpt die niet goed te praten zijn?

Geplaatst door Olav uit NULL

FF WACHTEN ?

Hoorde dat 'de Alderstafel' nog vandaag een persbericht zal uitgeven.


Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Meneer Aalegeiz, uw reactie is mij uit het hart gegrepen. Inderdaad, wie heeft mij en mijn buren vertegenwoordigd? Er zit niet één persoon aan de Alderstafel met een mandaat van de omwonenden, en dit terwijl het om 3 miljoen omwonenden gaat (minister Winsemius 2006). Alsof omwonenden op welke wijze dan ook medezeggenschap gehad hebben in de samenstelling van de Alderstafel, alhoewel die indruk wel op grote schaal gewekt werd door de heer Eurlings tijdens het A.O. van afgelopen donderdag.
Het was mij overigens ook niet bekend dat de Alderstafel regeringsbevoegd is. Hoort het besluit handhavingspunten op te rekken, ook al is het maar tijdelijk, niet bij de regering te liggen?
Ook de zin "Het plan van bewoners om Schiphol tot maximaal 500.000 vluchten perjaar te laten goeien..." stoort mij in hoge mate. Dit is helemaal nooit mijn plan geweest. En ik me maar afvragen hoe het nou toch mogelijk was dat ik gisteren vrijwel de hele dag de Buitenveldert baan over me heen kreeg!!Dat ding was toch bijna volgevlogen, waarom werd er dan bij het weer van gisteren volop gebruik van gemaakt? Hoe naïef kan iemand zijn.
Olav, normaalgesproken ben ik ook iemand die eerst op de volledige gegevens wacht, maar ik kan me met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat ik blij word van een persbericht uitgegeven door de Alderstafel.
We worden voor de zoveelste keer op grote schaal belazerd. Wanneer zeggen we als omwonenden: "Genoeg is genoeg" in plaats van toch maar accoord te gaan met nog een schepje erbij.
Als ik Schiphol was zou ik me maar niet te veel zorgen maken over de milieugrenzen die te krap zouden zijn vastgesteld (alleen deze godspe al), ze worden toch wel weer opgerekt.

Rieneke Schokking

Geplaatst door Johan uit NULL

Dit zijn m.i. dames en heren die gewend zijn alles in een spreadsheetje te gieten, een documentje met een mooie kaft te produceren, en na een middagje vergaderen met een voldaan gevoel huiswaarts keren, de bewoners die reeds kopje onder gegaan zijn verbijsterd achterlatend! Kortom theorie, theorie en nog eens theorie. De praktijk van elke dag interesseert ze geen ene lor! Is zo moeilijk te besturen.

Geplaatst door gerard uit NULL

MEER DAN SCHANDALIG!
De regio (omwonenden?) stellen ondubbelzinnig de milieugrenzen ten dienste aan de groei van Schiphol in plaats van aan datgene waarvoor ze bedoeld zijn, de bescherming van het leefmilieu van de omwonenden. Een beter bewijs dat we altijd voor het lapje werden gehouden, en nog voor het lapje worden gehouden, is er niet. Zonde van alle energie die de omwonenden in de verdediging van hun zaak stopten. Het laatste restje vertrouwen in de overheid, ook de lokale, ook de cros met zijn 'bewondersvertegenwoordigers' is bij mij volledig weggeslagen. Werkelijk onbehoorlijk dat, als het er op aan komt, alles en iedereen zich in dienst stelt van de capaciteitshonger van Schiphol. Dit land is het niet waard dat ik daar nog energie in stop.

Dit had eenvoudig voorkomen kunnen worden als de Slotcoördinator zijn werk goed gedaan had. Gewoon niet méér slots toewijzen dan de milieuruimte toestaat. Eenvoudig en doeltrefffend, dan werken de milieu-eisen ook waarvoor ze bedoeld zouden moeten zijn: milieu-eisen die de omwonenden duurzaam beschermen! En geen rookgordijnende schaamlapjes die je opdoekt als ze niet meer passen...


