Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regio bang voor meer vlieghinder

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 928 
|
 Haarlems Dagblad 
Regio bang voor meer vlieghinder

SCHIPHOL -  Bewonersgroepen in de regio Schiphol vrezen een toename van de vlieghinder. Negentien organisaties noemen het ’onbespreekbaar’ dat de geluidsgrenzen worden versoepeld, zoals de luchthaven wil.

De groepen verzetten zich ook tegen plannen om permanent vier start- en landingsbanen tegelijk te gebruiken omdat de hinder in woonkernen dichtbij Schiphol sterk zou toenemen. Dit schrijven de Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord, de Dorpsraad Spaarndam, de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, de Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede en vijftien andere organisaties in een reactie op de groeiplannen van Schiphol. De luchthaven wil met de luchtverkeersleiding de milieu-effecten onderzoeken van verschillende scenario’s om het vliegverkeer af te handelen. De groei van Schiphol dreigt dit jaar vast te lopen omdat de geluidsregels veel minder vluchten mogelijk maken dan gedacht. Ook moeten volgens de sector maatregelen worden getroffen om groei op de middellange termijn mogelijk te maken. Om de meest acute problemen op te lossen wil Schiphol de grenswaarden van enkele geluidspunten versoepelen. De organisaties van omwonenden vrezen dat de omgeving de dupe zal worden. De maxima voor geluidshandhavingspunten mogen niet worden opgerekt, aldus de groepen. Dit is volgens hen ’in strijd met de bestuurlijke betrouwbaarheid, en zal nog meer leiden tot toename van het bestaande wantrouwen.’ Er zouden juist extra handhavingspunten bij moeten komen. Het gebruik van vier banen tegelijk zal alleen leiden tot een geringe verbetering in gebieden op grote afstand van Schiphol, aldus de organisaties. Maar die verbetering zal tijdelijk zijn, terwijl een ernstige en blijvende verslechtering in de ’binnengebieden’ vlakbij de luchthaven wordt verwacht. Om die reden zijn de organisaties tegen deze vorm van baangebruik. Momenteel worden slechts drie banen tegelijk gebruikt. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil voorkomen dat de Zwanenburgbaan weer zwaarder zal worden belast. Dit stellen B en W in een eigen inspraakreactie. Het college concludeert dat Schiphol het economisch belang en de groei vooropstelt. Het mag volgens Haarlemmerliede ’niet opnieuw’ gebeuren dat de leefbaarheid door Schiphol verslechtert. De negentien bewonersorganisaties dringen aan op veel hogere aanvliegroutes voor landend verkeer. De winst van stillere vliegmethodes mag niet volledig worden omgezet in meer vliegbewegingen. Tweederde van de geluidswinst moet ten goede komen aan de omgeving. Verheugd zijn de groepen dat Schiphol een alternatief groeiplan zal laten doorrekenen dat afkomstig is van bewonersvertegenwoordigers. Kern daarvan is dat Schiphol mag groeien tot hooguit 500.000 vluchten zonder dat de hinder toeneemt. Vorig jaar verwerkte Schiphol 450.000 vluchten. De luchthaven streeft naar 600.000 vluchten. De bewoners zien geen enkele heil in de eventuele aanleg van een zesde baan. Een extra Kaagbaan zou ten koste gaan van vooral inwoners van Amstelveen en Rijsenhout, zo waarschuwen de organisaties.


Reacties op dit bericht