Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Rechter legt Vlaams Gewest boete op voor geluidsoverlast

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 563 
|
 Het Nieuwsblad 
Rechter legt Vlaams Gewest boete op voor geluidsoverlast

Voor elk vliegtuig dat normen overschrijdt op luchthaven

OOSTENDE - De rechter in Brugge heeft gisteren een dwangsom van 10.000 euro opgelegd aan het Vlaamse Gewest voor elk vliegtuig dat de geluidsnormen overschrijdt op de Oostendse luchthaven. Uitbater het Vlaamse Gewest krijgt drie maanden om maatregelen te nemen.

De Werkgroep rond de Impact van de Luchthaven Oostende op de Omgeving (WILOO) kan opgelucht adem halen. De rechter heeft gisteren haar stelling gevolgd dat het Vlaamse Gewest een foute berekeningswijze heeft gehanteerd voor het meten van geluidsovertredingen van vliegtuigen die landen of opstijgen in Oostende.

WILOO verwees in haar betoog naar zes vastgestelde inbreuken op de geluidsnorm die is vastgelegd in de milieuvergunning van de Oostendse luchthaven. Het Vlaams Gewest betwistte WILOO’s berekeningswijze omdat ze geen rekening hield met de parameters die in Zaventem worden gehanteerd.

De rechter oordeelde gisteren dat de vergelijking tussen Oostende en Zaventem niet opgaat en dat voor Oostende een afzonderlijke regeling geldt, dus ook voor de geluidsmetingen. Er zou volgens de rechter wel degelijk sprake zijn van normoverschrijding en inbreuken op de milieuwetgeving die een bedreiging vormen voor de omwonenden. ‘Het economische belang van de luchthaven weegt hier niet tegenop’, aldus de rechter.

David tegen Goliath

Het Vlaamse Gewest heeft nu drie maanden de tijd om de gebruikers van de luchthaven in te lichten en zich in regel te stellen. Daarna zal 10.000 euro moeten betaald worden per overtreding die de deurwaarder vaststelt tussen 23 en 6uur.

WILOO reageert tevreden over de uitspraak van de rechter. ‘De stad Oostende en de luchthaven floten ons onlangs terug toen we bezwaarschriften indienden, maar de rechter geeft ons nu over de hele lijn gelijk. Het kan niet dat omwonenden driemaal per nacht wakker gemaakt worden door verouderde vrachttoestellen’, zegt voorzitter Jacques Denecker.

De beslissing van de rechter kan mogelijk een invloed hebben op de toekomst van de luchthaven. ‘Wij ijveren om Oostende niet langer te gebruiken als vrachtluchthaven en dat de nachtvluchten afgeschaft worden. Misschien trekken de klanten straks naar andere luchthavens, die in tegenstelling tot Oostende niet nabij woonwijken liggen. Dit is een strijd van David tegen Goliath, maar we blijven de zaak volgen en ons inzetten voor een luchthaven op maat van de omgeving’, aldus nog Denecker.

Bevoegde minister Hilde Crevits (CD&V) wou het vonnis eerst bestuderen vooraleer te reageren op de uitspraak. Het Vlaamse Gewest kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.


Reacties op dit bericht