Geplaatst door Olav uit NULL

Hallo Rieneke en vriend R. Aalegeiz en anderen

Nog steeds is er geen bericht van de Alderstafel. Maar tot het laatst had ik vertrouwen in mensen als Cees van Ojik, die al jaren de steun van directe omwonenden is in de zwaar getroffen regio vlak om Schiphol. Ook van Henk Eilert die als Noord-Uitgeester precies weet wat mensen van Schiphol verduren, verwacht je dat hij met moed voor zijn mensen in de bres springt. Ik zag beiden als vertegenwoordigers van de omwonenden, niet omdat ze het precies met mij eens zijn of bereid zijn letterlijk uit te voeren wat ik denk. Het zijn mensen!

Het Schipholverhaal stevent af op een ramp. Net op dat moment komt er een nieuw kabinet dat de indruk wil wekken op de menselijke persoon te zijn gericht.

Het leek me gisteren vanzelfsprekend dat je Schiphol niet ineens kunt dichtgooien omdat er een handhavingspunt in het gedrang komt: daarmee zou je hetzelfde doen als wat wij de luchtvaartbedrijven verwijten: mensen opofferen voor eigen gewin. Dat leek me onfatsoen.

Tot het laatst hebben meerderen, ook ik, verantwoordelijken bestookt met harde cijfers, die klip en klaar aantonen dat beweringen als die welke Haverkamp zo graag en opportuun nabauwt, dat hinder is gehalveerd, berusten op schuldige doofheid voor feiten. Omdat het een officieel verhaal is staat het flink als je je er aan houdt. Ik dfaag hem uit om samen met een onafhankelijk wtenschapper de echte feiten onder ogen te zien.

Ik ben een goed wetenschapper. Het heeft mij vele nachten en dagen studie gekost voor ik gewoon feitelijk meen te kunnen verklaren waarom er vreselijke hinder is in het luchtvaartgebied en waarom die hinder niet wordt herkend. Bij het MNP en bij het CPB zitten mensen die zich wat onzeker voelen en daarom maar flink de officiële lijn napraten, want anders kan je wel eens uitglijden.

Wat we missen zijn mensen die afstand nemen, door de oogharen kijken en opnieuw durven beginnen. Wat we missen is mensen met onafhankelijkheid. En fatsoen! Hoe komt het dat ook hier geen aandacht wordt gegeven aan vechters als Berkhout: ondanks een tip ontbreekt het aan enige waardering voor de mate dat die man zichzelf het spel zette voor de omwonenden nu hij van de week officieel afscheid nam.

Als het waar is dat er echt namens de omwonenden niet meer is bereikt dan een laf terugtrekken op wat aangepaste cijfers zonder fundamentele herziening en een eerlijk te voeren onderzoek er voor in de plaats, wat dan? Als de sector geen risico durft te nemen dat de werkelijkheid fouten aan het licht brengt in ruil voor het nu alweer maar blind opofferen door mensen als van Ojik en Eilert van nog meer voor een behoorlijk bestaan nodige rust, dan, ja waar moet het dan nog heen?

Het schipholdossier kweekt ziekelijke groepen van gelijkhebbers die zich achter ondoorzichtige muren van haast onverstaanbare dossiers verschansen. Daarnaast bestaat er, ook bij de volksvertegenwoordigers, maar ook in de ministeries een zekere morele lafheid die het onmogelijk maakt te twijfelen aan het eigen gelijk en je aan de eisen van fatsoen bloot te stellen. Eurlings zei: "de werkelijkheid moet prevaleren boven papier", laat hij dat waar maken.

En ik ben bang dat als het waar is wat we nu van de zo onevenwichtige Alderstafel horen, dat dan een rottige toekomst aanbreekt in ons land. Ik schrok me rot toen mijn geliefde radio 4 vanmorgen klassieke muziek liet horen gekozen door Cerfontaine! Die rovers raak je nooit meer kwijt

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Olav, Ik wil in ieder geval op een aspect fel reageren: Het MNP is een onafhankelijkinstituut, dat haar rug recht houdt! ! Dat bleek dit weekend weer met een bericht/correctie aan Eurlings !
Nieuwe stelsel biedt minder bescherming
Het MNP houdt zich niet onzeker aan de officiele lijn, zoals jij maar even beweert
(Zag je Klaas van Egmond in Buitenhof......Uiterst moedig! !)
Je beweringen over MNP missen elke grond.

Geplaatst door Olav uit NULL

Jan

Klaas van Egmond heb ik niet in Buitenhof gezien.
Het is ook niet mijn bedoeling hem zwart te maken.
Misschien had ik het MNP hier ook niet moeten noemen, maar dat komt omdat jij ze ook zelf in de discussie inbracht.
Ik heb ze daarna nog eens heel zorgvuldig gelezen.

Ik ben het helemaal eens met wat ik bij MNP lees: dat er iets niet schort in het normenstelsel, of liever in het huidige gebruik van het normenstelsel. Het MNP beveelt alternatieven aan.

Nu voert het te ver om op deze website in details te treden, maar twee dingen zijn moeilijk voor mij te volgen:

Ten eerste dat de betekenis van de maatvoering in wat ik lees niet écht is uitgediept. Indien je dat zou doen dan zou kunnen blijken (1) dat de maatvoering fysisch niet steeds past. Zie bijvoorbeeld grondgeluid. Maar fundamenteler is (2) dat de maatvoering oorspronkelijk beschrijvend en niet normatief is bedoeld. De normatieve toepassing brengt moeilijkheden mee.
Het is waar dat deze descriptieve betekenis dient om gebieden af te zonderen waarbinnen je gerechtvaardigd bent om percentages belasten aan te wijzen. Omdat het beperkte regio's betreft kun je daarbinnen via bijzondere maatregelen en convenanten correctief optreden. Vandaar dat terecht gezegd wordt dat de contouren het m.e.r. en convenantengebied beschermen.

Ten tweede: daarbuiten, buiten de afgezonderde gebieden, kan ik zelf niet de gedachte accepteren dat het geoorloofd is welke groep of wat voor percentage bevolking moedwillig te offeren. Al worden alternatieven aangedragen door het MNP: dit beginsel heb ik - misschien is dat mijn fout - daar niet herkend. In een niet begrensd gebied dienen ALLE individuele burgers in gelijke mate beschermd, c.q. blootgesteld te worden en dienen niet alleen extremen (ziekte of dood) als significante criteria op te treden. Weer: ik heb oog voor aangedragen alternatieven, maar ik denk dat ook daar naar de beginselen gekeken moet worden.

Als je vind dat het toch niet netjes is om het MNP te noemen; mij best. Ook ik denk niet dat men ook maar de suggestie mag geven dat ze het niet goedwillend of niet betrouwbaar bedoelen. Het omgekeerde is waar. Maar ik vermoed dat ze zich niet hebben onttrokken een soort ethische systematiek die op zijn minst tot vragen noopt.

Het is jammer dat waar jij en ik met dezelfde zaken bezig zijn misverstanden als deze moeten ontstaan, maar dat is het gevolg het gebrek aan openheid van veel discussies op dit gebied. Ik nodig je uit daar veraqndering in aan te brengen.

OK?

Olav

Geplaatst door Olav uit NULL

UITSTEL INFO TOT DONDERDAG

V&W bericht van Alders het volgende te hebben ontvangen:

Geachte heer Eurlings,
Gisteravond hebben de partijen aan het overleg over de toekomst van Schiphol en de regio zich gebogen over de vraag of een advies over de korte termijn ontwikkeling van Schiphol mogelijk is. De partijen hebben zich geboden over de vraag hoe een balans gevonden kan worden tussen de ontwikkeling van de mainport Schiphol en de duurzame bescherming en ontwikkeling van de omgeving.
Ik kan u meedelen dat de beraadslaging positief is verlopen en het mogelijk lijkt een advies op te stellen. Ik zal u hierover donderdag aanstaande berichten.
Hoogachtend,
J.G.M. Alders
Voorzitter overleg toekomst Schiphol en de regio

Tot die tijd wordt er ‘radiostilte’ in acht genomen door de betrokken partijen, ongeacht de berichtgeving van vandaag over de uitkomsten van de Alderstafel in de media.